Interview Natasha Mohamed-Hoesein (DENK): Mensen een stem geven

20 september 2020 door Martin Reekers
Interview Natasha Mohamed-Hoesein (DENK): Mensen een stem geven
Natasha Mohamed-Hoesein. Foto Baljinder Pal Singh

Rotterdam Vandaag & Morgen zet periodiek een gemeenteraadslid in de spotlight om nader kennis te maken en om te horen hoe gemeenteraadsleden van veel woorden tot daden komen waar je als burger van Rotterdam iets mee kunt. Deze keer maken wij kennis met Natasha Mohamed-Hoesein (1976). Zij bekleedt één van de vier zetels van de partij DENK en houdt zich bezig met de onderwerpen zorg, volksgezondheid, jeugdzorg, energietransitie en duurzaamheid. DENK is een oppositiepartij die daarmee niet zelf aan het bestuurdersroer zit, maar wel succesvol is. Uit een door de partij aangehaald artikel in NRC uit 2019 blijkt dat de partij na Leefbaar, dat met 11 zetels in de raad zit, het grootste aantal aangenomen moties heeft ingediend.

Natasha heeft, naast haar gemeenteraadslidmaatschap, een eigen advocatenbureau. Een drukke combinatiebaan waardoor zij nogal eens moet doorwerken tot in de kleine uurtjes om het werk gedaan te krijgen. Naast de voorbereiding op de onderwerpen die zij in portefeuille heeft, gaat er ook veel werk zitten in contact onderhouden met de achterban en gebiedscommissieleden.

Geven is vermeerderen  

Natasha vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen beroepen op vrijheid van religie, gelijkheid van man en vrouw en kinderrechten. Als advocaat heeft zij een warm hart voor de sociale advocatuur. Zij doet haar werk vanuit de overtuiging dat zij iets moet teruggeven aan de  gemeenschap.

Natasha: ’Mijn vader was huisarts in Crooswijk/Kralingen en hij en mijn moeder hebben mij meegegeven mensen te helpen.  Als moslim ben ik opgegroeid met datzelfde concept. Dat geeft ook mijn geloof, ik ben Moslim, mij mee. Geven van wat ik heb gekregen. Mijn kennis deel ik door met mijn advocatenkantoor erkend opleider te zijn. Zo ben ik ben erkend opleider voor jongeren en leid ook op tot advocaat. Ik vind het belangrijk dat ik de jongere generatie kan meegeven wat ik heb geleerd’.

Daarnaast heb ik een stem gekregen. Ik kan iemand die het zelf niet kan verwoorden een stem geven. Dat is nodig, want ik merkte in die advocatenpraktijk, vooral bij bezwaarzaken die ik behandelde, dat de gemeente Rotterdam erg vastgeroest was in richtlijnen en weinig oog had voor de mens achter het verhaal’.

Vaak ging het daarbij om simpele, voor de hand liggende zaken. De gemeente stuurt bijvoorbeeld belangrijke post naar iemand terwijl er net een ontruiming had plaatsgevonden en diegene die post logischer wijs niet had. Zij zag dit soort dingen stelselmatig voorbij komen en merkte dat het niet aan het individu lag, maar aan het systeem. Zij stond mensen bij, die dit soort zaken overkwam en putte daar inspiratie uit om gemeenteraadslid te worden. Zij bedacht zich dat als zij het in de rechtszaal voor één persoon kon opnemen, zij dat in de rol van raadslid kon opschalen naar alle Rotterdammers.  Dus besloot zij zich politiek te gaan inzetten en zich aan te sluiten bij DENK.

Iedereen Inclusief

Natasha vindt dat haar partij te veel wordt veel gekoppeld aan het begrip inclusiviteit in de betekenis van mensen met een migratieachtergrond. Bij inclusiviteit gaat het voor haar om volwaardige deelname aan de samenleving van iedereen. Zij wil aandacht voor alle kenmerken die belemmeringen opwerpen. Behalve belemmeringen die geslacht, huidskleur of culturele afkomst mee kunnen brengen is evenzeer aandacht nodig voor mensen die door fysieke en geestelijke beperkingen financiële problemen krijgen en door problemen met lezen en schrijven niet goed kunnen participeren. Zij kan zich er bijvoorbeeld over opwinden dat op straat met de stickeraanwijzingen voor corona geen rekening is gehouden met blinden en slechtzienden die deze niet kunnen zien. Ook vindt zij het pijnlijk dat er mensen zijn die werken en toch onder de armoedegrens belanden. Dan is het nodig om te analyseren hoe dat kan. Zij zet haar stem in de gemeenteraad in om het bewustzijn te voeden dat dit in Rotterdam speelt. 

