Geldontwaarding ofwel inflatie lager dan afgelopen maanden gepubliceerd zegt CBS

06 november 2022 door een van onze redacteuren
Geldontwaarding ofwel inflatie lager dan afgelopen maanden  gepubliceerd zegt CBS
Echte inflatie eerder richting blauwe gebied Grafiek CBS

De gepubliceerde cijfers en de cijfers zoals deze uit het onderzoek met nieuwe bronnen volgen verschillen significant. Zeg maar in de procenten verschil. Hier zijn meerdere redenen voor aan te wijzen. Een reeds genoemde oorzaak is het feit dat het CBS in de huidige methode alleen de prijzen van nieuwe contracten meeneemt. Daarnaast worden prijsstijgingen van variabele contracten bij energiemaatschappijen niet altijd direct doorberekend naar hun klanten.

De marges van de uitkomsten bij de nieuwe methoden bij de prijsontwikkelingen van gas en elektriciteit zijn groot. Dat komt doordat in de data en de analyse nog de nodige onzekerheden zitten, zoals:

  • Onvolledige waarneming. De huidige transactiedata omvatten circa 75 procent van de markt.
  • Selectiviteit van de waarneming. Er zijn weegmethoden toegepast om te corrigeren voor het feit dat 75 procent van de markt wordt waargenomen. Hoewel dit een hoog percentage is, geeft het geen garantie voor een correcte prijsontwikkeling. De overige 25 procent kan een andere verdeling in de energiecontracten en een andere prijsontwikkeling hebben.
  • Uniformiteit van de datalevering. De maatschappijen leveren in principe dezelfde data aan, maar omdat ze gebaseerd zijn op verschillende administraties kunnen er verschillen zijn, die nog niet bekend zijn.
  • Incompleetheid van de gegevens. Het CBS krijgt een afslag van de administratie op een zeker moment van de maand. Nieuwe contracten die na het afslagmoment worden afgesloten ontbreken in de data.
  • Indexmethoden. Er bestaan verschillende methoden om een prijsindexreeks te berekenen uit transactiedata. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de data die uiteindelijk beschikbaar komen en ook van de manier waarop bijvoorbeeld de energieplafonds doorwerken in de energietarieven. Door onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van beide aspecten, zijn in dit onderzoek verschillende prijsindexmethoden toegepast.


Hoge inflatie afgelopen tijd

De inflatie is momenteel historisch hoog. Dat is vooral toe te schrijven aan de sterk gestegen energieprijzen. Die prijsstijgingen bepalen momenteel voor meer dan de helft de huidige inflatie. De prijzen van gas en elektriciteit worden elke maand waargenomen op basis van alle nieuwe contracten (zowel vaste als variabele) die dan afgesloten kunnen worden. Lang niet iedereen heeft op hetzelfde moment een nieuw contract, met een nieuwe prijs. Het CBS had echter geen gegevens over hoeveel huishoudens welke contracten op welk moment tegen welke prijs hebben afgesloten.

De prijsinformatie van de huidige methode loopt eigenlijk voor op de gemiddelde prijsontwikkeling van energie voor huishoudens in Nederland. De waarneming van alleen nieuwe contracten zorgt bij stijgende energieprijzen voor een overschatting van de gemiddelde prijsstijging en bij dalende energieprijzen voor een onderschatting. De huidige waarneming van de prijzen van gas- en elektriciteit voldoet goed bij een redelijk stabiele markt, maar bij een volatiele energiemarkt met extreme prijsstijgingen of -dalingen bestaat de behoefte om de methode te verfijnen.

Onderzoek naar nieuwe waarneming

Het CBS is daarom begin 2022 een onderzoek begonnen om gedetailleerder te weten te komen tegen welke prijs huishoudens in Nederland elektriciteit en gas kopen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met al langer lopende energiecontracten. Daarmee wordt dan beter recht gedaan aan het feit dat er momenteel grote verschillen zijn in de prijzen die huishoudens betalen, vooral tussen nieuwe en al langer lopende contracten.

Er zijn veel data ontvangen van een aantal energiemaatschappijen. Deze maatschappijen dekken samen ongeveer 75 procent van alle huishoudens in Nederland waaraan energie wordt geleverd. Het CBS is nog in gesprek met andere energiemaatschappijen om die dekking te vergroten.

De databestanden zijn grotendeels op gedetailleerd niveau geanalyseerd en beoordeeld op kwaliteit. Op dit moment zijn deze data echter nog niet geschikt om in de maandelijkse berekening van de CPI te gebruiken. Met de nieuwe data worden prijzen waargenomen van nieuwe en bestaande contracten. Op basis daarvan is een aantal berekeningsmethoden vergeleken, van traditionele methoden met vaste jaargewichten tot methoden die rekening houden met verschuivingen tussen contracten en energiemaatschappijen.

De laatste stap in het onderzoek is de invoering van de nieuwe methode. Verder werkt het CBS aan een onderzoeksrapport waarin de data, methoden, resultaten, impact en afwegingen voor de CPI beschreven staan.

Eerste resultaten van de onderzochte methoden

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat bij de waarnemingsmethoden op basis van de nieuwe data de prijsstijgingen sinds de herfst van 2021 van gas en elektriciteit significant lager uitvallen dan bij de huidige waarneming van de energieprijzen. Daardoor zou ook de inflatie lager liggen dan gepubliceerd in de afgelopen maanden. De analyses zijn echter gebaseerd op data die nog niet geschikt zijn voor statistische productie en alleen bedoeld om een eerste beeld te krijgen van hoe de prijsontwikkeling van energie en de inflatie eruit hadden kunnen zien met de nieuw verkregen data van energiemaatschappijen.

In de onderstaande grafieken worden de gepubliceerde prijsontwikkelingen van gas en elektriciteit en de gepubliceerde inflatie weergegeven met de bandbreedte waarbinnen de uitkomsten van de nieuw onderzochte methoden bewegen. De bandbreedte kan per maand verschillen. De grafieken geven een beeld van het onderzoek tot op heden en de resultaten lopen van januari 2021 tot en met augustus 2022. Er zijn nog onvoldoende gegevens om een uitspraak te doen over de maanden daarna.

Komende tijd zal het CBS de cijfers regelmatig updaten 


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.