Beter wonen in Rotterdamse huurwoningen

14 januari 2022 door een van onze redacteuren
Beter wonen in Rotterdamse huurwoningen
Huurwoningen Van Speykstraat Rotterdam Bld V&M via G-maps

De Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Rotterdam werken samen aan betere en aantrekkelijke huurwoningen. In de prestatieafspraken 2022-2023 staat hoe dat gebeurt.

De afspraken gaan over het verbeteren van de balans in het woningaanbod in verschillende wijken, over het onderhoud en de verduurzaming van huizen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe huizen en over leefbaarheid en het langer en weer thuis kunnen wonen van kwetsbare Rotterdammers.

Investeren woningvoorraad

Een van de afspraken is dat de corporaties fors investeren in de Rotterdamse woningvoorraad. Voor de komende twee jaar staat de renovatie van ongeveer 4.374 woningen en de start bouw van ongeveer 3.607 woningen op de planning. Verder wordt er de komende jaren ingezet op tijdelijke woningbouw. Een andere belangrijke afspraak is dat huurwoningen energiezuiniger worden door ze bijvoorbeeld beter te isoleren of aardgasvrij te maken, waarbij het uitgangspunt is dat deze maatregelen leiden tot gelijke of lagere woonlasten.

Middeninkomens

De corporaties en de gemeente werken intensief samen aan voldoende beschikbare huisvesting voor Rotterdammers, waarbij er aandacht is voor specifieke groepen zoals ouderen en kwetsbaren. In deze prestatieafspraken krijgen de middeninkomens een stevige positie.

Ondertekening huurdersorganisaties

Acht huurdersorganisaties ondertekenen de prestatieafspraken voor de komende twee jaar. De huurdersorganisaties van Woonstad Rotterdam, Vestia, Havensteder en Woonbron ondertekenen niet, omdat zij van mening zijn dat de Woonvisie herzien moet worden. De gemeente deelt deze mening niet, omdat de prestatieafspraken geen middel zijn om het lokale woonbeleid te herzien. Dat is aan de gemeenteraad.

Met alle partijen is een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij afspraken zijn gemaakt over het aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor huurders in Rotterdam. Ook in de toekomst blijft de gemeente in gesprek met de huurders over thema’s die voor hen van belang zijn.

Meer informatie: de afsprakensets per corporatie en huurdersorganisatie staan hier 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.