Nu op Publicatie RV&M online(31): het jaar 2022 in twaalf plus nog wat berichten, het einde van corona, het begin van de oorlog

31 december 2022 door de redactie
Nu op Publicatie RV&M online(31): het jaar 2022 in twaalf plus nog wat berichten, het einde van corona, het begin van de oorlog
Mariopol. De omgeving van de Azovstalfabrieken rond 19 april Stillbld. V&M uit UATV via YT

Januari 2022

  António Guterres, secretaris generaal van de Verenigde Naties, stelt een plan voor om post-corona  in de wereld 'het vertrouwen' te herstellen. In Nederland wordt Kabinet Rutte IV gepresenteerd. Ludiek protest in De Doelen tegen coronamaatregelen die cultuur treffen. Poetin roffelt de oorlogstrommel.    

'Een plan om het vertrouwen herstellen en verdeeldheid te helen'   Zo opende António Guterres, secretaris generaal van de Verenigde Naties het jaar 2022:  Hij had er vertrouwen in dat we corona onder controle zouden krijgen en dat we het wantrouwen, dat door allerlei ongenoegen en speculaties was gevoed, konden helen.  De vrede bevorderen is tenslotte een taak van de VN. 

Op 11 januari was Het kabinet-Rutte IV geformeerd. Het werd na de langste formatie ooit  gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie.  Kabinet Rutte IV: 20 ministers, 9 staatsecretarissen en 2 kerncentrales schreven we  eerder.

14 januari   Rotterdam telt veel kunstenaarsgroepen die op allerlei verschillende manieren en op allerlei niveaus samenwerken. Zeker in een markt waarbij de prijzen van onroerend goed steeds meer onder druk staan is het belangrijk dat ook de gemeente een samenhangend ondersteunend beleid ten aanzien van hen heeft. Wethouder Kasmi zou er vervolg aan geven. Maar kwam dat?

In het stuk Poetin roffelt de oorlogstrom  citeren we Michael Carpenter Amerikaans gezant bij de Europese veiligheidsraad OSCE van 57 landen.  "The drumbeat of war is sounding loud, and the rhetoric has gotten rather shrill," zei Carpenter na afloop van de derde bijeenkomst van de OSCE​

In Rotterdam was 19 januari nog een ludieke protestmanifestatie tegen de coronamaatregelen in de cultuur in De Doelen maar toen werd al langzaam duidelijk dat corona dankzij vaccinaties en Omikron op zijn retour ging raken.

Sidney Poitier in 2000. Hij overleed 11 januari Foto John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com cco


Februari 2022

  Afscheid van corona. Er bestaan historische gebeurtenissen en dit is er een van: Rusland valt buurland Oekraïne binnen   

Sinds kort zijn de deuren van de culturele en creatieve sector weer open, maar onder voorwaarden. Nog steeds gelden er strenge beperkingen voor het aantal personen in een zaal en een verplichte sluitingstijd om 22 uur. Daarom komt er € 56,5 miljoen extra specifieke steun aan de cultuur sector voor de periode 1 februari tot en met 8 maart.

VANDAAGENMORGEN - Op de vroege ochtend van 24 februari is Rusland van verschillende kanten Oekraïne binnen gevallen. In een lange op de Russische televisie uitgezonden speech verklaarde President Poetin waarom hij het nodig achtte Oekraïne binnen te vallen en wat het doel was. 

Maart 2022

  De oorlog is begonnen. Wordt Oekraïne onder de voet gelopen?  Komt er snel vrede?  In Nederland zijn gemeenteraadsverkiezingen. Het rijk neemt regie op de woningbouw en later op de ruimtelijke ordening. Vroeger was dat ook zo maar heel lang niet.  

Rusland hoort bij de wereldmachten dankzij drie grote bezittingen. De immense landoppervlakte, de enorme rijkdom aan grondstoffen en haar enorme, al jaren sterk gemoderniseerde kernmacht. Dat het land nu in een oorlog verwikkeld is, op wat vroeger eigen bodem was maar nu een soeverein ander land, verwikkelt in een oorlog die het militair kan winnen, maar moreel en diplomatiek al verloren heeft, gezien ook de zitting van de speciale vergadering van de VN.

