Europeaan produceert jaarlijks 180 kilo verpakkingsafval. Green Deal wil dat indammen

26 december 2022 door een van onze redacteuren
Europeaan produceert jaarlijks 180 kilo verpakkingsafval. Green Deal wil dat indammen
Vermalen afval Bld GST HBK cco

Een Europese Green Deal beoogt een einde maken aan verspillende verpakkingen hergebruik en recycling te stimuleren. 

180 kg 'verpakking' per Europeaan

De Europese Commissie stelt daarvoor nieuwe EU-regels voor verpakkingen voor om deze steeds groter wordende bron van verspilling en frustratie bij de consument aan te pakken. Elke Europeaan genereert gemiddeld bijna 180 kg verpakkingsafval per jaar. Verpakkingen zijn een van de belangrijkste gebruikers van nieuwe materialen, aangezien 40% van het plastic en 50% van het papier dat in de EU wordt gebruikt, bestemd is voor verpakking. Zonder actie zou de EU tegen 2030 nog eens 19% meer verpakkingsafval zien, en voor plastic verpakkingsafval zelfs een toename van 46%.

Trend stoppen

Nieuwe regels in de Green Deal zijn bedoeld om deze trend te stoppen. Voor consumenten zorgen ze voor herbruikbare verpakkingsopties, verwijderen ze onnodige verpakkingen, beperken ze oververpakkingen en voorzien ze in duidelijke labels om correcte recycling te ondersteunen. Voor de industrie zullen ze nieuwe zakelijke kansen creëren, vooral voor kleinere bedrijven, de behoefte aan nieuwe materialen verminderen, de recyclingcapaciteit van Europa vergroten en Europa minder afhankelijk maken van primaire hulpbronnen en externe leveranciers. Zij zullen de verpakkingssector op weg helpen naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

Verpakking is nodig maar nu veel onduidelijk 

De Commissie geeft consumenten en de industrie ook duidelijkheid over biogebaseerde, composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen: ze zet uiteen voor welke toepassingen dergelijke kunststoffen echt milieuvriendelijk zijn en hoe ze moeten worden ontworpen, verwijderd en gerecycled.

De voorstellen zijn belangrijke bouwstenen van het actieplan voor een circulaire economie van de Europese Green Deal en de doelstelling om van duurzame producten de norm te maken. Ze komen ook tegemoet aan specifieke wensen van Europeanen, zoals verwoord op de Conferentie over de toekomst van Europa.   

Polystyreen wordt zelden hergebruikt   Bld N Barbieri cco   

Verpakkingsafval voorkomen, hergebruik en hervulling stimuleren en alle verpakkingen recyclebaar maken tegen 2030  

De voorgestelde herziening van de EU-wetgeving inzake verpakking en verpakkingsafval heeft drie hoofddoelstellingen. Ten eerste om het ontstaan ​​van verpakkingsafval te voorkomen: verminder de hoeveelheid, beperk onnodige verpakkingen en promoot herbruikbare en hervulbare verpakkingsoplossingen. Ten tweede, het stimuleren van hoogwaardige ('closed loop') recycling: tegen 2030 alle verpakkingen op de EU-markt op een economisch haalbare manier recyclebaar maken. En tot slot, de behoefte aan primaire natuurlijke hulpbronnen verminderen en een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen, het verhogen van het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in verpakkingen door middel van verplichte doelstellingen.

  • Het hoofddoel is om het verpakkingsafval tegen 2040 per lidstaat per hoofd van de bevolking met 15 % te verminderen ten opzichte van 2018. Dit zou leiden tot een totale afvalvermindering in de EU van ongeveer 37 % in vergelijking met een scenario zonder wijziging van de wetgeving. Het zal gebeuren door zowel hergebruik als recycling.

  • Om hergebruik of hervulling van verpakkingen, die de afgelopen 20 jaar sterk zijn afgenomen, te stimuleren, zullen bedrijven een bepaald percentage van hun producten aan consumenten moeten aanbieden in herbruikbare of hervulbare verpakkingen, bijvoorbeeld afhaalmaaltijden of afhaalmaaltijden of e-commerce leveringen. Er komt ook enige standaardisatie van verpakkingsformaten en duidelijke etikettering van herbruikbare verpakkingen.

  • Om duidelijk onnodige verpakkingen aan te pakken, zullen bepaalde vormen van verpakking worden verboden, bijvoorbeeld wegwerpverpakkingen voor voedsel en dranken die in restaurants en cafés worden geconsumeerd, wegwerpverpakkingen voor groenten en fruit, miniatuurshampooflesjes en andere miniatuurverpakkingen in hotels.

