Een betere wereld (De wonderbaarlijke reis, laatste deel )

06 februari 2022 door Manuel Kneepkens
Een betere wereld (De wonderbaarlijke reis, laatste deel )
Josephine Baker in 1927 met nu niet meer denkbaar bananenrokje in 1927 Bld. Walery_cco

Onze slaapplaats bleek Le Tustet te zijn, een herenboerderij, gedreven door een Zweeds echtpaar. Ex-managers uit de reclamewereld, die de rat-race zat, wijnboer waren geworden. En die daarbij in hun pittoreske opstal als nevenverdienste kamers-met-ontbijt verhuurden aan toeristen. 

Ik citeer wederom het bandje (Opname: de volgende morgen):

K.: " We staan hier voor Le Tustet, een huis met een prachtig uitzicht op de Pyreneeën, en voor alle vensters van dit huis blijken overal, werkelijk overal, de letters H.C. in sierlijk smeedijzer aangebracht. Het zijn de initialen van Henri Castriopatte*, een Fransman van Griekse afkomst, een schatrijke koffiehandelaar, die in de Jaren '20 Josephine Baker naar Frankrijk heeft gehaald...en Josephine Baker heeft hier dus ook daadwerkelijk gewoond. Sterker nog het bed waarin ik heden de nacht heb doorgebracht WAS het bed van Josephine Baker... ! Haar portret in bananenrokje hingt er in groot formaat boven.

Eigenlijk nog meer bijzonder dan onze ontmoeting met rabbijn Soetendorp op Schiphol. Want mevrouw Josephine, la Tumulte Noire,die is toch niet ènkel en alleen bekend geworden om haar verregaand naakt optreden  als 'leading lady', in oktober 1925, van de Revue nègre in het Théatre des Champs Elysées! (" No one had ever witnessed such unbridled sex on a stage !") Ze is dat zéér zeker ook... om het door haar gesticht gezin van twaalf geadopteerde kinderen van allerlei kleur en ras, het Regenbooggezin, op het Chateau de Milandes. Als dié vrouw niet spiritueel is geweest...

C: " Soms ook nog erotisch gedroomd, meneer K., nu u de nacht in het bed van Josephine Baker hebt mogen doorbrengen?"
K: “ Als links gericht poëet-politicus droom ik uitsluitend van een betere wereld, mevr. Dijk!” 

Over spiritualiteit gesproken! De oude ketterse (kathaarse) spiritualiteit is, gelukkig, nog niet geheel vergaan in de Comté de Foix, zoals die streek daar in de pré-Pyreneën heet. Zo wijkt de bevol¬king van Le Carla-Bayle qua samenstelling nogal af van de rest van Frank¬rijk. Ze is bijvoorbeeld niet alleen overwegend protestant, maar ook nog eens rood. Onder de vijf¬tien (!) gemeenteraadsleden was slechts èèn Chiracien, de rest: Parti Socialiste. 

En een roos is een roos is een roos!De Parti Socialiste greep de komst van ondergetekende dan ook gretig aan voor een druk bezochte protest-meeting. We citeren wederom het bandje. 
Aan het woord is Jean-Luc Couret, Maire van Le Carla-Bayle.

Jean-Luc: "Mesdames et messieurs. Mes chers cocitoyens, mes chers amis. Je suis tout particulièrement heureux de vous acceuiller dans la salle du conseil municipal, ce soir, afin de recevoir avec vous monsieur Manuel Kniekens, qui represente la mairie de Rotterdam et son maire monsieur Bram Piepeur et Caro¬li¬ne Dieke qui est journaliste à Rotterdam dans une radi¬o..."

(Harmonica muziek zwelt aan, geluid van Pepers brief die wordt geopend, de stem van Jean-Luc Couret...)
Jean-Luc Couret leest dan de brief van Bram Peper voor. Hier volgt gemakshalve, de tekst in het Nederlands:


  Maire du Carla-Bayle                 Rotterdam, 12 Oktober 1995  
  Monsieur Jean-Luc Couret
  Mairie de Carla -Bayle
  Place de l'Europe
  09130 Le Carla-Bayle
  France

  Geachte collega,

  Frankrijk is op 6 september j.l. begonnen met de eerste van een serie van acht kernproeven op het atol Mururoa in de Stille Zuidzee. Het voornemen om deze proeven te houden, heeft de afgelopen tijd een internationale golf van protesten te weeg gebracht. De acties van de milieuorganisatie Greenpeace zijn daar publicitair de meest duidelijke voorbeelden van. Ook de Nederlandse regering heeft hieromtrent reeds eerder haar teleurstelling uitgesproken. 
  Velen voelen zich bedreigd door deze proeven.

