Europadag en de terugkeer van oorlog in Europa

11 mei 2022 door incidentele auteur
Europadag en de terugkeer van oorlog in Europa
Charles Michel, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen op 9 mei Europadag Bld. V&M uit video Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Europadag herdacht de ondertekening van de Schumanverklaring op 9 mei 1950. Dat was in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog de naam van het plan van Robert Schuman, de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken. Die stelde op die 9e mei dat Frankrijk en Duitsland - twee naties met een lange en bloedige geschiedenis van onderlinge oorlogen - hun kolen - en staalproductie zouden samenvoegen. 

Bij de herdenking daarvan op 9 mei sprak de Franse president Emmanuel Macron namens Frankrijk als voorzitterland. Hieronder een ingekorte versie van zijn toespraak. 

De terugkeer naar de tragedie van de oorlog

Vandaag wordt ons Europa geconfronteerd met een escalatie van spanningen, met name in onze buurlanden en met wereldwijde ontwrichting: een terugkeer, zoals ik al eerder zei, naar de tragedie van oorlog. Maar ons model dat buiten onze grenzen stroomt en in de traditie van onze grondleggers - een universele roeping cultiveert, betekent ook verantwoordelijkheid: we moeten ons nabuurschapsbeleid heroverwegen en onze plaats in de wereld overdenken . Dat is geloof ik, de roeping van ons Europa.

Afrika als bondgenoot 

Europa heeft de plicht om het Afrikaanse continent een nieuw bondgenootschap aan te bieden. De lotsbestemmingen van de twee kusten van de Middellandse Zee zijn met elkaar verbonden. We kunnen de kwestie van migratie niet fatsoenlijk aanpakken zonder de diepere oorzaken ervan aan te pakken. In Afrika is een deel van de wereldomwenteling aan het werk is, een deel van de toekomst van het continent en zijn jonge mensen, maar ook van onze toekomst.

Samen met Charles Michel en Ursula von der Leyen zullen we in februari een top houden om ons partnerschap met Afrika te vernieuwen. Zo helpen we onze Afrikaanse vrienden de coronapandemie het hoofd te bieden. Tegen juni 2022 zullen we 700 miljoen doses hebben afgeleverd. Maar eveneens in de komende maanden moeten we een nieuwe stap voorwaarts zetten door een nieuwe alliantie met het continent opnieuw uit te vinden.

In de eerste plaats hebben we een economische en financiële New Deal met Afrika nodig, gebaseerd op wat we in mei vorig jaar hebben opgebouwd, waar Europa de uitgifte van speciale trekkingsrechten van het IMF en de hertoewijzing van onze rechten voorstelde en lanceerde, met heel concrete investeringsvoorstellen. 

Westelijke Balkan 

Europa kan het zich niet langer veroorloven om van de Westelijke Balkan weg te kijken. Gezien hun geografische ligging en hun geschiedenis, gezien het aandeel van de tragedie en het aandeel van de belofte voor de toekomst, staat de Westelijke Balkan centraal op het Europese continent. Ze dragen littekens die ons herinneren aan zowel de broosheid van vrede als de kracht van onze banden. Daarom dienen we vandaag om ook daar onze betrekkingen te heroverwegen. Om hen een transparanter, proactief en oprecht perspectief op toetreding te bieden. 

Unanimiteitseregels werken niet met nog meer landen

We hebben het onderhandelingsproces gemoderniseerd, maar we weten ook dat het Europa van vandaag, met zijn huidige regels, geen Europa met 31, 32 of 33 leden kan worden. Dat kan niet en we moeten onszelf niet voorliegen. In het kader van de conferentie over de toekomst van Europa, en de resultaten daarvan in mei, zullen we daarom onze regels moeten herzien om ze duidelijker en transparanter te maken, zodat we snellere en betere beslissingen kunnen nemen, terwijl we oprecht politiek zijn wanneer het gaat om het kader van dit Europa waarin de Westelijke Balkan hun plaats heeft. We moeten daarom zowel de werkingsregels als de geografie van ons Europa opnieuw uitvinden. Daarom zal de Conferentie over de Toekomst van Europa moeten worden gevolgd door een conferentie over de Westelijke Balkan, die net daarna wordt georganiseerd, om dit cruciale onderwerp te bespreken.

Europa en het Verenigd Koninkrijk

Ten derde moeten ook Europa en het Verenigd Koninkrijk terugkeren naar het pad van vertrouwen. Ik zal, gezien de tijd die ik hier heb, wil ik binnenkort afronden, niet bij dit onderwerp stilstaan. Niets zal onze vriendschapsbanden met het Britse volk in gevaar brengen. Ons werk zij aan zij om de liberale democratie, vrijheid en economische en sociale vooruitgang te verdedigen, is te diepgeworteld en langdurig. Maar om na de Brexit op deze gedeelde weg voort te gaan, moet de Britse regering te goeder trouw voldoen aan de overeenkomsten die met onze Unie zijn gesloten, en moeten we er duidelijk op toezien dat de toezeggingen worden nagekomen. Dat geldt voor de uitvoering van het Noord-Ierse Protocol en voor de rechten van onze vissers, net zoals dat geldt voor de essentiële kwesties die we in de toekomst zullen moeten bespreken.  Dat is de vereiste als we vrienden willen blijven.

Europa als vredesmacht

Ten slotte moet Europa een collectieve veiligheidsorde op ons continent opbouwen. De veiligheid van ons continent vereist een strategische versterking van ons Europa als vredesmacht, een balancerende macht, vooral in zijn dialoog met Rusland. Ik pleit al jaren voor deze dialoog. Het is niet vrijblijvend, want onze geschiedenis en onze geografie zijn hardnekkig, zowel voor onszelf als voor Rusland. Voor de veiligheid op ons continent, die ondeelbaar is. We hebben deze dialoog nodig. Wij, als Europeanen, moeten collectief onze eigen eisen stellen en onszelf in een positie brengen om ervoor te zorgen dat ze worden gerespecteerd. Een openhartige, veeleisende dialoog is nodig als reactie op pogingen tot destabilisatie, inmenging en manipulatie.

   

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.