zondag 19 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Screenshot uit: 'Gaan voor een baan' video op de website van NPRZ. Bld V&M via NPRZ op YT

Kritiek op Nationaal Programma Rotterdam Zuid onterecht

29 juli 2021 (Ronald Sørensen)

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Het was een grove schande voor onze stad en het toenmalige stadsbestuur, dat het Rijk moest ingrijpen op Zuid. De toestand verslechterde met de dag en het college had meer problemen met zichzelf dan ze oog had voor de groeiende problemen in dat stadsdeel. Uiteindelijk besloten ze vanuit Den Haag in te grijpen. Het klunzige stadsbestuur - geleid door de PvdA - werd ter zijde geschoven en rijksambtenaren gingen inventariseren. Gevolg, onze stad werd op sociaal gebied onder curatele gesteld.

Omdat het Rijk op afstand de problematiek kan beoordelen en zich niet laat leiden door politieke vooroordelen werd voormalig wethouder en oud politiek leider van Leefbaar Rotterdam Marco Pastoors aangesteld als directeur van een bureau dat het nationaal programma ging uitvoeren. De juiste man op die plek; hij komt van Zuid. Maar ook gezien zijn verdiensten als wethouder, die zijn gestelde doeleinden haalde. 

In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid

Van te voren werd gesteld dat de veranderingen minimaal 20 jaar tijd zouden kosten (zie boven): zo'n beetje een mammoettanker langzaam maar zeker op koers zien te krijgen.  
De uitgangspunten waren: verbeteren schoolprestaties, betere huisvesting, tegengaan werkeloosheid, verminderen criminaliteit. Ook wordt ieder jaar de stand van zaken gemeten en gepubliceerd. Iets dat het gemeentebestuur wat haar prestaties betreft achterwege laat.

Er is een extern bestuur, die als raad van toezicht fungeert; daarin zit o.a. de burgemeester. Het kwam dus een beetje vreemd over dat, na de voor de PvdA zo desastreus verlopen verkiezingen (55% minder stemmen dan L.R.), de partij toch ging besturen en zelfs een wethouder aanstelde, die zich volkomen overbodig bezig ging houden met het NPRZ , de taak van de burgemeester.

Na tien jaar heeft het de voortgangsrapportage aangetoond, dat het NPRZ op koers ligt. Alleen de cijfers over werkeloosheid vielen nog tegen. Uitgerekend het "pakkiean" van de wethouder die zich zo'n overbodige controlerende functie heeft aangemeten. Liefst 17 gemeentes met bijna identieke problematiek hebben via hun burgemeesters te kennen gegeven ook zo te willen gaan werken. Een groot compliment voor Marco Pastors en zijn mensen, die een tijdje niet van de televisie te slaan waren en werden overal in de media als voorbeeld genoemd.

NPRZ op koers

De wethouder vatte dat waarschijnlijk persoonlijk op, want via het Rotterdams Dagblad  liet hij weten, dat er veel moest gebeuren op Zuid. Zo wilde hij meer inspraak voor de bewoners, terwijl  hij moet weten dat ondertussen de hele stad wat dat onderwerp betreft op de schop gaat. Weinig vertrouwen in zijn collega wethouder (PvdA) die dit voor haar rekening gaat nemen. Ook zijn er volgens hem teveel kinderen die opgroeien onder de armoedegrens en die slecht te eten krijgen.

Dat is inderdaad verschrikkelijk, temeer daar iedereen ook op Zuid minimaal van een uitkering kan leven. Dat kinderen niet genoeg of slecht eten is de schuld van hun ouders, die klaarblijkelijk andere prioriteiten stellen. Verder valt armoedebestrijding  net als de bestrijding van de werkeloosheid onder het beleid van de wethouder sociale zaken (jazeker, de klager en bemoeial zelf) die hier dus enorm faalt. Het verwijtend wijzen naar het NPRZ is dus een schaamteloze poging het eigen straatje schoon te vegen.
 

Zie ook:

Lees meer over:

Zuid NPRZ
Deel dit bericht met je vrienden!