De ambassadeur van Rusland wordt ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur is geïnformeerd dat Nederland 17 Russische inlichtingenofficieren uit Nederland uitwijst. Aanleiding hiervoor is informatie van de AIVD en MIVD waaruit blijkt dat betreffende personen, geaccrediteerd als diplomaat bij de Russische vertegenwoordigingen in Nederland, heimelijk actief zijn als inlichtingenofficier.

De Nationale Woonagenda wordt gepresenteerd. Volkshuisvesting is terug als kerntaak van de overheid of zoals de grondwet het zegt: als ‘voorwerp van zorg der overheid’. Maar de overheid kan het niet alleen. Deze opgave zal de uiterste inzet vergen van alle betrokken partijen: het Rijk, medeoverheden, corporaties, bouwende partijen, stedenbouwkundigen, vastgoedontwikkelaars, investeerders en alle andere betrokkenen. 

Betaalbaar wonen, veiligheid, criminaliteit/openbare orde en gemeentelijke financiën zijn voor de meeste kiezers de belangrijkste onderwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Rotterdam is daarop geen uitzondering als je kijkt waar de verschillende partijen op in zetten.

Oekraiense-militairen-aan-het-front---Still V&M -uit-pbs-

April 2022

  Macron wordt in de tweede ronde in Frankrijk herkozen als president

Gaat de overwinning (nipt) naar de nationalistische Marine Le Pen dan krijgt het Europese project een grotere klap dan met Brexit. Marine Le Pen heeft om electorale redenen gas terug genomen wat betreft een Frans uittreden uit de Unie maar het sentiment is er niet minder om. Daarnaast neigt ze veel meer naar het erfvijandschap met Duitsland, terwijl juist de Duits-Franse vriendschap de kern vormt van een sterke Europese Unie.

Zittend president Macron wint opnieuw de presidentsverkiezingen. Hij doet dat met een overtuigende meerderheid van 58,5%. Zijn tegenstander Marine le Pen haalde met 41,5 % haar beste uitslag tot nu toe. De stijgende kosten van levensonderhoud, de coronacrisis, de brandstofprijzen speelden in haar voordeel. Ook veel 'tegenstanders' van Macron, maar nog grotere tegenstanders van Le Pen stemden op de zittende president. En opnieuw kwamen na de eerste ronde van de verkiezingen, de 'gewone'  Franse partijen, socialisten, republikeinen, groenen, er niet meer aan te pas. Het was de populisten van Le Pen tegen de sociaal-liberalen van Macron en diens partij, La République en marche. 

De laatst resterende Oekraïense troepen in Mariupol zich hebben verschanst in de Azovstal fabrieken. Deze staalfabrieken beslaan een reusachtig 10 km2 omvattend terrein dat met zijn robuuste machines betonconstructies en vele ondergrondse ruimten en verbindingsgangen een immens soort fort vormt.  

Mei 2022

  Extinction Rebellion en Art Rotterdam 

In Londen en Rotterdam demonstreerde Extinction Rebellion. In Londen deden ze dat in de aandeelhouders vergadering van Shell die tijdelijk moest worden stilgelegd.  De aandeelhouders gingen met een meerderheid van ruim 70% akkoord met een plan, opmerkelijk voor een bedrijf dat groot is geworden met fossiele energie om fossiel in 2050 geheel uitgefaseerd te hebben.  

Art Rotterdam was wegens corona in de lente. Onze indrukken op video inclusief een kort interview met directeur Fons Hof en met een van de kunstenaars die vertelt hoe haar taal - een dialect van het mongools - nogal eens tegen de ouderwetse en discriminerende dubbele connotatie van het woord aanliep.  

Juni 2022

  Stikstof , de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur , nominaties toneelprijzen

De stikstofuitstoot met name in de buurt van Natura 2000 gebieden is te hoog. Nederland staat daardoor voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. Politiek ligt dat echter gevoelig er spelen enorme belangen van zowel veehouders als de hele toeleverings- en afnameketen. Daarnaast en soms daartegenover staan algemene maatschappelijke belangen. Dat maakt het mede lastig vaarwater voor de uitvoerende macht en is dan ook een van de redenen dat het dossier al lang op een oplossing wacht.  

