woensdag 29 september 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Tjeenk Willink beantwoordt vragen van de pers na de aanbieding van zijn verslagBld._screenshot__NPO_YT

Eindrapport Tjeenk Willink: behoedzaam en gericht op herstel

1 mei 2021 (de redactie)

Als ik een naam noem van een mogelijke informateur dan weet u zeker dat die het niet wordt, zei Tjeenk Willink in antwoord op een van de vragen op de persconferentie. Hij voegde er aan toe dat in Nederland heel veel bekwame mensen rondlopen.   

Minister van Staat Herman Tjeenk Willink begon op 6 april aan zijn opdracht, nadat de Tweede Kamer hem als informateur had aangewezen in een debat. Een motie van Sigrid Kaag van D66 als Kamerlid, om Herman Tjeenk Willink te benoemen werd toen aangenomen. In de motie stond dat Tjeenk Willink gesprekken moest voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Hij moest binnen drie weken rapport uitbrengen.

Dat is dus ondanks alle tumult en losgezongen speculaties rond achtereenvolgens, de gefotografeerde aantekeningen van eerdere verkenners, die aantekeningen zelf, het lekken van ministerraadnotulen  en de openbaarmaking daarvan. Willink zei daarover  dat dit uiteindelijk goed was om het vertrouwen te herstellen. Vertrouwen was ook in zijn aanbiedingsbrief een sleutelbegrip zoals in het fragment hieronder te zien is.

Vertrouwen herstellen was na alle mediahysterie over de uitgelekte aantekeningen en naast het onderzoek naar de manier waarop een kabinet gevormd zou kunnen worden, hoofdbestanddeel van de opdracht die Willink van de Kamer kreeg. 

Vervolgens concentreerde verkenner Tjeenk Willink zich minder op 'wie met wie' maar vooral op de inhoud. Daarvan waren de relatie tussen burger en overheid en die tussen crisis en herstelbeleid belangrijke hoofdpunten.  Een andere bestuursstijl, een andere verhouding tussen burger en overheid, meer 'dualisme' , meer scheiding tussen Kamer en regering zijn makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor zal ook een opener regeerakkoord nodig zijn. 

Dan is er een heldere inventarisatie gemaakt van wat wel kan en wat niet. De liberale partijen, het CDA  en de linkse partijen (met uitzondering van de PvdD) en daarmee een grote meerderheid van Kamer sluiten samenwerking met FvD en PVV uit. 

Wat betreft personen sluiten PVV, SP en Bij1 deelname aan een kabinet nder demissionair premier Rutte uit. 

Aan het eind formuleert Tjeenk Willink een brede aanbeveling voor zijn opvolger of opvolgster waarin op basis van inventarisatie van de grote problemen en op basis van een transitiebeleid samen met partijen die elkaar niet uitsluiten gezocht moet gaan worden naar onderhandeling op hoofdlijnen richting een coalitieakkoord.       

Lees hier het hele eindverslag en de bijlagen:

Zie ook:

Lees meer over:

Tjeenk Willink
Deel dit bericht met je vrienden!