Interview Duygu Yildirim (PvdA): Raadslidmaatschap in dienst van de maatschappij

22 december 2020 door Martin Reekers
Interview Duygu Yildirim (PvdA): Raadslidmaatschap in dienst van de maatschappij

Duygu is nu een paar jaar raadslid voor de PvdA en werkt daarnaast als docent bij de opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement van Hogeschool Rotterdam. Ze heeft Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en daar de master privaatrecht en bedrijfsrecht afgerond. Doordat zij naast haar opleiding lesgaf aan de universiteit als docent vaardigheden rolde zij het onderwijs in. Na haar afstuderen werd dat Hogeschool Rotterdam. Zij had altijd als interesse in rechtvaardigheid en de maatschappij. De politiek ligt daar in het verlengde van. Duygu: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in de overheid en wat die kan doen. Dat past goed bij de PvdA. Wij staan voor een sterke overheid. Het past heel erg bij mijn maatschappij- en wereldbeeld dat de overheid er voor je is’.

Naar eer en geweten

Duygu ziet haar raadslidmaatschap als een soort maatschappelijke dienstplicht. Duygu: ’Als je mij vraagt of ik politica ben of volksvertegenwoordiger dan ben ik meer dat laatste. Ik handel naar eer en geweten. Als ik vind dat ik een vraag moet stellen dan stel ik die ook. Dat is wel spannend af en toe vooral als je moet doorvragen. Ik heb de afgelopen jaren ook geleerd hoe je moet debatteren. Dat raadslid zijn is niet iets dat je in moeders buik mee krijgt. Heel anders dan lesgeven. Ik zou het iedereen gunnen dat je vier jaar lang kunt meekijken in zo’n democratisch huis. Ik adviseer het iedereen’.

Meer vrouwen in de raad graag

Duygu is van mening dat er meer vrouwen moeten komen in de Rotterdamse gemeenteraad. Nu zijn 12 van de 45 raadsleden vrouw. ‘Dat moet nog verbeteren’ vindt ze. ‘Ik hoop dat over twee jaar meer vrouwen zich verkiesbaar stellen, ook bij de landelijke verkiezingen. Het moet normaal worden dat er 25 of meer vrouwen in de raad zitten. Rotterdam staat bekend om de harde manier van politiek bedrijven en daar moet je je als raadslid wel in staande houden. De felheid en de complexiteit van het werk weerhoudt misschien Rotterdammers om dit werk te gaan doen. Vrouwen twijfelen vaker of ze het wel aankunnen. Mijn advies is, sta daar niet bij stil. Vrouwen hebben hun eigen kwaliteiten en zijn vaker gericht op samenwerking. Laat je vooral niet tegenhouden. Het moet ook mogelijk zijn dat er een keer 12 mannen in de raad zitten’.

Armoede oplossen

Duygu vindt de armoede- en schuldenproblematiek belangrijke kwesties voor de stad. Het zijn de onderwerpen waarmee zij, naast de onderwerpen ‘werk- en inkomen’, buitenruimte, ‘emancipatie en diversiteit’, vooral mee bezig is in de raad. Duygu: ’Gelukkig hebben we wethouder Grauss die armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg in zijn portefeuille heeft. Er is een beleidsprogramma ‘Uit de knoop’ dat gericht is op de armoedebestrijding en het programma ‘Reset Rotterdam’ voor de aanpak van de schuldenproblematiek. Ikzelf heb me ingezet voor het toegankelijker toekennen van armoederegelingen. Ik heb het er steeds op gehamerd dat het te gek voor woorden is dat we regelingen hebben die niet benut worden. Het bereik van regelingen is in deze collegeperiode sterk verbeterd. Ook interessant: alle regelingen moeten los van elkaar aangevraagd worden, nu gaan we kijken waar die persoon allemaal voor in aanmerking komt.