  • Veel maatregelen zijn gericht op het volledig recyclebaar maken van verpakkingen in 2030. Dit omvat het stellen van ontwerpcriteria voor verpakkingen; invoering van verplichte statiegeldsystemen voor plastic flessen en aluminium blikjes; en duidelijk maken welke zeer beperkte soorten verpakkingen composteerbaar moeten zijn, zodat consumenten deze bij het gft-afval kunnen gooien.

  • Er komen ook verplichte tarieven voor gerecycled materiaal die producenten moeten opnemen in nieuwe plastic verpakkingen. Dit helpt om gerecycled plastic om te zetten in een waardevolle grondstof – zoals al bleek uit het voorbeeld van PET-flessen in het kader van de Single-Use Plastics-richtlijn.

Labels

Het voorstel zal onduidelijkheid wegnemen over welke verpakking bij welke prullenbak hoort. Op elke verpakking staat een label waarop staat waar de verpakking van is gemaakt en in welke afvalstroom deze terecht moet komen. Afvalcontainers zullen dezelfde labels dragen. Overal in de EU zullen dezelfde symbolen worden gebruikt.

Tegen 2030 zouden de voorgestelde maatregelen de uitstoot van broeikasgassen door verpakkingen terugbrengen tot 43 miljoen ton, vergeleken met 66 miljoen ton als de wetgeving niet wordt gewijzigd. De vermindering is ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot van Kroatië. Het waterverbruik zou met 1,1 miljoen m3 worden verminderd. De kosten van milieuschade voor economie en samenleving worden met € 6,4 miljard verlaagd ten opzichte van het basispad 2030.

Plus Half miljoen plus nieuwe banen

Verpakkingsindustrieën voor eenmalig gebruik zullen moeten investeren in een transitie, maar de algemene economische en banenscheppende impact in de EU is positief. Alleen al het stimuleren van hergebruik zal in 2030 naar verwachting leiden tot meer dan 600.000 banen in de hergebruiksector, waarvan een groot deel bij lokale kleine en middelgrote bedrijven. We verwachten veel innovatie in verpakkingsoplossingen die het gemakkelijk maken om te verminderen, hergebruiken en recyclen. Maatregelen zullen naar verwachting ook geld besparen: elke Europeaan zou bijna € 100 per jaar kunnen besparen, als bedrijven besparingen vertalen naar consumenten.  

Opheldering van verwarring rond biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen  

Het gebruik en de productie van biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen neemt gestaag toe. Deze kunststoffen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om positieve milieueffecten te hebben, in plaats van de plasticvervuiling, de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit te verergeren.   

'Biobased' 

Biomassa die wordt gebruikt om biobased plastics te produceren, moet duurzaam worden gewonnen, zonder schade aan het milieu en met inachtneming van het 'cascading use of biomassa'-principe: producenten moeten prioriteit geven aan het gebruik van organisch afval en bijproducten als grondstof. Om greenwashing tegen te gaan en consumenten te misleiden, moeten producenten daarnaast generieke claims op plastic producten zoals ‘bioplastics' en ‘biobased' vermijden. Bij het communiceren over biobased content dienen producenten te verwijzen naar het exacte en meetbare aandeel biobased plastic in het product (bijvoorbeeld: ‘het product bevat 50% biobased plastic content’).

Afbreekbaar

Biologisch afbreekbare kunststoffen moeten met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Ze hebben hun plaats in een duurzame toekomst, maar ze moeten worden gericht op specifieke toepassingen waar hun milieuvoordelen en waarde voor de circulaire economie worden bewezen. Biologisch afbreekbare kunststoffen mogen in geen geval een vrijbrief zijn voor zwerfvuil. Ze moeten ook worden geëtiketteerd om aan te geven hoe lang het duurt voordat ze biologisch zijn afgebroken, onder welke omstandigheden en in welke omgeving. Er kan niet worden geclaimd of geëtiketteerd dat biologisch afbreekbaar is voor producten waarvan de kans groot is dat ze worden weggegooid, inclusief producten die onder de richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik vallen.

Composteerbaar

Industrieel composteerbare kunststoffen mogen alleen worden gebruikt als ze voordelen hebben voor het milieu, ze geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de compost en als er een goed inzamelings- en verwerkingssysteem voor bioafval is. Industrieel composteerbare verpakkingen zijn alleen toegestaan ​​voor theezakjes, filterkoffiepads en -pads, fruit- en groentestickers en zeer lichte plastic zakken. Op de producten moet altijd vermeld staan ​​dat ze gecertificeerd zijn voor industriële compostering, in overeenstemming met de EU-normen.


Volgende stappen:   Het voorstel over verpakking en verpakkingsafval zal nu door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.