Met stikstof zijn we er nog niet: er liggen nog veel grotere reductieopgaven

08 april 2023 door Ronald Glasbergen
Met stikstof zijn we er nog niet: er liggen nog veel grotere reductieopgaven
Tabel uit Klimaatnota 2022

De sinds vorig jaar bestaande Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid. De adviezen van de WKR zijn wetenschappelijk onderbouwd en vooral gericht op de lange termijn.

Alsof stikstof zo'n makkelijk dossier is, dat is het niet. Er is een heel volksdeel als we alle klimaat sceptici optellen een derde van de kiezers die vinden dat het allemaal zo'n vaart niet loopt. Helaas dat doet het wel, wie wel eens op het platteland komt weet hoezeer het daar vaak stinkt naar ammoniak, ziet , ook al heb je nauwelijks verstand van plantkunde en biologie, hoezeer de variëteit verschraalt. Boeren zijn geschoolde ondernemers, dat geldt zeker voor de paar honderd grote stikstofuitstoters waar NRC op 23 maart over schreef. Beroepshalve twijfelen sommige eraan of het stikstofprobleem wel bestaat. Ze lijken daarin op de klimaatopwarming ontkenners. Beide zijn rechtse cq. extreem rechtse agenda punten in de politiek.          

De aanbieding Klimaatnota en Klimaat- en Energieverkenning van 1 november 2022 laat in het kader hieronder zien dat CO2 een minstens even groet opgave is. En een deel heeft te maken met landbouw.  


Klimaat- en Energieverkenning 2022

Uit de KEV 2022 blijkt dat wanneer rekening wordt gehouden met het geagendeerde beleid de raming voor de uitstoot van broeikasgassen uitkomt op 41 - 52% reductie ten opzichte van 1990. De industrie is de enige sector waarvan de raming inclusief het geagendeerde beleid in de buurt komt van de indicatieve restopgave die in lijn is met ten minste 55% reductie (bij sturing op bovenkant bandbreedte, cq 60% CO2-reductie in 2030). Voor de 4 andere sectoren komt de indicatieve restopgave nog niet binnen bereik. Daarbij past de kanttekening dat voor een groot deel van het geagendeerde beleid het voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog niet mogelijk is een inschatting van het effect te bepalen, of dat het effect niet, zoals gedacht, in 2030 optreedt, maar in latere jaren. 

Maar zelfs wanneer dit deel van het geagendeerde beleid de bijdrage levert die hierbij in het coalitieakkoord was voorzien is het duidelijk dat er nog een groot gat overbrugd moet worden. 


Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)  werkt onafhankelijk en interdisciplinair. Het eerste advies van de WKR,moet gaan over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.

De in maart 2023 benoemde leden zijn :

Jan Willem Erisman (eerder benoemd, voorzitter) - hoogleraar milieu en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Leiden

Heleen de Coninck (plaatsvervangend voorzitter) - hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar systeemtransitie en klimaatverandering, Radboud Universiteit;

Sanne Akerboom - universitair docent regulering en governance van de energietransitie, Universiteit Utrecht;

Kornelis Blok - hoogleraar energiesysteemanalyse, Technische Universiteit Delft;

Marjolijn Haasnoot - senior onderzoeker/adviseur Deltares, universitair hoofddocent klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht;

Machiel Mulder - hoogleraar energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen;

Wouter Peters - hoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling, Wageningen University en Research, Rijksuniversiteit Groningen;

Wieke Pot - universitair docent bestuurskunde, Wageningen University en Research;

Linda Steg - hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen;

Behnam Taebi - hoogleraar energie- en klimaatethiek, Technische Universiteit Delft.

Meer info Klimaatnota 2022
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.