Mensenhandel: Meer dan een schandaal, ook zeer winstgevend

19 april 2021 door de redactie
Mensenhandel: Meer dan een schandaal, ook zeer winstgevend
€29,5 miljard per jaar Bld. screenshot merchants of souls YT

In 2017 en 2018 werden er in de Europese Unie meer dan 14 000 slachtoffers geregistreerd Wereldwijd maakten mensenhandelaren naar schatting €29,5 miljard winst per jaar. De verwachting is dat de vraag naar uitbuiting zal aanhouden, nu mensenhandelaren steeds meer online actief zijn en de coronapandemie wellicht gunstige voorwaarden schept voor een toename van uitbuiting.

Daarom heeft de Europese Commissie afgelopen week een nieuwe strategie gepresenteerd voor de bestrijding van mensenhandel (2021-2025). Die strategie focust op het terugdringen van de vraag die mensenhandel in de hand werkt, het ontwrichten van het verdienmodel van mensensmokkelaars, het beschermen van slachtoffers en het stimuleren van internationale samenwerking. Omdat mensenhandel vaak door criminele organisaties wordt uitgevoerd, is deze strategie nauw verbonden met de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde misdaad en valt deze ook onder de EU-strategie voor de veiligheidsunie.

"Toch worden er nog steeds mensen door criminelen verhandeld, vooral vrouwen en kinderen en voornamelijk met het oog op seksuele uitbuiting." 

Focuspunt: Terugdringen vraag

De Commissie onderzoekt of het mogelijk is op EU-niveau minimumregels vast te stellen die het gebruik van diensten die door slachtoffers van mensenhandel worden verleend, strafbaar te stellen. De Commissie zal, naast andere maatregelen, samen met de nationale autoriteiten en maatschappelijke organisaties, een preventiecampagne organiseren die gericht is op sectoren met een hoog risico. 

Bedrijfsmodel  ontwrichten

Zowel online als offline. De Commissie zal een dialoog aangaan met internet- en technologiebedrijven om het gebruik van onlineplatforms voor de rekrutering en uitbuiting van slachtoffers in te perken. Zij zal ook bevorderen dat rechtshandhavers en rechtsbeoefenaars systematisch worden opgeleid om mensenhandel op te sporen en te bestrijden.

Bescherming, ondersteuning empowerment

Bescherming, ondersteuning en empowerment van slachtoffers, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen. De strategie moet ervoor zorgen dat slachtoffers eerder worden herkend en sneller worden doorverwezen voor verdere bijstand en bescherming. De programma's voor empowerment van slachtoffers moeten worden versterkt en re-integratie moet worden vergemakkelijkt. De Commissie zal ook genderspecifieke en kindgerichte opleidingen financieren om politieagenten, maatschappelijk werkers, grenswachten of gezondheidswerkers te helpen slachtoffers te herkennen.

Bevorderen samenwerking

Aangezien de helft van de in de EU geïdentificeerde slachtoffers onderdaan is van een derde land, is samenwerking met internationale partners van cruciaal belang in de strijd tegen mensenhandel. De EU zal mensenhandel in de landen van herkomst en doorreis helpen bestrijden door middel van een reeks instrumenten voor het buitenlands beleid en operationele samenwerking, onder meer via specifieke dialogen over mensenrechten en veiligheid, nauwere samenwerking met de Raad van Europa en regelmatige en gerichte communicatie, acties en uitwisseling van informatie met EU-delegaties in partnerlanden. Het komende actieplan tegen migrantensmokkel zal eveneens bijdragen tot de ontwrichting van het bedrijfsmodel van mensenhandelaren die slachtoffers naar Europa brengen om hen uit te buiten.

Achtergrond

Ondanks de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, blijft mensenhandel een ernstige bedreiging in de EU. De slachtoffers zijn vooral vrouwen en meisjes die worden verhandeld voor seksuele uitbuiting. In oktober 2020 is het derde verslag over de vorderingen op het gebied van de bestrijding van mensenhandel gepubliceerd. Het geeft een feitelijk overzicht van de geboekte vooruitgang en maakt duidelijk wat de patronen, uitdagingen en belangrijke kwesties zijn bij de aanpak van mensenhandel in de EU. Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken: Mensenhandel is een misdrijf dat geen plaats mag hebben in onze samenlevingen. Toch worden er nog steeds mensen door criminelen verhandeld, vooral vrouwen en kinderen en voornamelijk met het oog op seksuele uitbuiting. 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.