Mensen uit de schuld krijgen

In de zomer komt er een pilot waarbij je via de gemeentewebsite zelf kunt inloggen en kunt zien voor welke regelingen je in aanmerking komt. Je kunt daar dan ook meerdere regelingen tegelijkertijd kunt aanvragen. Bij dat armoedevraagstuk probeer je mensen te ondersteunen met regelingen en taboes te doorbreken zodat mensen er ook gebruik van maken. De wethouder heeft een campagne gestart ‘kom uit je schuld’ waarbij mensen worden aangemoedigd hun schulden te bespreken. Op de website Komuitjeschuld delen mensen die met schulden kampen of hebben gekampt hun ervaringen en stimuleren zij anderen ingeval van schulden die te gaan bespreken met de gemeente zodat ze zo snel mogelijk in een schuldondersteuningstraject komen. Er wordt gewerkt met vaste trajectbegeleiders, waar je vertrouwelijk mee kunt praten. Daaraan zie je dat de gemeente goede stappen maakt’.

Verhoging minimumloon

‘Ik heb een initiatiefvoorstel ingediend voor het vormen van een publiek-privaat schuldopkoopfonds waarmee je met saneringskredieten probeert een deal te maken met schuldeisers over de afkoop van schulden. Voor de jeugd kennen we al zoiets in Rotterdam. Dat heb ik ook gelanceerd en daar zitten nu 62 jongeren in. Voor een maatschappelijke tegenprestatie worden zij van hun schulden afgeholpen. Ik wil dat ook voor volwassenen. We zijn hartstikke goed onderweg in Rotterdam om het bereik van die armoede regelingen te vergroten, maar er zijn ook landelijke oplossingen nodig, zoals verhoging van het wettelijk minimumloon. Wij hebben een armoede meedenkwerkgroep in de partij, die een manifest heeft opgesteld met nieuwe voorstellen om de armoede te bestrijden. Een onderdeel daarvan is dat elk kind in Nederland moet kunnen meedoen en daarop heb ik in Rotterdam een motie ingediend om eens goed te kijken naar de toereikendheid van de kindpakketten. Dat betreft een jeugdtegoed dat wordt bijgeschreven op de Rotterdampas en dat besteed kan worden op plaatsen die aan de pas zijn gekoppeld. Mijn voorstel is om aan de kinderen voor te leggen wat zij willen zodat je samen met de ervaringsdeskundigen kunt vaststellen of het toereikend is of niet’.

Recht en arbeid

Armoede- en schuldenproblematiek zijn vaak direct verbonden aan de mogelijkheid van mensen om via werk voldoende inkomsten te verwerven. Duygu ziet direct een relatie met de positie van ZZP-ers op de arbeidsmarkt. Duygu: ‘Je ziet dat de mensen met weinig werkuren en een flexibele aanstelling in een crisis, zoals de coronacrisis, het eerst getroffen worden. Er zijn in Nederland drie miljoen mensen die flexibel werken en je ziet allerlei soorten overeenkomsten waarin de arbeidsrechtelijke bescherming van de arbeidsovereenkomst niet geldt. Je bouwt niets op en je bent niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is niet goed voor de personen in kwestie, maar ook niet voor Nederland, want het verdienvermogen van mensen gaat achteruit en daarmee ook de landelijke productie. Ik geloof wel dat dit een opgave is die samenhangt met het armoedevraagstuk. Je moet mensen wel een goede positie op de arbeidsmarkt gunnen, want het kan toch niet zo zijn  dat je fulltime werkt en toch in de armoede zit?’.

Recht en ZZP

Juist die ontslagbescherming kan werkgevers ook huiverig maken om mensen aan te nemen en is een flexibeler overeenkomst met werknemers voor hen minder risicovol en dus aantrekkelijk. Die flexibilisering zou dan juist ook arbeidsplaatsen kunnen opleveren. Duygu zegt daarover: ’De flexibele schil van een onderneming wordt te ruim genomen. Een ondernemer moet wel enige flexibiliteit hebben, maar als dat teveel wordt en ook de uurtarieven laag zijn, dan is er voor een ZZP-er eigenlijk sprake van schijnzelfstandigheid. Er is een wet in de maak, minister Koolmees is daar mee bezig; aan de hand waarvan kan worden getoetst of er al dan niet sprake is van ZZP-erschap’.

