Minister De Jonge wil gekte woningmarkt beteugelen

21 mei 2022 door een van onze redacteuren
Minister De Jonge wil gekte woningmarkt beteugelen

Om huurwoningen voor middeninkomens betaalbaarder te maken, worden aanvangshuren in het middenhuursegment gereguleerd. Een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, valt daardoor straks onder de gereguleerde middenhuur. Straks bepaalt het woningwaarderingstelsel (het puntensysteem) de huurprijs, zodat een huurder een eerlijke prijs betaalt, die past bij de kwaliteit van de woning. De exacte bovengrens van de regulering moet nog worden bepaald, maar komt tussen de 1.000 en 1.250 euro te liggen. dat gaat dus gelden voor nieuwe huurwoningen en zal vooral mensen met een inkomen van tussen de 40.000 en 70.000 helpen. Ook komt er, net als bij sociale huurwoningen, een puntensysteem voor die woningen ingevoerd. Juridisch is nog onduidelijk of het ook voor bestaande woningen in de huurcatagorie van 764 tot 1250 euro gaat gelden. 

Het verhaal van het voorstel en de context ervan staan onder meer te lezen in het rapport Programma Betaalbaar wonen

'We gaan zorgen' zegt het rapport:  

• Zorgen dat meer mensen met een middeninkomen een betaalbare woning kunnen vinden; dat doen we door regulering van de middenhuur en het verbeteren van de positie van koopstarters

• Te hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken; dat doen we door een verantwoord huurbeleid en hervorming van de huurtoeslag

• Huurders en kopers beter beschermen; dat doen we door het huur-en koopproces verder te reguleren en door maatregelen die de rechtsbescherming en informatiepositie van huurders en kopers verbeteren.

Ook moeten er voldoende betaalbare woningen bijgebouwd worden met het streven ten minste twee derde van de nieuwbouwwoningen betaalbare huur- en koopwoningen te laten zijn. Huurders en kopers moeten beter worden beschermd.

Overigens is er ook nog een stikstofprobleem op te lossen. 

Minister de Jonge: 'Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. Daarom moeten er meer betaalbare woningen worden gebouwd, in het sociale segment maar zeker ook in het middensegment. En daarom reguleren we de middenhuur en worden huurders en kopers straks beter beschermd.'

Koopwoning Rotterdam in 5 jaar gemiddeld 60% duurder  

Hoe gek is de woningmarkt? Heel gek en veel mensen profiteren of denken te profiteren. Ze hebben al een of meerdere huizen en die huizen worden steeds meer waard.  Voor zogeheten 'starters op de woningmarkt' is het moeilijk.starten. Om financiering te kunnen krijgen voor een 'gemiddelde woning' in Rotterdam moet de koper een inkomen van €72.000 hebben zo blijkt uit het rapport.   

Grotere schaarste vraagt om meer bescherming van huurders en aspirant kopers

Als gevolg van de schaarste op de woningmarkt is de positie van zowel de huurder als de koper verzwakt ten opzichte van de positie van verhuurders, beleggers en tussenpersonen. Prijzen zijn soms hoger dan de kwaliteit van de woning rechtvaardigt. Daardoor raken mensen in de knel. De toegenomen druk en moeite die mensen hebben om een geschikte woning te vinden maakt bovendien dat anderen hier makkelijker misbruik van kunnen maken. Verschillende meldpunten op de huur- en de koopmarkt en gemeenten krijgen klachten over malafide verhuurders en makelaars. Die gaan bijvoorbeeld over vriendjespolitiek, achterstallig onderhoud, discriminatie, intimidatie en te hoge huurprijzen. 

Een trits maatregelen die moeten helpen:

Te hoge woonlasten aan te pakken voor mensen met een laag inkomen

Huurders en kopers beter te beschermen

Meer betaalbare woningen te realiseren voor mensen met een middeninkomen

Een woning die past bij het inkomen

Een deel van de mensen met een laag inkomen zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren. Hogere inkomens die in een goedkope sociale huurwoning wonen, kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. 

Met Aedes, VNG en IPO worden prestatieafspraken gemaakt over onder andere de bouw en verduurzaming van woningen. Een nieuw Sociaal Huurakkoord met Aedes en de Woonbond over onder andere de jaarlijks maximaal toegestane huurverhoging wordt onderdeel van deze afspraken.

Vereenvoudiging huurtoeslag

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het toeslagenstelsel voor een deel van de mensen onzekerheid met zich meebrengt. We zetten daarom stevig in op het vereenvoudigen van de huurtoeslag. 

Hiervoor worden onder andere genormeerde huren ingevoerd. De hoogte van de huurtoeslag is daarmee niet meer afhankelijk van de feitelijke huurprijs, maar gaat uit van een vast, genormeerd huurbedrag. Afhankelijk van het inkomen betalen mensen een eigen bijdrage, die van dit genormeerd huurbedrag af wordt getrokken. Wat overblijft is de te ontvangen huurtoeslag. 

De maximale huurgrens wordt geschrapt. Zo kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens voor jongeren verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar en vervalt de bijdrage aan de subsidiabele servicekosten. 

Eind 2022 moet het wetsvoorstel klaar zijn en moet vanaf 2024 ingaan. De genormeerde huren worden geleidelijk ingevoerd over een periode van vijf jaar. 

Betere bescherming koper en huurder

Kopers en huurders moeten goed beschermd worden. Er komt een landelijke norm om op een goede en verantwoordelijke manier met huurders om te gaan. Gemeenten kunnen inzetten op verbeterde huurprijsbescherming via gebiedsgerichte verhuurvergunningen met de voorwaarde dat de maximale huurprijzen worden gerespecteerd. Als vervolgstap moet het landelijk de norm worden dat verhuurders in de gereguleerde sector de maximale huurprijs van het woningwaarderingstelsel respecteren. Bij het kopen van een woning wordt certificering van het biedproces, en daarmee het gebruik van een (bied)logboek door makelaars, wettelijk verplicht. Daardoor wordt het koopproces transparanter en is er minder ruimte voor makelaars om niet integer te handelen. 

Meer woningen 

Meer mensen dienen een woning te kunnen vinden die bij hen past en die ze kunnen betalen. Er wordt hierbij met name ingezet op maatregelen voor mensen met een middeninkomen. Voor mensen met een laag inkomen bestaat al het instrument van passend toewijzen van sociale huurwoningen. Voor deze groep is het vooral belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen bij komen met een juiste spreiding van die woningen in de regio 

Voor mensen met een middeninkomen dienen met prijsregulering van de aanvangshuren meer middenhuurwoningen beschikbaar te komen, zodat mensen met een middeninkomen daar terecht kunnen en kunnen doorstromen. Door betere regulering en bescherming wordt de huurmarkt ook een beter alternatief voor mensen die kiezen voor de flexibiliteit van huren en die ontzorgd willen worden. Voor middeninkomens moet een huurwoning echter niet het eindstation zijn als zij dat niet willen. Zeker als mensen aan gezinsvorming beginnen moeten ze betere toegang krijgen tot de koopmarkt. De maatregelen in dit programma richten zich op het beter benutten van de bestaande voorraad van woningen. Op de langere termijn verbetert dan ook de beschikbaarheid van woningen ook door de bouw van meer betaalbare koop- en huurwoningen. 

Klinkt goed. We zullen het nauwlettend volgen.

Meer info:  Programma Betaalbaar wonen 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.