Europese Unie week 7: Biodiversiteit, gegevensbescherming, vaccins en handel

23 februari 2021 door een van onze redacteuren
Europese Unie week 7: Biodiversiteit, gegevensbescherming, vaccins en handel
Extra aankoop Moderna vaccin Afb YT

LIFE

De Commissie heeft een investering van €121 miljoen aangekondigd voor nieuwe geïntegreerde klimaat- en milieuprojecten uit het fonds LIFE. Nederland is een van de elf EU-landen die EU-financiering ontvangt voor herstel van natuur en meer biodiversiteit. Het geïntegreerde project LIFE IP All4Biodiversity heeft als doel om de biodiversiteit in verschillende beschermde natuurgebieden in Nederland te herstellen door de bedreigingen als gevolg van het landgebruik in de omliggende gebieden tegen te gaan.

Inbreukenpakket

 Het pakket inbreukbeslissingen voor februari is gepubliceerd. Dit betreft de gerechtelijke stappen van de Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen diverse sectoren en beleidsterreinen van de EU en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Voorbeelden zijn: Natuurbescherming in Polen ( bos van Białowieża) ; Spanje en Litouwen;  luchtvervuiling in Roemenië, België, Polen en Tsjechië.  (de hele lijst beslisssingen is hier te vinden

Gegevensbescherming

 De Commissie is gestart met het proces voor de vaststelling van twee adequaatheidsbesluiten voor de doorgifte van persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk: een in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming en een in het kader van de richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving. De bekendmaking van de ontwerpbesluiten is de eerste stap in het vaststellingsproces. Dit houdt in dat het Europees Comité voor gegevensbescherming advies moet uitbrengen en dat een comité van vertegenwoordigers van de EU-lidstaten groen licht moet geven. Zodra deze procedure is afgerond, kan de Commissie de twee adequaatheidsbesluiten vaststellen. In de tussentijd is de veiligheid van het gegevensverkeer tussen de Europese Economische Ruimte en het VK verzekerd dankzij een voorwaardelijke interimregeling die is overeengekomen in de handels- en samenwerkings-overeenkomst tussen de EU en het VK. Deze overgangsperiode loopt af op 30 juni 2021.

Coronarespons

Om Europa voor te bereiden op de toenemende dreiging van COVID-19-varianten, komt de Commissie met maatregelen. In het kader van het Europees plan voor paraatheid op het gebied van biodefensie tegen COVID-19-varianten, de “HERA Incubator”, zal een samenwerking tot stand worden gebracht tussen onderzoekers, biotechbedrijven, fabrikanten en overheidsinstanties in de EU en wereldwijd om nieuwe varianten opsporen, stimulansen te bieden voor de ontwikkeling van nieuwe en aangepaste vaccins, het goedkeuringsproces voor deze vaccins te versnellen en de productiecapaciteit op te schalen.

Het plan zal gericht zijn op:

  • het opsporen en analyseren van, en het aanpassen aan virusvarianten;
  • het versnellen van de formele goedkeuring van vaccins, het verstrekken van richtsnoeren over gegevensvereisten en het vergemakkelijken van de certificering van nieuwe of herbestemde productie-inrichtingen; en
  • het ondersteunen van de snelle massaproductie van aangepaste of nieuwe COVID-19-vaccins. 

Vaccins

De Commissie heeft een tweede contract met het farmaceutische bedrijf Moderna goedgekeurd, dat voorziet in een extra aankoop van 300 miljoen doses (150 miljoen in 2021 en een optie om in 2022 nog eens 150 miljoen doses te kopen) namens alle EU-lidstaten. Het nieuwe contract biedt de lidstaten ook de mogelijkheid om vaccindoses aan lage- en middeninkomenslanden te doneren of ze onder andere Europese landen te herverdelen. Het contract met Moderna bouwt voort op de uitgebreide portefeuille van in Europa te produceren vaccins, en vormt een aanvulling op de contracten die al waren gesloten met BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac en Moderna.

Verdubbeling bijdrage vaccinatie armere landen 

De EU heeft een extra bedrag van €500 miljoen voor de COVAX-faciliteit aangekondigd, een verdubbeling van de bijdrage die zij tot dusver heeft geleverd aan het wereldwijde initiatief dat het voortouw neemt bij de inspanningen om een eerlijke en billijke toegang tot veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins te waarborgen in landen met een laag en gemiddeld inkomen. Deze nieuwe toezegging brengt ons dichter bij het doel van COVAX om tegen eind 2021 1,3 miljard doses te leveren voor 92 landen met een laag en gemiddeld inkomen. Team Europe is een van de belangrijkste donoren van COVAX met meer dan €2,2 miljard

Multilateraal stelsel

Er is een nieuwe strategie gepresenteerd om de bijdrage van de EU aan een op regels gebaseerd multilateralisme te versterken. In de gezamenlijke mededeling worden de verwachtingen en ambities van de EU voor het multilaterale stelsel uiteengezet. In het voorstel van vandaag wordt ervoor gepleit alle instrumenten in te zetten waarover de EU beschikt, waaronder haar uitgebreide politieke, diplomatieke en financiële steun voor het bevorderen van wereldwijde vrede en veiligheid en de verdediging van de mensenrechten en het internationaal recht, en multilaterale oplossingen te bevorderen voor mondiale vraagstukken.

Handel

Veel plannen vooral met betrekking tot de VS (zie meer op Europese handel WTO hervormen

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.