WTO hervormen, betere betrekkingen met de VS

24 februari 2021 door een van onze redacteuren
WTO hervormen, betere betrekkingen met de VS
Rotterdam is de enige Europese haven die in de top tien grootste van de wereld staat Afb YT video Marineinsight

De Europese Commissie heeft vorige week haar handelsstrategie voor de komende jaren uiteengezet. In lijn met het concept van open strategische autonomie dient de openheid van de EU in de strategie als basis voor economisch herstel door middel van steun voor de groene en digitale transformaties, terwijl ook een hernieuwde focus wordt gelegd op het versterken van het multilateralisme en het hervormen van de mondiale handelsregels om ervoor te zorgen dat zij eerlijk en duurzaam zijn. Waar nodig wil de EU assertiever optreden bij het verdedigen van haar belangen en waarden, 

Kerndoelen handel EU  

 1. ondersteunen van het herstel en de fundamentele transformatie van de EU-economie in overeenstemming met haar groene en digitale doelstellingen;
 2. vormgeven van mondiale regels voor een duurzamere en eerlijkere globalisering;
 3. vergroten van de capaciteit van de EU om haar belangen na te streven en haar rechten af te dwingen, waar nodig ook op autonome wijze.

Uitvoering door:

 • hervorming van de WTO;
 • ondersteuning van de groene transitie en bevordering van verantwoorde en duurzame waardeketens;
 • ondersteuning van de digitale transitie en de handel in diensten;
 • versterking van de regelgevende invloed van de EU;
 • verdieping van de partnerschappen van de EU met buurlanden, uitbreidingslanden en Afrika;
 • versterking van de gerichtheid van de EU op de uitvoering en handhaving van handelsovereenkomsten en waarborging van een gelijk speelveld voor EU-bedrijven.

Agenda om WTO te hervormen

 • een eerste reeks WTO-hervormingen vast te stellen die gericht zijn op duurzame ontwikkeling en de systematische integratie van duurzaamheid in de werkzaamheden van de organisatie;
 • de WTO-regels tegen negatieve overloopeffecten van overheidsingrijpen in de economieën van de leden te versterken;
 • het gemakkelijker te maken te onderhandelen over nieuwe overeenkomsten over kwesties die voor grote subgroepen van WTO-leden van belang zijn;
 • een duurzame oplossing te vinden voor de huidige impasse rond het systeem voor bindende geschillenbeslechting van de WTO;
 • het toezicht van de WTO op het handelsbeleid van haar leden doeltreffender te maken door:
 • de transparantie van de handelspraktijken van de leden te vergroten, en
 • de werking van de WTO-comités te verbeteren.

Betrekkingen tussen de EU en de VS

De trans-Atlantische relatie is het grootste en economisch belangrijkste partnerschap ter wereld. De relatie is diep geworteld in gemeenschappelijke belangen en waarden. De nieuwe regering in de VS biedt de gelegenheid om samen te werken aan de hervorming van de WTO, onder meer door haar capaciteit te versterken om concurrentieverstoringen aan te pakken en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. Zij biedt ook nieuwe perspectieven om nauw samen te werken bij de groene en de digitale transformatie van onze economieën.

De EU is aangekomen op een kantelmoment in de trans-Atlantische betrekkingen en zegt ernaar uit te zien samen te werken met de nieuwe regering-Biden om oplossingen te vinden voor de vele problemen die voor ons liggen. De EU wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Samen werken aan de hervorming van de WTO zal daarin een prioriteit zijn. Zo heeft de EU, om een groenere economie te ondersteunen, een voorstel gedaan voor trans-Atlantisch leiderschap bij een initiatief inzake handel en klimaat binnen de WTO. De EU zal met de VS en anderen blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat de handelsregels goed zijn toegerust om concurrentieverstoringen aan te pakken en een gelijk speelveld te bevorderen.

Betrekkingen tussen de EU en China

De handels- en investeringsbetrekkingen van de EU met China zijn belangrijk en uitdagend. Het opbouwen van een eerlijkere en op regels gebaseerde economische relatie met China is een prioriteit. In de mededeling worden manieren uiteengezet om de verschillende complexe aspecten van de omgang met China aan te pakken en ervoor te zorgen dat de EU over doeltreffende beleidsinstrumenten beschikt om haar rechten te doen gelden.

De onlangs ondertekende brede principeovereenkomst over investeringen is een belangrijke stap voorwaarts in de handelsbetrekkingen tussen de EU en China. Zij is onderdeel van de bredere en gedifferentieerde strategie van de EU ten aanzien van China. Voor de ratificering ervan is het nodig dat de EU en China zich er  toe  verbinden de overeenkomst doeltreffend uit te voeren op het vlak van markttoegang, toezeggingen inzake een gelijk speelveld en duurzame ontwikkeling.

 


 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.