De grote lijn: visie op de stadsomgeving voor komende jaren

05 februari 2022 door een van onze redacteuren
De grote lijn: visie op de stadsomgeving voor komende jaren

De stad is meer dan de som van vele delen. Het is meer dan de stenen, de stedenbouw, de ontwikkelaars, de planners , de ondernemers, de bewoners, meer dus dan alleen het plannen in soms levensechte schema's, tekeningen, prachtige computersimulaties van blokken pleinen, parken en bestemmingsplannen. Vaak zoveel elkaar doorkruisende plannen en ondernemingen dat het resultaat toeval gaat lijken. Rommeldam noemde geboren Rotterdammer Marten Toonder, schrijver/tekenaar van heer Bommel en Tom Poes zijn geboortestad. Heel lang was Rotterdam precies dat, ondanks de inspanningen van begaafde stadplanners zoals Willem Nicolaas Rose (1801-1877) of architecten zoals Van der Broek en Brinkman. Ergens in de jaren negentig, vorige eeuw kwam daar verandering in. Een gebouw, Koolhaas, een stadsplan Riek Bakker, een brug Van Berkel, een nieuwe generatie stadsplanners. Rommeldam kwam langzaam uit de steigers. En zowaar er lijkt samenhang in te komen. Het lijkt of al die investeringen in opleidingen, zo'n 44 miljard gaat jaarlijks naar onderwijs, van de rauwe liefde van al die Rotterdammers die tientallen jaren hardnekkig gehecht bleven aan hun kaalgeslagen stad, zijn vruchten gaat afwerpen. Tenminste als je kijkt naar de Omgevingsvisie 2021 ofwel De Veranderstad, het plan, de visie voor de komende vijftien jaar Rotterdam. 

We vatten het hier heel kort voor u samen. Onderaan staat een link naar het hele 173 pagina's tellende document.  

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie. Het is onderdeel van de Omgevingswet die op 1 juli ingaat.  Het gaat zowel om de ruimtelijke inrichting als onder meer om natuurlijke hulpbronnen, emissies, erfgoed, energie, landbouw, land­schap, milieu, natuur en water.

Verder moet zo'n omgevingsvisie de hoofdlijnenen van beleid, gebruik en voorgenomen ontwikkeling omvatten. Best heel breed dus. Het kaartje hierboven geeft dat ook al aan. Voor een stad als Rotterdam spelen ook de internationale betrekkingen een forse rol.    

Rotterdam zet in op vijf hoofdkeuzes:

Leven in de delta:  met Maas, Schie en Rotte als  groen-blauwe verbindingen en de aanleg van nieuwe parken

Verstedelijken & verbinden. We verstedelijken binnen de bestaande stad om de stad te versterken. Dat doen we vooral bij en rondom bestaand of nieuw hoogwaardig openbaar vervoer

Vitale wijken. Het moet niet uitmaken waar je opgroeit om dezelfde kans te hebben op goed onderwijs, een goede woning en passend werk. In onze wijken komen een heleboel opgaven samen: de energietransitie, klimaatadaptieve ingrepen en sociaaleconomische opgaven.

Energie- en grondstoffentransitie. Energie anders en schoner opwekken, anders distribueren en de vraag verminderen

Het verdienvermogen van de stad vernieuwen. Verwelkomen nieuwe bedrijfsmodellen, zoals start-ups in de circulaire economie. Bedrijven die hinder veroorzaken en daarom in een hoge milieucategorie vallen concentreren we zoveel mogelijk op een paar locaties. Door goede netwerken en interactie ontstaat innovatie in de bestaande en de nieuwe economie

Leven in de delta

Rotterdam zet in op prettig leven in de delta. We maken van Rotterdam een gezonde, groene en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Onze rivieren – de Maas, de Schie en de Rotte zijn onze belangrijkste groen-blauwe verbindingen. We leggen nieuwe parken aan en vergroenen onze boulevards, zoals de Blaak en Westblaak. We verbinden groenstructuren voor aantrekkelijke routes en om de biodiversiteit te vergroten.

