B&W heft Rotterdamse Kunstraad op

04 juni 2022 door een van onze redacteuren
B&W heft Rotterdamse Kunstraad op
Het voormalig Historisch Museum Rotterdam opgeheven op advies van de RRKC - Foto V&M via g-maps

B&W Rotterdam is van plan de subsidie aan de RRKC, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in te trekken. Dat valt te lezen in de brief die wethouder Said Kasmi van Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwijs, Cultuur en Toerisme aan het college stuurde. De RRKC speelt (of speelde) vooral een belangrijke rol met haar adviezen voor het vierjaarlijkse Cultuurplan van de gemeente Rotterdam. 

Alle betrokkenen zitten in een groef waar ze niet uitkomen

De wethouder baseert zich op een evaluatieonderzoek - Uit de groef - dat bureau Rijnconsult in opdracht van de gemeente uitvoerde. Daarin staat onder meer dat:  'alle betrokkenen
(RRKC, gemeente en cultuursector) 'in een groef zitten' waar ze niet uitkomen. Het is een
patroon waar ook eerdere onderzoekers van de relatie tussen de RRKC en de gemeente
op gewezen hebben.' Het onderzoek van Rijnconsult komt tot drie hoofdbevindingen: 

1 Onhelder  speelveld

De positie van de RRKC is voor wat betreft de cyclus rond het Cultuurplan duidelijk. Verder bevindt de RRKC zich volgens Rijnconsult echter in een onhelder speelveld. Het ontbreekt aan afspraken over wie waar over gaat, wat de begrenzing is van de (ongevraagde) adviezen, welke manoeuvreerruimte c.q. vrijheid de RRKC heeft. Zaken die moeilijk in een regeling te vatten zijn, maar die wel steeds leiden tot verschil van inzicht, interpretatie of invulling. Voor veel respondenten kenmerkt de RRKC zich daardoor als freischwebende lnte!ligenz, aldus Rijnconsult. En de RRKC moet (met uitzondering van de cultuurplanadvisering) telkens zelf haar status, haar prestige en de reikwijdte van haar invloed bepalen, afkaderen en soms zelfs bevechten.

2 Geldingsdrang

Door dat bevechten lijkt een systemisch handelen in de cultuur en werkwijze van de RRKC te zijn geslopen dat erop gericht is om ertoe te blijven doen. Dat kenmerkt zich volgens de onderzoekers door een vastbesloten wil en koers én handelen om iets te willen betekenen voor de Rotterdamse cultuurwereld. Daardoor raken relaties echter beschadigd en is de RRKC meer en meer op een eiland komen te staan. Dit handelen en de reacties daarop versterken elkaar negatief.

3 Tegengestelde competenties

De RRKC heeft, althans organisatiekundig, een ingewikkelde mix van de twee belangrijkste werkzaamheden. De totstandkoming van het Cultuurplanadvies vergt volgens Rijnconsult andere competenties dan het doen uitbrengen van andersoortige adviezen. Het is lastig deze tegenstellingen in type werkzaamheden in één organisatie samen te brengen, al helemaal in een kleine organisatie als de RKS, de ondersteunende stichting van de RRKC, aldus het bureau.

Om uit de groef te komen - het bureau houdt van zijn beeldspraak-  schetst Rijnconsult zes scenario's, uiteenlopend van 'doorgaan op dezelfde voet' tot 'borging van de kennis in andere netwerken en vierjaarlijkse incidentele organisatie van de cultuurplanadvisering'.  

Hoe nu verder?

De gemeente stelt dat de cultuursector is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Mede daardoor is de sector meer en meer gesprekspartner van de gemeente geworden bij beleidsontwikkeling op het gebied van cultuur en het zoeken naar oplossingen voor stedelijke vraagstukken. 

Voorbeelden hiervan zijn het visiedocument van het Directeurenoverleg 'Cultuur draagt de stad in transitie' (2018), het initiatief van een aantal instellingen tot oprichting van het netwerk Cultuur/Inclusief en het oprichten van de Denktank New Deal Cultuur op voorstel van de sector zelf. Dit heeft geleid tot een ander speelveld, waarin de sector zelf niet alleen opkomt voor de eigen belangen maar ook (kritische) bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het cultuur- en stedelijk beleid levert. Die verbreding van het spectrum aan mogelijkheden voor advisering wil het college in de komende jaren meer benutten. De instelling van de Rotterdamse Culturele Basis is daarvan een voorbeeld.

Het geheel overziend heeft het college de conclusie getrokken dat de adviesstructuur op het gebied van cultuur voor wat betreft de RRKC niet meer effectief is, noch in de werkwijze, noch in de uitkomsten, en dat deze niet meer aansluit bij de ontwikkelingen en behoeften bij gemeente en cultuursector zelf. 

Exit RRKC

Het college heeft het besluit genomen de Verordening RRKC per 1 januari 2023 in te trekken, met de bedoeling het nieuwe college in staat te stellen in overleg met de gemeenteraad een besluit te
nemen over de verdere uitwerking van de adviesstructuur. Over het cultuurplanproces 2025-2028 treedt het college na de zomer graag in gesprek met de gemeenteraad op basis van een meer uitgewerkt voorstel. 

Reactie RRKC

De RRKC en het bestuur van de RKS (waaronder de RRKC opereert) betreuren dit voorgenomen besluit ten zeerste. 'In onze visie biedt het genoemde evaluatierapport Uit de groef onvoldoende aanleiding om een dergelijk zwaarwegend besluit te nemen. De beslissing gaat voorbij aan de geschetste scenario’s van het rapport en is genomen terwijl er een nieuwe college wordt gevormd. Het besluit heeft verregaande consequenties voor de medewerkers van de RRKC/RKS.'

 

Meer info: Collegebrief over Evaluatie rapportage RRKC ; Reactie RRKC;  Cultuur draagt de stad in transitie' (2018) ; Denktank New Deal Cultuur;  Rotterdamse Culturele Basis

 


 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.