Visie op Nederland (NOVI)

31 mei 2021 door een van onze medewerkers
Visie op Nederland (NOVI)
Combinatie van recreatie en duurzame energieopwekking in havangebied. Bld. VideoAgency courtesy PoR

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de eerste integrale nationale beleidsvisie die in het kader van de Omgevingswet is gemaakt.  De NOVI hanteert dan ook dezelfde brede opvatting van het begrip fysieke leefomgeving. Dat is het totaal van de natuurlijke omgeving met grote wateren en natuurlandschappen, agrarische cultuurlandschappen, de gebouwde omgeving met steden, dorpen, bedrijventerreinen, netwerken en infrastructuur voor het verkeer van personen, goederen, data, stoffen en energie en het cultureel erfgoed.

Fysieke en sociale omgeving 

De ontwikkeling daarvan, van de leefomgeving, moet zo veel als mogelijk in balans zijn met bescherming van waarden als gezondheid, veiligheid, landschap, natuur, cultureel erfgoed, leefomgevingskwaliteit en milieukwaliteit.

De fysieke leefomgeving is verweven met de sociale leefomgeving. Naast de ruimtelijk-functionele indeling van de leefomgeving gaat het ook om de activiteiten die een effect hebben op de leefomgeving in brede zin, waaronder het milieu, water, bodem, lucht en het natuurlijk kapitaal.

Boven- en ondergrond zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle opgaven daartoe vragen om een aanpak op korte, middellange en lange termijn. Voor de ontwikkelingen en aanpak proberen de overheden vooruit te kijken naar 2050.

8 deelgebieden

Het NOVI is (nog) geen omvattend plan voor Nederland. Moet dat er komen? Wie naar de dichtheid van bebouwing van veel gebieden zou kunnen denken van wel. Intussen zijn in het NOVI acht voorlopige gebieden aangewezen waar urgente grote en complexe opgaven integraal moeten worden opgepakt. Het gaat onder meer om de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam. Hier wordt gewerkt aan kansen voor CO2-arme bedrijvigheid, combinaties van havenactiviteit, duurzame energieopwekking, wonen en natuur.

Waterbeheer en landbouw 

In de landelijke gebieden De Peel en het Groene Hart gaat het om een zorgvuldige invulling van de complexe opgaven, zoals waterbeheer en toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw.

Klimaat- en grenstransitie

In de regio’s Groningen en Zwolle speelt vooral de aanpak van energie- en klimaattransitie in relatie tot de verstedelijking. Zuid-Limburg en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn eveneens voorlopig NOVI-gebied. Hier worden, samen met het Rijk, grensoverschrijdende kansen voor economie, wonen en duurzaamheid benut. 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.