Stemming in het Parlement: Wet betaalbare huur aangenomen

28 april 2024 door een van onze redacteuren
Stemming in het Parlement: Wet betaalbare huur aangenomen
Grote eendracht bij stemming over begrenzing middenhuur. Geheel links indiener minister Hugo de Jonge. Bld. screenshot V&M van de stemming van registratie live stream van de Tweede Kamer

Afgelopen donderdag 25 april werd gestemd over het wetsvoorstel  Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496). Hieronder een kort uittreksel van de argumenten van enkele tegenstanders en de stemming die in het voordeel - zo denken de meeste parlementariërs kamerbreed - van huurders en woningzoekenden gaat uitvallen.  

Dit wetsvoorstel leidt tot regulering van huren, in het bijzonder in de op dit moment vrije huursector. Dat gebeurt door het zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector ook verplicht toe te passen op de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1123 (regulering middenhuur). Daarnaast wordt voorgesteld om de rechtspositie van huurders te verbeteren door de maximale huren uit het WWS als dwingende norm op te leggen. Dit laatste geldt voor zowel de sociale als de vrije huursector.

Het wetsvoorstel steunt op vier pijlers:
1. huurders beschermen tegen hoge huren,
2. een voldoende omvangrijk middenhuursegment realiseren,
3. de investeringsbereidheid van verhuurders in de vrije huursector op peil houden en
4. verduurzaming van huurwoningen stimuleren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

De voorzitter:

Ik proef een zekere recesstemming, terwijl we nog een avond te gaan hebben. We gaan nu één stemming doen. Voordat we die stemming gaan doen: er is een verzoek binnengekomen van de heer De Groot over het afleggen van een stemverklaring. Namens de VVD gaat hij een stemverklaring afleggen.

De heer Peter de Groot (VVD):
Voorzitter. Ik leg deze stemverklaring mede namens de fractie van de BBB af. We hebben de afgelopen dagen flink gedebatteerd. Beide partijen, VVD en BBB, hebben aangegeven wel degelijk huurders te willen beschermen, maar dat op een andere manier te willen doen dan met deze harde wetsingreep. Die wetsingreep is vanmiddag door amendementen nog wat sterker aangezet. Wij geloven dat het aanbod van huurwoningen zal dalen doordat minder mensen hun huizen willen verhuren en minder partijen huizen willen bouwen. Hierdoor zullen woningzoekenden nog verder in de knel komen en daarom zullen wij tegen deze wet stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:
Dank u wel. Ook de heer Eerdmans wil graag nog een stemverklaring afleggen, namens JA21.

De heer Eerdmans (JA21):
Voorzitter, dank. JA21 ziet de worsteling van heel veel huurders die momenteel te veel betalen voor hun huurwoning. We zijn ons bewust van het feit dat panden die jaren geleden heel goedkoop zijn gekocht, nu tegen veel te hoge prijzen in de vrije sector worden aangeboden. Dat heeft vele oorzaken, die we vanavond helaas niet, ook niet met deze wet, gaan wegnemen. Tegelijkertijd heeft JA21 zorgen over de gevolgen van de wet voor de investeringsbereidheid en het bouwen van huizen, het locked-ineffect, woningen die uitgepond worden, wat al gebeurt, en natuurlijk de inbreuk die de wet onmiskenbaar heeft op het eigendomsrecht.

Voorzitter. Wij zijn huiverig voor de gevolgen voor de woningmarkt. Hoog in ons partijvaandel staat het respect voor eigendom. Je hebt principes en je hebt vaste lasten in het leven. Uiteindelijk laten wij ons bij dit voorstel leiden door onze principes. Ik zal tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:
Dank u wel. We gaan stemmen over de Wet betaalbare huur. De Kamer heeft vanmiddag al gestemd over de amendementen en de artikelen. We stemmen nu alleen nog over het wetsvoorstel zelf.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Hoop/Vedder (stuk nr. 45), het gewijzigde amendement-De Hoop (stuk nr. 41), het amendement-Grinwis/Vedder (stuk nr. 57), het amendement-Paternotte/Vedder (stuk nr. 44), het subamendement-Paternotte/Grinwis (stuk nr. 61), het gewijzigde amendement-Flach (stuk nr. 48), het nader gewijzigde amendement-De Hoop c.s. (stuk nr. 54), het gewijzigde amendement-Paternotte c.s. (stuk nr. 52) en het amendement-Grinwis c.s. (stuk nr. 56).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks-PvdA, de PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(Geroffel op de bankjes)


Uittreksel uit plenair verslag van de Tweede Kamer op donderdag 25 april

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.