Realisme overheerst bij EU-top over Oekraïne in Versailles

11 maart 2022 door een van onze redacteuren
Realisme overheerst bij EU-top over Oekraïne in Versailles
10 maart Versailles. Stillbld. V&M van video EU consilium

ROTTERDAM -  'Er is geen versneld toedredingsproces", zei Nederlands premier Mark Rutte, gisteravond in Versailles op de bijeenkomst van de Europeese Raad van alle staatshoofden en regeringsleiders, doelend op de toetredingstoezegging eerder tijdens EU solidariteitsverklaringen. Dat zou trouwens volgens de EU regels toch niet kunnen omdat het land nu en feitelijk al acht jaar in oorlog is. 

Maar, zei gastheer en Frankrijk's president Emmanuel Macron, de deur naar toetreding gaat ook niet helemaal op slot. Macron: "Kunnen we een lidmaatschapsprocedure openen met een land in oorlog? Ik denk het niet. Kunnen we de deur dichtdoen en zeggen: 'nooit'? Dat zou oneerlijk zijn. Kunnen we de balanspunten in die regio vergeten? Laten we behoedzaam zijn."

De enthousiaste maar ondoordachte uitspraak van Ursula von der Leyen over Oekraïens EU lidmaatschap eerder, kreeg daarmee een plaats in het Europees mozaïek, dat in Versailles weer een klein beetje meer in al zijn veelkleurigheid schitterde, maar waar realisme overheerstte.  

Verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders, in Versailles bijeen, over de Russische militaire agressie tegen Oekraïne, 10 maart 2022

1. Twee weken geleden bracht Rusland oorlog terug naar Europa. De militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, zonder aanleiding of grond, vormt een grove schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest en ondermijnt de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. Deze agressie berokkent het Oekraïense volk onbeschrijfelijk leed. Rusland en zijn medeplichtige Belarus dragen de volledige verantwoordelijkheid voor deze aanvalsoorlog en de verantwoordelijken zullen rekenschap moeten afleggen voor hun misdaden, onder meer voor willekeurige aanvallen op burgers en burgerobjecten. In dat verband zijn wij ingenomen met de beslissing van de Aanklager van het Internationaal Strafhof om een onderzoek in te stellen. Wij dringen erop aan dat de veiligheid en beveiliging van de nucleaire installaties van Oekraïne onmiddellijk worden gewaarborgd met de hulp van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie. Wij eisen dat Rusland zijn militaire actie staakt en al zijn troepen en militair materieel onmiddellijk en onvoorwaardelijk uit het gehele grondgebied van Oekraïne terugtrekt, en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen volledig eerbiedigt.

2. Wij prijzen de bevolking van Oekraïne voor haar moed bij de verdediging van haar land en onze gedeelde waarden van vrijheid en democratie. Wij zullen de Oekraïense bevolking niet in de steek laten. De EU en haar lidstaten zullen gecoördineerde politieke, financiële, materiële en humanitaire steun blijven verlenen. Wij zijn vastbesloten steun te verlenen voor de wederopbouw van een democratisch Oekraïne zodra de Russische aanval is beëindigd. Wij zijn vastbesloten de druk op Rusland en Belarus nog verder op te voeren. Wij hebben aanzienlijke sancties vastgesteld en wij staan klaar om snel verdere sancties op te leggen.

3. Talloze mensen ontvluchten de oorlog in Oekraïne. Wij bieden tijdelijke bescherming aan alle oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Wij loven de Europese landen, en met name de aan Oekraïne grenzende landen, voor hun enorme solidariteit bij de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. De EU en haar lidstaten zullen solidair blijven en doorgaan met het verlenen van humanitaire, medische en financiële steun aan alle vluchtelingen en de landen die hen opvangen. Wij vragen dat er onverwijld financiële middelen beschikbaar worden gesteld via een snelle vaststelling van het voorstel voor maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE) en via React-EU. Wij roepen Rusland op zijn verplichtingen krachtens het internationaal humanitair recht volledig na te komen. Het moet zorgen voor veilige en ongehinderde humanitaire toegang tot de slachtoffers en ontheemden in Oekraïne, en veilige doorgang mogelijk maken voor burgers die willen vertrekken.

4. De Europese Raad heeft de Europese aspiraties en de Europese keuze van Oekraïne, zoals verklaard in de Associatieovereenkomst, erkend. Op 28 februari 2022 heeft de president van Oekraïne, die zich beriep op het recht van Oekraïne om zijn eigen toekomst te bepalen, het verzoek van Oekraïne om lid te worden van de Europese Unie ingediend. De Raad heeft snel gehandeld en de Europese Commissie verzocht advies over dit verzoek uit te brengen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Verdragen. In afwachting hiervan zullen wij onverwijld onze banden verder aanhalen en ons partnerschap verdiepen om Oekraïne te steunen op weg naar Europese integratie. Oekraïne behoort tot onze Europese familie.

5. De Raad heeft de Commissie verzocht advies uit te brengen over de verzoeken van de Republiek Moldavië en Georgië.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.