EU misbruikt Erasmus’ naam

20 januari 2017 door Rein Heijne
EU misbruikt Erasmus’ naam

De Europese Unie gaat een eigen, zelfstandige defensie-industrie (lees wapen-industrie) opbouwen. Met fraaie orwelliaans klinkende teksten en programma-benamingen wordt door de betrokken EU-organen de suggestie gewekt dat het ontwikkelen van een eigen bewapeningsindustrie goed zou zijn voor de economie.

Hoewel Europa, na afloop van die afschuwelijke Tweede Wereldoorlog, zich nadrukkelijk wilde richten op de ontwikkeling van een vreedzaam continent, kiest zij dus nu voor een verregaande bewapening.

In een overzichtelijke en inzichtelijke beschouwing over de zorgwekkende defensieplannen van de EU wijzen Wendela de Vries (Stop Wapenhandel) en May-May Meijer (PeaceSOS) in de Volkskrant van dinsdag 17 januari op de verschillende nadelige gevolgen ervan. Het meest treurig stemmende onderdeel van de plannen is echter het voornemen van de EU om de Erasmusplus-subsidies, die in feite bestemd zijn voor jongeren – en educatieprojecten, te gebruiken voor pilotprojecten van de defensie-industrie.

In zijn Dulce Bellum Inexpertis[1] schreef Erasmus vijfhonderd jaar geleden: En zo hebben wij dan ten laatste alle schaamte afgelegd en alle banden der betamelijkheid verbroken. Al wat er ooit bij de heidenen bestond van hebzucht, eerzucht, weelde, hovaardij en tirannie hebben wij nagevolgd, geëvenaard, overtroffen. Om van geringere te zwijgen: werd er ooit onder heidenen zo voordurend en zo gruwzaam geoorlogd als onder christenen? Welk een woeste oorlogsbrand, hoeveel geschonden verdragen, hoeveel bloedbaden hebben wij de laatste jaren niet aanschouwd!

O verblinding van de menselijke geest, dat zich niemand hierover verbaast, dat niemand daarvan gruwt! Er zijn er zelfs die het prijzen en toejuichen en een meer dan helse zaak heilig noemen.

Vrede en geweldloosheid waren voor Erasmus belangrijke idealen. Idealen die het nog steeds waard zijn om uit te dragen en om aan te werken. Voor hem waren waarden als vrijheid, verbondenheid, redelijkheid en verantwoordelijkheid essentieel voor een menswaardige en beschaafde samenleving. Maar die belangrijke humanistische waarden waarvoor Erasmus zich zo heeft ingespannen en ingezet, lijken nu door de voorgenomen EU plannen te worden verkwanseld.

[1] In het recent verschenen boek De boemerang van oorlog en geweld – Een hedendaagse samenspraak over Erasmus’ visie op oorlog en vrede wordt de oorspronkelijke tekst van Erasmus Dulce Bellum Inexpertis vergeleken met de actualiteit van de hedendaagse problematiek. Dit boek à € 13 (incl. Verzendkosten) is te bestellen via boemerang@huisvanerasmus.nl

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.