B&W Rotterdam is van plan de subsidie aan de RRKC, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in te trekken. Dat valt te lezen in de brief die wethouder Said Kasmi van Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwijs, Cultuur en Toerisme aan het college stuurde. De RRKC speelt (of speelde) vooral een belangrijke rol met haar adviezen voor het vierjaarlijkse Cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Het  nieuws sloeg in als een bom bij een deel van het cultuurestablishment

In juni maakte de Nederlandse Toneeljury de 14 nominaties voor de belangrijkste toneelprijzen  Colombina, Arlecchino, Theo d'Or en Louis d'Or- 2022 bekend. 

Juli 2022

  Tour de France , Jpanse ex-premier Abe uit wraak vermoord  

De televisieregistraties van grote wielerrondes zijn tevens een virtuele reis door het land met alle bijzondere landschappen, monumenten en bezienswaardigheden. Dat is sinds de komst van de televisie eigenlijk van meet af aan het geval. In de jaren vijftig openden de tv-verslagen van de Touretappes al steevast met beelden van de startplaats zoals kerken, karakteristieke architectuur, monumenten en dergelijke, ‘als een ontdekkingsreis voor de Franse kijkers’ volgens Fabian Wille, onderzoeker aan de Universiteit van Lille die daar een proefschrift aan wijdde.

In Juli werd de Japanse ex-premier Abe vermoord vanwege een geloofskwestie

Augustus 2022

   In augustus waren we al gewend aan de oorlog in het Oosten maar niet aan Iran en wat Komeiny ontketend heeft met zijn idiote onbegrepen Fatwa tegen Rushdie naar aanleiding van de schitterende roman De Duivelsversen. 

Han van der Horst schreef er terecht een vlammend stuk over ‘De aanslag op Rushdie en wat Rotterdam moet doen’  De aanslag op zijn leven – ook al vond die aan de andere kant van de wereld plaats – is ook voor Rotterdam van betekenis.  Elk van de vijftien messteken die hem troffen, waren ook gericht tegen onze manier van leven hier. 

Het was ook flinke heibel  in eigen land over stikstofbeleid. Een deel van de ca 60.000 boeren in Nederland stelde zich steeds militanter op.     

September 2022

  In Iran breekt een oproer uit tegen het regimePoetin maakt zich op voor een lange oorlog.  Behoud koopkracht: de belangrijkste maatregelen

Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10% omhoog. Ook de gekoppelde uitkeringen (zoals de bijstand en de AOW) stijgen hierdoor. Het kabinet trekt in totaal ruim € 3,8 miljard uit voor het verhogen van het minimumloon. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Bij het gevangenisoproer in de een van de grootste gevangenissen van Iran, de beruchte Evin gevangenis. aan de voet van het Alborz gebergte in het noorden van Teheran, is brand uitgebroken en zijn schoten gehoord. In de gevangenis zijn ook veel politieke gevangenen opgeslotenHet oproer komt tegen de achtergrond van nu al een maand lang aanhoudende demonstraties tegen het regime. De demonstraties werden getriggerd door de dood van de 22-jarige Koerdisch Iranese Mahsa Amini terwijl zijn in politie detentie was. Sindsdien zijn er bij de repressie van demonstraties door het theocratische regime honderden doden  en duizenden gewonden gevallen onder de demonstranten. Duizenden verdwijnen ook in gevangenissen.  

President Poetin van de Russische Federatie beval woensdag 21 september 2022 de eerste mobilisatie van Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook op de hoogtepunten van Koude Oorlog of de Afghanistan-oorlog is dat niet gebeurd. Er zou sprake zijn van een 'gedeeltelijke' mobilisatie waarin 300.000 mens extra onder de wapenen worden geroepen. Het is behalve op termijn een stevige uitbreiding van de uitputtingsslag die Rusland tegen het veel kleinere Oekraïne voert. Het is behalve een signaal naar alle buitenlanden tevens een signaal naar het binnenland dat Poetin ver wil gaan.