  Zoals ook in Le Carla-Bayle en in andere delen van Frankrijk, bestaat er in onze stad een brede verontrusting en diepe teleurstelling met betrekking tot het nemen van deze kernproeven. Een opvatting die eveneens sterk leeft bij leden van de gemeenteraad van Rotterdam. In onze optiek achten wij de serie kernproeven zowel vanuit het oogpunt van non-proliferatie als van milieubescherming ongewenst.

  In dit kader hopen wij uiteraard dat de overige kerwapenstaten hierin geen aanleiding zullen vinden om hun nucleaire testprogramma eveneens te hervatten. Dit is temeer van belang aangezien er al sinds januari 1994 in de Geneefse Ontwapeningssconferentie onderhandelingen worden gevoerd om te komen tot een verdrag dat alle kernproeven over de gehele wereld verbiedt. Deze onderhandelingen, waarin onder andere alle kernwapen staten participeren, hebben inmiddels goede voortgang gemaakt. Wij vrezen echter dat deze vorderingen in gevaar kunnen worden gebracht door het tussentijds hervatten van dergelijke proeven. Ten aanzien van het milieu vrezen wij dat kleine veranderingen in het ecosysteem op de langere termijn, grote gevolgen zullen hebben voor ons leefklimaat. En van de aarde zijn wij allen in gelijke mate afhankelijk.

  Het leven en werk van de grote filosoof Piere Bayle ligt ten grondslag aan onze gemeenschappelijke verbondenheid die uiteindelijk vorm heeft gekregen door de gezamenlijke ondertekening van een Pacte d'Amitié Eternelle tussen Le Carla-Bayle en Rotterdam. Dit is tevens de reden dat wij de vrijheid hebben durven nemen U op de hoogte te brengen van de verontrusting en de teleurstelling onder de Rotterdame bevolking omtrent de hier bovengeschetste activiteiten van de Franse overheid. 

  Namens de bewoners van Rotterdam spreek ik hierbij de hoop uit dat de Franse President het moedige besluit zal nemen de andere kernproeven af te gelasten, en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de wereldvrede en het welzijn van alle mensen.

  Inmiddels verblijf ik

 Hoogachtend
 Dr A.Peper
 Burgemeester van Rotterdam


(Luid applaus) HARMONICA MUZIEK

Caroline (voice-over): " De ceremonie was plechtig, maar te lang om hier in z'n geheel uit te zenden. Jean Luc Couret was in elk geval zeer ingenomen met de brief uit Rotterdam. Want ook de Maire van Le Carla Bayle en zijn cocitoyens veroordelen de Franse kernproeven op Mururoa en vinden dat hun regering de proeven moet staken. Immediatement! "

Tot onze verrassing waren zowel de Franse televisie als de Franse radio ruim aanwezig en zeer geïn¬tere¬sseerd in het Rotterdams protest. Hier was natuurlijk de gelukkige coïncidentie debet aan dat Pierre, de broer van maire Jean-Luc Couret correspondent is van het pers¬agentschap Reuter... ja, er rustte waarlijk zegen op onze expeditie.

