CO2-uitstoot flink gedaald door hogere energieprijzen, lagere productie en schonere stroom

21 april 2024 door een van onze redacteuren
CO2-uitstoot flink gedaald door hogere energieprijzen, lagere productie en schonere stroom
Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen Foto Rodeleeuw CC BY-SA 3.0

In 2023 was de uitstoot van de Nederlandse bedrijven binnen het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) 13,2% lager dan in 2022. Dit is de grootste procentuele daling ooit in het handelssysteem. Goed nieuws, maar er is een caveat, de daling komt voor een belangrijk deel door de hoge energieprijzen en doordat van Nederlands grootste uitstoter een hoogoven stillag voor onderhoud.  

Afgezien daarvan was ook in 2020 en in 2022 de uitstoot van de EU ETS bedrijven al flink verminderd, terwijl de trend in 2021 vlak was door het economisch herstel na de coronapandemie. De Nederlandse uitstootdaling is daarmee in lijn met het voorlopige beeld van de rest van Europa.

Uitstoot EU ETS bedrijven in miljoenen tonnen CO2

Grootste daling uitstoot in energiesector

De 345 EU ETS-bedrijven hebben 9,36 miljoen ton broeikasgassen minder uitgestoten dan in 2022, gemeten in CO2-equivalenten. De grootste daling zit in de energiesector: die heeft 6,7 miljoen ton CO2 minder uitgestoten dan een jaar eerder. Er is namelijk vorig jaar in Nederland aanzienlijk meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen. 

De totale hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd is, is vrijwel gelijk gebleven, wat betekent dat fossiele bronnen minder nodig waren. De vier Nederlandse kolencentrales hebben bijvoorbeeld 4,6 miljoen ton CO2 minder uitgestoten in 2023 dan een jaar eerder. Deze daling is extra opvallend, omdat de eerdere wettelijke beperking van de inzet van elektriciteitsproductie uit kolen in 2023 niet gold. Vanaf 2022 mochten de kolencentrales namelijk maximaal op 35% draaien, maar deze beperking is medio 2022 definitief ingetrokken vanwege zorgen om de leveringszekerheid. De daling van de uitstoot komt dus niet door direct opgelegde productiebeperkingen, maar doordat duurzame bronnen een goedkopere optie waren voor producenten dan fossiele bronnen.

Uitstoot  EU ETS sectoren  (In miljoenen tonnen) 

Industrie heeft minder geproduceerd door hoge inkoopprijzen en onderhoud

Ook in de industrie is de CO2-uitstoot verder gedaald. Net als vorig jaar zorgden hoge prijzen van energie en andere grondstoffen voor lagere productie. Zeker in de eerste helft van 2023 speelde dit een belangrijke rol en dan met name in de chemische industrie. De uitstootdaling in de rest van de industrie komt voornamelijk op rekening van Tata Steel. Daar was namelijk grootschalig onderhoud aan één van de hoogovens, waardoor een deel van de fabriek stil lag. Mede hierdoor heeft de staalfabriek 1,3 miljoen ton CO2 minder uitgestoten dan in 2022.

Uitstoot luchtvaart omhoog, maar niet op piek

De enige sector binnen het EU ETS waarvan de uitstoot in 2023 gestegen is, is de luchtvaart. Hier zien we een stijging van 11% naar 2,6 miljoen ton CO2. Het gaat hierbij alleen om de vluchten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) van de maatschappijen die onder Nederlands toezicht vallen. De uitstoot is nog wel minder dan vóór de coronapandemie: in 2019 was de luchtvaart binnen het EU ETS verantwoordelijk voor meer dan 2,9 miljoen ton CO2.

Wat zegt dit voor de toekomst?

Mark Bressers, directeur-bestuurder NEa: “Als deze trend zich doorzet, zijn de Nederlandse energie- en industriesector goed op weg om hun CO2-reductiedoelen voor 2030 te halen. De ETS-sectoren dragen nu bovengemiddeld bij aan de CO2-daling van Nederland als geheel (6%), maar de cijfers van dit jaar hebben twee gezichten. Het is heel positief dat een groot deel van de reductie behaald is door de inzet van meer hernieuwbare energie. Aan de andere kant is er in de industrie vooral minder geproduceerd en niet per se verduurzaamd. Daar is echt nog meer innovatie nodig om de CO2-uitstoot blijvend te verminderen.”

Wat is het EU ETS?

De installaties in Nederland die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, stoten samen ongeveer de helft van de Nederlandse broeikasgassen uit. Deze uitstoot wordt gemonitord en jaarlijks gerapporteerd aan de NEa. Voor elke ton CO2 (equivalent) die een installatie uitstoot moet één emissierecht worden ingeleverd. Deze emissierechten kunnen worden gekocht op veilingen van de overheid maar ook direct van andere installaties en bedrijven. Een deel van de installaties onder het EU ETS krijgt daarnaast gratis emissierechten.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.