De grote Franse filmvernieuwer, inspirator voor talloze cineasten na hem, Jean-Luc Godard, is 13 september overleden. Vredig thuis, 'assisted suicide' meldt de BBC. Godard, begon zijn werkzame leven in Parijs als filmcriticus. Dat was hij onder andere voor het door André Bazin opgerichte Cahiers du Cinéma. Daar kwam een hele groep jonge critici bijeen  Truffaut, Rohmer, Chabrol en dus de 22 jarige Jen-Luc, die zelf ook film wilden maken. Maar al spoedig, weken de paden van de jonge makers en de 12 jaar oudere Bazin uiteen. Bazin hield van de 'strengere' cinema van De Sica (Umberto D.) en Welles. Godard cs. hielden van de avontuurlijker melodrama's van Hawks, Preminger en Huston. Tussen 1955 en en 1957 maakt Godard vier kortere films en in 1956 werkt hij samen met Truffaut aan een film over autodief Michel Poiccard. Truffaut slaagde er in '56 niet in zijn film gefinancierd te krijgen.    

Oktober 2022

Remkes lost het stikstofprobleem bijna op. Raad van State geeft klagers gelijk in uitspraak Feyenoord City Demonstratie van Europese eendracht in Praag

Het Rijk en niet de provincie moet de regie nemen bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Dat betoogde Johan Remkes bij de presentatie van zijn adviesrapport met de titel 'Niet alles kan overal'. En circa 500 veehouderijen, zogenaamde piekbelasters in de buurt van natuurgebieden zullen worden uitgekocht of op een of andere manier zodanig in bedrijfsvoering moeten worden aangepast dat ze voldoen aan de stikstofnormen. 

Vrouwen verbrandden demonstratief hun hoofddoek zoals dat in het Midden Oosten zelf gemeenlijk gebeurt met de Amerikaanse vlag. En daar was de Rotterdamse politie niet van gediend, zo meldt het AD. Achgottegot, het kon eens gevaar opleveren.

'De gemeenteraad van Rotterdam had bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ in december 2020 moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was', aldus de Raad van State  op woensdag 26 oktober. I

Afgelopen 7e oktober kwamen 44 Europese leiders inclusief die van Turkije, Groot-Brittanie bijeen in Praag. De sfeer leek goed, het gaat vervolgd worden. Behalve de demonstratie van eendracht van Europese landen - alleen de leiders van Rusland en van Wit-Rusland waren niet uitgenodigd, was een van de resultaten een opening tot EU bemiddeling in het voortdurende conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over de enclave Nagorno Karabach.       

November 2022

  Cherson wordt bevrijd, het WK begint in de winter vanwege het woestijnklimaat in Qatar

De dag dat de Oekraïense vlag weer boven Cherson wappert. Weer een historische datum.  Misschien wel de belangrijkste na 24 februari, toen de domme Russische agressie tegen een broedervolk begon. De bezetters zijn weg. De Russen zagen er geen brood meer in. De resterende bevolking van de stad reageert opgetogen. Overal duiken filmpjes op van Oekraïense soldaten die in hun  voorzichtige opmars richting de met mijnen omgeven stad door inwoners van het gebied omhelst worden. 

Het WK is begonnen. Het Nederland van Louis van Gaal  bleek maandagavond het meest effectief in haar openingswedstrijd in groep A tegen een sterk spelend Senegal. De gevaarlijk en technisch zeer behendige vleugelspelers van Senegal wisten het de verdediging van Oranje met name in de eerste helft en het begin van de tweede helft knap moeilijk te maken. Ook na het knappe eerste Nederlandse doelpunt in de 84e minuut van de na een wissel ingebrachte Gakpo die een niet te overtreffen voorzet van Frenkie de Jong feilloos inkopte, bleef Senegal gevaarlijk.

December 2022

  Slavernijexcuses, kostendelersnorm gewijzigd  

Regelmatig uit ik de verzuchting ¨Van het WK verlos ons heer¨. Niet omdat we naar een soort geciviliseerde vorm van gladiatorengevechten zitten te kijken. Ook niet omdat die aan de wereldbevolking gepresenteerd wordt door een volstrekt gecorrumpeerde organisatie. Evenmin Omdat het spektakel   gefaciliteerd wordt door een religieuze dictatuur.

Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelenals misdaad tegen de menselijkheid.

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten. De Eerste Kamer heeft daar vandaag mee ingestemd. Net als met het maatregelenpakket Breed Offensief.

De filmer Jean Luc Godard die in 2022 overleed, gefotografeerd  in1968 - Foto Gary Stevens cco


Om mee te eindigen en te beginnen : 

Baraye het Iraanse volkslied voor vrijheid gezongen door Shervin Hajipour


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.