Tegelijkertijd werken we met het toevoegen van groen aan het reduceren van hittestress en aan de opvang van water tijdens hevige regenbuien. We maken het voor Rotterdammers aantrekkelijk en eenvoudig om te bewegen in de buitenlucht. De auto doet een stapje terug en we bieden meer ruimte aan de fietser en voetganger

Verstedelijken & verbinden

Rotterdam gaat verstedelijken & verbinden. We verstedelijken binnen de bestaande stad om de stad te versterken. Dat doen we vooral bij en rondom bestaand of nieuw hoogwaardig openbaar vervoer. Dat is de meest duurzame manier van verstedelijking. Daarom investeren we met onze partners onder andere een nieuwe oeververbinding, nieuwe stations en meer treinen op het spoor tussen Leiden en Dordrecht (Oude Lijn). Door het toevoegen van woningen ontstaat een groter draagvlak voor voorzieningen.

Met hogere dichtheden wonen meer mensen in de directe nabijheid van verschillende voorzieningen. Men kan al zijn dagelijkse voorzieningen te voet of op de fiets bereiken: de stad om de hoek. Door een netwerk van complementaire stedelijke centra te ontwikkelen, zorgen we dat we dat onze toplocaties elkaar versterken

Vitale Wijken

Rotterdam zet in op vitale wijken. Het moet niet uitmaken waar je opgroeit om dezelfde kans te hebben op goed onderwijs, een goede woning en passend werk. In onze wijken komen een heleboel opgaven samen: de energietransitie, klimaatadaptieve ingrepen en sociaaleconomische opgaven. Deze pakken we in samenhang op om de wijken toekomstbestendig te maken. In alle wijken zetten we in op een divers aanbod van woon- en werkruimte en is de openbare ruimte op orde. Maatschappelijke voorzieningen groeien mee met de stad en worden intensiever benut.

Energie- en grondstoffentransitie. 

Rotterdam zet de schouders onder de energie- en grondsto!entransitie. De komende jaren gaan we energie anders en schoner opwekken, anders distribueren en de vraag verminderen. Daarnaast gaan we materiaalkringlopen sluiten. In het havenindustrieel complex betekent dat onder andere elektrificatie van processen en inzet van waterstof als energiedrager. We gebruiken restwarmte om het stedelijk gebied van warmte te voorzien en we verduurzamen onze woningvoorraad. Ook verduurzamen we de stedelijke mobiliteit en het transport naar en in de haven

Het verdienvermogen van de stad vernieuwen. 

Rotterdam vernieuwt het verdienvermogen. Rotterdam hee! een sterke economische uitgangspositie; een wereldhaven, een sterke logistieke sector en groeiende maakindustrie. Deze sectoren blijven ook in de toekomst belangrijk voor de werkgelegenheid en het verdienvermogen, maar moeten de komende jaren flink vernieuwen. Tegelijkertijd is Rotterdam, onder meer door zijn uitstekende (internationale) bereikbaarheid, een middelpunt van innovatie en van kennisintensieve dienstverlening. We verwelkomen nieuwe bedrijfsmodellen, zoals start-ups in de circulaire economie. Bedrijven die hinder veroorzaken en daarom in een hoge milieucategorie vallen concentreren we zoveel mogelijk op een paar locaties. Door goede netwerken en interactie ontstaat innovatie in de bestaande en de nieuwe economie; juist dat is de economische kracht van onze stad.

Bij de uitwerking van deze vijf hoofdkeuzes is blijvende aandacht voor omgevingskwaliteit en leefomgeving nodig. De omgevingseffectrapportage maakt duidelijk dat onder andere de combinatie van verdichten binnen de bestaande stad en de inzet gericht op de transitie van de economie tot opgaven leidt rondom milieu- en gezondheidsthema’s. Door deze aandachtspunten vroegtijdig mee te nemen in de uitwerking kunnen risico’s worden verzacht, negatieve effcten worden voorkomen en een prettige leefomgeving worden gerealiseerd.

De nieuwe wet vraagt om een samenhangende aanpak van de leefomgeving, schrijft de gemeente Rotterdam in haar 173 pagina's tellende Omgevingsvisie.          

 

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.