Samenwerking in de raad staat in dienst van de Rotterdammer

Natasha gelooft heilig in het nut van samenwerking tussen fracties in de raad: ‘Als je gemeenschappelijke punten vindt, dan kun je, moet je vind ik zelf, je daar voor inzetten. Dat ben je aan de Rotterdammers verplicht. Je moet je ervan bewust zijn dat je het niet alleen kunt. DENK wil dan ook niemand op voorhand uitsluiten van samenwerking. Het is prettig om te zien dat er samengewerkt kan worden met alle andere partijen. Een mooi samenwerkingsvoorbeeld is de antidiscriminatie en antiracisme aanpak die wij samen met de VVD hebben voorgesteld’.   

Natasha Mohamed-Hoesein. Jongeren vinden onvoldoende de weg naar het jongerenloket Foto Baljinder Pal Singh

Ga op zoek naar de parels in de wijk  

De gemeente heeft op allerlei gebied instrumenten om burgers te helpen, maar die zijn daarvan lang niet altijd goed op de hoogte. Natasha noemt een paar voorbeelden: ‘Jongeren vinden onvoldoende de weg naar het jongerenloket en zij weten dan niet dat zij een beroep kunnen doen op het Jongeren Perspectief Fonds. Daar hebben we 900.000 euro in zitten en er zijn maar twee personen die er een beroep op hebben gedaan.

Verder zijn er miljoenen beschikbaar in een gemeentelijk investeringsfonds in de duurzaamheid. Daar kun je op inschrijven. Dat wordt vooral gecommuniceerd in kringen die al geïnteresseerd zijn in duurzaamheid, maar niet breder. De informatie bereikt niet de mensen die niet met duurzaamheid bezig zijn, omdat zij nog een stuk maand over hebben aan het einde van hun salaris. Maar ook die mensen kunnen goede ideeën hebben die dan zeker ook in hun voordeel zijn’.

‘Koester de parels van de wijk, de welzijnsorganisaties’, is haar devies. Daar zitten degenen die mensen de weg naar de contactpersonen van de gemeenten kunnen wijzen. Je kunt als gemeente wel veel mogelijkheden hebben, maar mensen moeten die wel  weten te bereiken.

Zorg voor mensen in de zorg  

Voor de energietransitie zijn miljarden beschikbaar, maar de kans bestaat dat die nul rendement kunnen opleveren omdat nog maar ideeën zijn. Natasha: ‘Vervolgens hebben we geen budget om onze hulpverleners, waarvan we verwachten dat die voor ons klaar staan, van persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien. Die energietransitie is belangrijk, net als een schone aarde, maar ik vraag mij wel af of we bij zo’n crisis in de zorg het verdelen van de middelen niet moeten heroverwegen. Ik worstel daar persoonlijk mee’. 

Natasha Mohamed-Hoesein, raadslid met een inclusieve agenda

We hebben kennis gemaakt met een betrokken gemeenteraadslid met hart voor mensen. Iemand die het belangrijk vindt dat de mens zichtbaar blijft en niet verdwijnt in regelgeving. Zij laat zien dat zij oog heeft voor concrete problemen die spelen in de samenleving, verwoordt ze helder en vertaalt ze naar vragen die ze bij de wethouders neerlegt. Daarbij drukt zij hen op het hart ook over de grenzen van de eigen portefeuille heen te kijken en de verbanden tussen de verschillende beleidsterreinen te blijven zien. Wij zijn benieuwd met welke concrete daden zij de Rotterdamse burger de komende tijd nog gaat verrassen.

Koester de parels van de wijk, de welzijnsorganisaties. Foto Baljinder Pal Singh

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.