Misdaadbestrijding: de Europese lappendeken stroomlijnen

21 april 2021 door de redactie
Misdaadbestrijding: de Europese lappendeken stroomlijnen
Politieactie tegen misdaad. Bld. telegraph via YT

Er zijn zaken die niet buiten een Europese aanpak kunnen. Eén daarvan is de georganiseerde misdaad, Mensenhandel, grootschalige drugshandel en extreem bendegeweld, autodiefstal, fraude in alle maten soorten, de lijst is lang, de ontwrichtende werking op de samenleving soms diepgaand. '70 % van de criminele groeperingen is actief in meer dan drie lidstaten. Zij hebben zich snel aangepast aan de coronapandemie door online te gaan en vervalste of niet-bestaande geneesmiddelen te verkopen' zegt Ylva Johansson, Binnenlandse Zaken commissaris van de Commissie in een toelichting.

Ontwrichting

De Europese Commissie, samen met de regeringsleiders van de 27, de feitelijke Europese regering, heeft afgelopen week een nieuwe vijfjarenstrategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit gepresenteerd. De nadruk van de strategie ligt op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van justitie en handhaving, het wegnemen van criminele winsten, het aanpakken van georganiseerde criminele structuren en het bieden van een modern antwoord op technologische ontwikkelingen.

In de strategie worden de instrumenten en maatregelen gepresenteerd die de komende vijf jaar moeten worden vastgesteld om de bedrijfsmodellen en -structuren van criminele organisaties over de grenzen heen, zowel online als offline, te ontwrichten. 

De lappendeken stroomlijnen

Omdat 65 % van de criminele groeperingen die in de EU actief zijn, bestaat uit leden met verschillende nationaliteiten, is een effectieve uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten in de hele EU van essentieel belang om de georganiseerde criminaliteit doeltreffend aan te pakken. De Commissie zal de financiering daarvan uitbreiden, moderniseren en versterken. De Commissie zal een EU-code voor politiële samenwerking voorstellen ter stroomlijning van de huidige lappendeken van verschillende EU-instrumenten en multilaterale samenwerkingsovereenkomsten. 

Aandacht specifieke misdrijven

Er moet op EU-niveau intensiever worden samengewerkt om georganiseerde criminele structuren te ontmantelen. Met het oog op een doeltreffende reactie op specifieke vormen van criminaliteit, zal de Commissie voorstellen de EU-regels tegen milieucriminaliteit te herzien en zal zij een EU-instrumentarium tegen namaak, met name van geneesmiddelen, opstellen. Zij zal maatregelen voorstellen om de illegale handel in cultuurgoederen aan te pakken. De Commissie presenteerde ook afgelopen week een strategie voor de bestrijding van mensenhandel. 

Meer dan 60 % van de criminele netwerken die in de EU actief zijn, maakt zich schuldig aan corruptie en meer dan 80 % maakt gebruik van legitieme bedrijven als dekmantel voor hun activiteiten, terwijl slechts 1 % van de criminele vermogensbestanddelen wordt geconfisqueerd. Het verstoren van criminele geldstromen is dan ook van cruciaal belang. De Commissie zal daarom voorstellen de EU-regels inzake de confiscatie van criminele winsten te herzien, EU-regels tegen het witwassen van geld te ontwikkelen, het vroegtijdig opstarten van financiële onderzoeken te bevorderen en bestaande EU-corruptiebestrijdingsregels bij te stellen, ook om te helpen infiltratie in de legale economie te voorkomen.

Criminelen steeds digitaler

Commissielid Margaritis Schinas: “Misdaadsyndicaten maken steeds meer gebruik van nieuwe technologieën en grijpen elke gelegenheid aan om hun illegale activiteiten uit te breiden, online of offline. Recente emblematische zaken zoals EncroChat hebben aangetoond hoe geraffineerd deze georganiseerde criminele netwerken zijn. Criminelen communiceren en plegen misdrijven via internet en laten online digitale sporen na. Nu 80 % van de misdrijven een digitale component heeft, moeten rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten snel toegang krijgen tot digitale aanwijzingen en bewijzen. Zij moeten ook gebruik maken van moderne technologieën en beschikken over instrumenten en vaardigheden om gelijke tred te kunnen houden met de moderne werkwijzen van criminelen. De Commissie zal een aanpak voorstellen voor een rechtmatige en doelgerichte toegang tot versleutelde informatie in het kader van strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen, zonder afbreuk te doen aan de beveiliging en de vertrouwelijkheid van communicatie. De Commissie zal daarbij  samenwerken  om nationale autoriteiten de instrumenten, kennis en operationele deskundigheid te verschaffen die nodig zijn voor digitale onderzoeken.

139 Miljard 

Georganiseerde criminele groeperingen die in Europa actief zijn, zijn betrokken bij uiteenlopende criminele activiteiten, en met name bij drugshandel, georganiseerde vermogenscriminaliteit, fraude, migrantensmokkel en mensenhandel. In 2019 bedroegen de inkomsten uit criminele activiteiten op de belangrijkste criminele markten 1 % van het bbp van de EU, d.w.z. 139 miljard EUR. 

De strategie van vandaag maakt deel uit van de werkzaamheden van de EU ter bevordering van de veiligheid van iedereen in Europa, zoals uiteengezet in de EU-strategie voor de Veiligheidsunie.

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.