Duygu Yildirim in de binnentuin van het Rotterdams Stadhuis Foto fractie PvdA

Basisbaan

Een gemeenteraadslid heeft, anders dan binnen de standpuntvorming van de eigen partij, geen invloed op de ontwikkeling in het arbeidsrecht. Wel kan op lokaal niveau gewerkt worden aan het bevorderen van het beschikbaar komen van banen. Duygu: ’Ik heb het initiatiefvoorstel geschreven en ingediend voor de ‘basisbaan’. Dat is typisch een PvdA-idee. Wij vinden dat mensen die graag mee willen doen dat ook moeten kunnen. Lokaal heb ik het initiatief genomen om er een pilot mee te doen en die komt er ook. Met basisbanen kan maatschappelijk nuttig werk gedaan worden dat anders blijft liggen. Werk op basisscholen, hovenierswerk, wijkconciërges, dat zowel maatschappelijk nuttig is als de sociale cohesie tussen mensen kan bevorderen in de alsmaar complexer wordende wereld. De gemeente bekijkt wat geschikte banen zijn. Zo’n baan verlaagt de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een uitkering en biedt hen de erkenning met een betaalde baan omdat zij het wettelijk minimumloon betaald krijgen. Het zijn volwaardige banen van waaruit sommige mensen zullen kunnen doorstromen naar andere banen en sommigen niet. Hoe erg is dat als je ziet dat iemand in zo’n basisbaan twee, drie jaar of langer werkt, de erkenning krijgt van een betaalde baan en voor maatschappelijk nut zorgt. Het moet getest worden, om te kijken wat de effecten zijn. Als je kiest voor het aanstellen van mensen uit de bijstand, dan betaalt de gemeente het deel van de bijstand en het gedeelte daarbovenop dat waarschijnlijk door de werkgever wordt vergoed. Het gat tussen de bijstand en het loon moet uit private financiering komen’.

Duygu Yildirim Foto Eric Fecken

Fatsoen centraal bij raadslidmaatschap

Het raadswerk was erg wennen voor Duygu. Ze vindt het geen gemakkelijk vak. Duygu: ’De papiermolen draait maar door en het is nogal ingewikkeld om alles goed te kunnen volgen en je controlerende taak goed mogelijk uit te voeren. Ik weet niet wat de toekomst brengt, ik denk dat je het wel minimaal twee periodes moet doen’.

Duygu praat bevlogen over haar raadswerk en kijkt met een positieve blijk naar de samenleving die het werk van politici niet altijd in dank afneemt. Duygu: ‘Mijn ervaring is dat als je iemand een glimlach geeft, dan krijg je ook een glimlach terug. Naast alle excessen en vervelende voorbeelden zie ik ook veel moois in de samenleving’. Zij heeft een duidelijke opvatting over hoe politici zich in hun werk moeten gedragen: ’Ik vind wel dat landelijke en lokale politici en opiniemakers zich moeten realiseren wat zij met hun uitspraken teweegbrengen. Ze moeten er hun verantwoordelijkheid in nemen om te zorgen dat je het gesprek fatsoenlijk met elkaar kunt blijven voeren. We gaan fatsoenlijk met elkaar om net zoals we willen dat mensen op de arbeidsmarkt fatsoenlijk betaald krijgen en dat ze een fatsoenlijk betaalbare woning kunnen krijgen’.

De bevlogenheid van Duygu werkt aanstekelijk. Los van inhoudelijke partijpolitieke standpunten, is oprechte bevlogenheid een eigenschap van een politicus, waar je als burger alleen maar respect kunt hebben.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.