Kabinetsnotulen: Voor elk wat wils

28 april 2021 door Ronald Glasbergen
Kabinetsnotulen: Voor elk wat wils
Ministerraad besproken bij OP1- iedereen heeft een mening. Bld. screenshot NPO1 viaYT

37 pagina's, minus een paar witpagina's, telt de openbaar gemaakte compilatie van de notulen van de ministerraad  aangaande de toeslagenaffaire. Je ziet nu al dat ieder medium er  zijn eigen lekkers uithaalt. Je kan er alle kanten mee uit. Ook wij doen een greep  

Kritische kamerleden uit eigen en andere gelederen

Op 12 juli licht minister Koolmees in de nu wat de toeslagenaffaire betreft openbaar gemaakte notulen toe. 

"dat tijdens het voortgezet AO stopzetten kinderopvangtoeslag op 4 juli 2019 in de Tweede Kamer een motie van afkeuring (31066, nr.505) is ingediend door het lid Leijten van de SP-fractie. Hoewel deze motie niet is gesteund door de VVD- en CDA-fracties, voeren de woordvoerders van deze fracties, de heer Omtzigt en mevrouw Lodders, wel een gezamenlijke strijd met mevrouw Leijten tegen staatssecretaris Snel. Spreker toont zich hierover zeer ontstemd, omdat de rol van de twee coalitiefracties weinig behulpzaam is bij het oplossen van de onderliggende problemen. Overigens speelt het vraagstuk van activistische woordvoerders van coalitiefracties niet alleen bij de VVD- en CDA-fracties, maar ook bij de andere twee coalitiefracties."

De ouders is iets ernstigs aangedaan

Koren op de molen van de kabinetscritici natuurlijk. Achteraf spreken Kamerleden als Leijten er keer op keer schande van dat het in die notulen niet over de inhoud gaat. Hoe terecht dat is of niet laat de volgende passage op pagina 10 zien:

Staatssecretaris Snel deelt mee op 11 juni 2019 met enkele betrokken ouders in de toeslagenzaak te hebben gesproken. Ook is reeds tweemaal contact geweest met de heer Donner die leiding geeft aan de Adviescommissie uitvoering toeslagen. In het gesprek met de ouders kwamen gevoelens van teleurstelling en boosheid naar boven. Deze ouders is iets ernstigs aangedaan en zij lopen daar al acht jaar mee rond. Hoewel dat voor de betrokkenen confronterend kan zijn is het van belang om onder ogen te zien wat de overheid mensen kan aandoen. Daarnaast heeft de nationale ombudsman aangekondigd een onderzoek te starten over de aard van de klachten bij de overheid inzake etnisch profileren. Op 11 juni 2019 is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin oplossingsrichtingen voor de toeslagenzaak worden geschetst. In de woordvoering heeft spreker zich ruimhartig uitgelaten. Daarmee lijken de gemoederen enigszins te zijn gekalmeerd. Spreker wijst er overigens op dat de belastingdienst op basis van de wet heeft gehandhaafd. In overleg met staatssecretaris Van Ark zal worden bezien of de wet dient te worden gewijzigd."

Menno Snel - de 'spreker' - trad december 2019 af.   

30% tot 50% wordt achteraf gecorrigeerd

Minister Hoekstra merkt op dat met enige afstand in de tijd kan worden vastgesteld dat het toeslagenstelsel verschillende ontwikkelingen heeft doorgemaakt waarin de Tweede Kamer een eigen aandeel heeft gehad. De inrichting van het stelsel kwam onder druk door de wens van de Tweede Kamer dat toeslagen aan burgers snel dienden te worden uitbetaald, ook bij wijze van voorschot. Vervolgens heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van de zogenoemde Bulgarenfraude met klem gevraagd om misbruik en fraude tegen te gaan. De Belastingdienst gaf uitvoering aan deze wens van de Tweede Kamer. Thans wordt in de Tweede Kamer geconstateerd dat deze handhaving en fraudebestrijding te hardvochtig plaatsvinden. [...] Opgemerkt zij ter illustratie dat 30% tot 50% van de kinderopvangtoeslag achteraf wordt gecorrigeerd. De vraag is op welke wijze het systeem beter kan worden ingericht

Keukengeheimen

Het zijn zo maar drie passages uit de drie dozijn bladzijden. Je kan er alle kanten mee uit. Van een degelijke analyse zal het niet komen, het zal uitgemolken worden, brisant genoemd worden, schandalig,  het woord 'sensibiliseren' zal door iedereen van zijn eigen betekenis worden voorzien. Het gezeur en gedram zullen eindeloos lijken in de politiek en in de media. Jammer want die notulen zijn toch boeiende lectuur voor wie geinteresseerd is het huidige Nederlandse politieke leven. Bent u zo'n student? Stop u oren dicht voor het politieke gekrakeel, mijdt radio en TV, lees alleen zo nu en dan de beste kranten en nieuwssites, bekijk even deze notulen-compilatie die het kabinet heeft vrijgegeven. Het is een zeldzaam en voorbijgaand kijkje in een hoekje van de regeringskeuken.    

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.