(Geluid van glazen en geroezemoes)

C: " Het was een bijzonder ontroer¬ende ceremonie, nietwaar, meneer K.?" 
K.: "Zeker, de Maire heeft... overduidelijk diepe verontwaardiging uitgesproken over de Franse kernproeven. Er is gezegd dat hier in Frankrijk, het overgrote deel van de mensen er ook tegen is, en dat we dat aan de heer Peper moet overbrengen...dat ze blij zijn dat deze brief er is, omdat het hun steunt in hun eigen verzet tegen de kernproeven. "
C: " We gaan nu het volgende ritueel in, dat betekent dat we le verre d'amitié moeten heffen."
K.: " Ze hebben hier hele goede wijnen, waarvan ik o.a. bij de lunch aangeboden door de Maire al uitbundig heb mogen genieten, zozeer zelfs dat ik achterin de auto, zoals u weet, tijdens onze sightseeing-tour naar de stad Foix zelfs in een lichte sluimer ben geraakt... 
C (lacht):" Is er een last van uw schouders gevallen, nu uw bijzondere missie is volbracht?"
K.: Zeker. Het wàs inderdaad een bijzondere opdracht. Mooi maar zwaar... Er zit inmiddels een grote knoop noeud in mijn tong van al dat parler Francais!
En bovendien, ik heb me onderweg hier naartoe natuurlijk toch wel eens in gemoede afgevraagd, wat ben ik begonnen? Stel, die mensen in Le Carla- Bayle zijn van het reactionaire soort... Ik had, moet ik bekennen, ergens in m 'n achterhoofd, van die Pyreneeën toch een raar zwart beeld. Dat daar enkel een soort schaapherders zou leven. Primitieve, geestelijk achtergebleven lieden, die de macho-attitude van toenmalig president Chirac misschien juist zouden toejuichen...Hoe meer atoomproeven, zogezegd pour la gloire de France, hoe liever! Loop ik niet het risico van een ijskoude ontvangst, vroeg ik me af? Maar dat is juist nièt het geval gebleken. Integendeel. De mensen zijn hier werkelijk helemaal bij de pinken. Het is een gemeente waar de Parti Socialiste aan de macht is en die naar mijn indruk heel wat linkser dan onze hedendaagse PvdA.  Nee, er is niks mis met de mensen van Le Carla-Bayle. Dus dat er een last van mij afgevallen is, dat is zeker."

HARMONICAMUZIEK STOPT

Harmonicaspeler:" C'est ca..! "

De Mururoa-meeting werd dus gretig bezocht, daar in Katharenland. Men kon zijn mening eindelijk eens laten blijken, en dat luchtte (enigzins) op. Want de gewone mensen in Frankrijk stonden toen tegenover de proeven net zo machteloos als wij in Nederland. Want of¬schoon de meerderheid (60 %)van de Fransen tegen de atoomproeven was, had die geen jota in te brengen. 
De President beslist immers inzake defensie (en buitenlandse zaken) en niemand anders.
Maar wat als Nederland nu eens ook kernkoppen zou bezitten èn een atol à la Muroroa in de Zuidzee... zou onze regering dan ook...? Ik zou willen dat ik twijfel koesterde. 

*Josephine Baker was polyamoureus. Met sommige van haar mannen is zij gehuwd geweest. In volgorde William Howard Baker (in 1921), Jean Lion, (1937-1940), de orkestleider Jo Bouillon (1947-1964) en Robert Brady (1973 -1974). Daarnaast had zij ook veelvuldig amoureuze relaties met vrouwen, waarvan de bekendste zijn de Franse schrijfster Colette en de Mexicaanse schilderes Frida Kahloo.

 

Vijfde en laatste deel van 'De wonderbaarlijke reis naar Le Carla Bayle' Het eerste deel verscheen hier op 8 jan.  Het voorgaande deel stond hier op 30 januari. 

Over de columnist

Manuel Kneepkens

M.M.M. (Manuel) Kneepkens (Heerlen, 26 februari 1942) is een Nederlands dichter, publicist, politicus en jurist-criminoloog. 

Na het gymnasium op het Bernardinuscollege ging hij in Leiden rechten en criminologie studeren. In 1971 vertrok hij naar de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Daar was hij 23 jaar docent strafrecht en criminologie.

Big Brother bekijkt het maar!
04 feb
Big Brother bekijkt het maar!
Tsaar Poetin & Tsaar Peter. Deel 2: “Tsaar P.! Weg ermee!”
02 feb
Tsaar Poetin & Tsaar Peter. Deel 2: “Tsaar P.! Weg ermee!”
Kerstmissertje
29 jan
Kerstmissertje
De Schreeuw
22 jan
De Schreeuw
Gevallen vrouw
15 jan
Gevallen vrouw
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.