De haven en de zeespiegelstijging

24 februari 2021 door een van onze redacteuren
De haven en de zeespiegelstijging
Maeslantkering. Foto Frans Berkelaar cco

Het Rotterdamse havengebied ligt grotendeels buitendijks. Het gaat om het grootste buitendijkse gebied van Nederland. In buitendijks gebied zijn bewoners, bedrijven en gebruikers zelf verantwoordelijk voor te nemen maatregelen om de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken.

Meer risico overstromingen

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven en de omringende gebieden in de komende decennia toe. De huidige klimaatscenario’s houden rekening met een zeespiegelstijging tussen de 35 en 110 cm van 1990 tot na 2100. Het grote economische belang en de aanwezigheid van vitale en kwetsbare functies in delen van het havengebied maken het wenselijk om tijdig op de gevolgen hiervan in te spelen. 

Aanpassen

De havengebieden zijn nu veilig voor hoge waterstanden. Ze zijn drie tot zes meter boven NAP aangelegd en worden deels beschermd door stormvloedkeringen. Om een waterveilige haven te blijven en ook op langere termijn een gezond vestigingsklimaat te behouden, is het Havenbedrijf het programma ‘adaptatiestrategie waterveiligheid’ gestart. Dat doet het in samenwerking met de gemeente Rotterdam, andere overheden, (nuts)bedrijven en Deltalinqs. Een van de doelen is het vergroten van het bewustzijn van het bedrijfsleven over de mogelijke risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. De eindrapporten beschrijven voor diverse havengebieden – zoals Europoort en Botlek - aanpassingen en maatregelen (adaptatiestrategie) om de gevolgen van een overstroming te voorkomen of te beperken en zo het gebied in de toekomst te blijven beschermen. Later dit jaar wordt de integrale strategie voor het gehele haven- en industriegebied afgerond.

De komende periode benadert het Havenbedrijf het betrokken bedrijfsleven om ze te informeren en met hen afspraken over maatregelen te maken waarmee de waterveiligheid van de haven ook in de verre toekomst op peil blijft. 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.