Turkije akkoord: Finland en Zweden officieel uitgenodigd bij NATO.

01 juli 2022 door Ronald Glasbergen
Turkije akkoord: Finland en Zweden officieel uitgenodigd bij NATO.
De top in Madrid - Foto NATO

'Today, we have decided to invite Finland and Sweden to become members of NATO.'  'Vandaag hebben we besloten Finland en Zweden uit te nodigen om lid te worden van de NAVO, '  dat staat in de slotverklaring van NATO in Madrid van 29 juni.

Ook Turkije kan niet zonder het bondgenootschap kan je concluderen. Rusland loert immers zo lang het een grootmacht is met argusogen naar de Turkije beheerste toegang tot Rusland's zuidelijke haven. Dat verklaart ook gelijk waarom Poetin in 2014 de Krim met daarop de door haar voor beperkte tijd geleaste havenstad Sebastopol bezette. Neem maar aan voorgoed. Voor zover de geschiedenis aan voorgoed doet. Zweden moet concessies doen wat betreft 'haar' PKK Koerden. Maar het land en de Koerden aldaar rekenen ook op rechtsbescherming van de Zweedse en EU legislatie. Het was voor Erdogan in ieder geval genoeg om  de Scandinavische toetredingen niet te vetoën. Wat de verdere uitruil voor Turkije zal zijn laat zich nog even aanzien. 

    

Slotverklaring van de NATO top van Madrid 29 juni 2022

1 Wij, de staatshoofden en regeringsleiders van de Noord-Atlantische Alliantie, zijn bijeengekomen in Madrid terwijl de oorlog is teruggekeerd naar het Europese continent. We gaan een kritieke tijd tegemoet voor onze veiligheid en internationale vrede en stabiliteit. We staan samen in eenheid en solidariteit en bevestigen de blijvende trans-Atlantische band tussen onze naties. De NAVO is een defensief Bondgenootschap en vormt voor geen enkel land een bedreiging. De NAVO blijft het fundament van onze collectieve defensie en het essentiële forum voor veiligheidsoverleg en -beslissingen tussen Bondgenoten. Onze toewijding aan het Verdrag van Washington, inclusief artikel 5, is ijzersterk. In deze radicaal veranderde veiligheidsomgeving markeert deze Top een mijlpaal in het versterken van ons Bondgenootschap en het versnellen van de aanpassing ervan.

2 We zijn verenigd in onze inzet voor democratie, individuele vrijheid, mensenrechten en de rechtsstaat. We houden ons aan het internationaal recht en aan de doeleinden en principes van het Handvest van de Verenigde Naties. We zijn toegewijd aan het handhaven van de op regels gebaseerde internationale orde.

3 We veroordelen de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het ondermijnt de internationale veiligheid en stabiliteit ernstig. Het is een flagrante schending van het internationaal recht. De verschrikkelijke wreedheid van Rusland heeft geleid tot immens menselijk lijden en massale ontheemding, met onevenredige gevolgen voor vrouwen en kinderen. Rusland draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze humanitaire ramp. Rusland moet veilige, ongehinderde en duurzame humanitaire toegang mogelijk maken. Bondgenoten werken samen met relevante belanghebbenden in de internationale gemeenschap om alle verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden, waaronder conflictgerelateerd seksueel geweld, ter verantwoording te roepen. Rusland heeft ook opzettelijk een voedsel- en energiecrisis verergerd, die miljarden mensen over de hele wereld treft, onder meer door zijn militaire acties. Bondgenoten werken nauw samen om internationale inspanningen te ondersteunen om de export van Oekraïens graan mogelijk te maken en de wereldwijde voedselcrisis te verlichten. We zullen doorgaan met het tegengaan van de leugens van Rusland en zijn onverantwoordelijke retoriek afwijzen. Rusland moet deze oorlog onmiddellijk stoppen en zich terugtrekken uit Oekraïne. Wit-Rusland moet zijn medeplichtigheid aan deze oorlog beëindigen.

4  We verwelkomen de deelname van president Zelenskyy aan deze top van harte. We zijn volledig solidair met de regering en het volk van Oekraïne in de heroïsche verdediging van hun land. We herhalen onze niet-aflatende steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen die zich uitstrekken tot zijn territoriale wateren. We staan volledig achter het inherente recht van Oekraïne op zelfverdediging en om zijn eigen veiligheidsregelingen te kiezen. We verwelkomen de inspanningen van alle Bondgenoten die betrokken zijn bij het verlenen van steun aan Oekraïne. Wij zullen hen adequaat bijstaan, rekening houdend met hun specifieke situatie.

5. We worden nog steeds geconfronteerd met verschillende bedreigingen uit alle strategische richtingen. De Russische Federatie is de belangrijkste en meest directe bedreiging voor de veiligheid van de Bondgenoten en voor vrede en stabiliteit in het Euro-Atlantische gebied. Terrorisme, in al zijn vormen en manifestaties, blijft een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van onze bevolking, en voor de internationale stabiliteit en welvaart. We verwerpen en veroordelen terrorisme categorisch in de sterkst mogelijke bewoordingen. Met vastberadenheid, vastberadenheid en solidariteit zullen de Bondgenoten de Russische dreigingen het hoofd blijven bieden en zullen reageren op hun vijandige acties en terrorisme blijven bestrijden, op een manier die in overeenstemming is met het internationaal recht.

6. We worden geconfronteerd met cyber-, ruimtevaart- en hybride en andere asymmetrische dreigingen, en met kwaadwillig gebruik van opkomende en ontwrichtende technologieën. We hebben te maken met systemische concurrentie van degenen, waaronder de Volksrepubliek China, die onze belangen, veiligheid en waarden uitdagen en de op regels gebaseerde internationale orde proberen te ondermijnen. Instabiliteit buiten onze grenzen draagt ook bij aan illegale migratie en mensenhandel.

Tegen deze achtergrond hebben we de volgende beslissingen genomen:

7. We hebben een nieuw Strategisch Concept onderschreven. Het beschrijft de veiligheidsomgeving waarmee het Bondgenootschap wordt geconfronteerd, bevestigt opnieuw onze waarden en beschrijft het belangrijkste doel en de grootste verantwoordelijkheid van de NAVO om onze collectieve verdediging te waarborgen op basis van een 360-gradenbenadering. Het beschrijft verder de drie kerntaken van de NAVO, namelijk afschrikking en verdediging; crisispreventie en -beheer; en coöperatieve beveiliging. In de geest van onze trans-Atlantische solidariteit zal het de komende jaren ons werk leiden.

8 We zullen de politieke en praktische steun aan onze naaste partner Oekraïne voortzetten en verder opvoeren terwijl het zijn soevereiniteit en territoriale integriteit blijft verdedigen tegen Russische agressie. Samen met Oekraïne hebben we besloten tot een versterkt steunpakket. Dit zal de levering van niet-dodelijke defensieapparatuur versnellen, de cyberverdediging en weerbaarheid van Oekraïne verbeteren, en de modernisering van zijn defensiesector ondersteunen bij zijn transitie om de interoperabiliteit op lange termijn te versterken. Op de langere termijn zullen we Oekraïne bijstaan en inspanningen ondersteunen op het pad van wederopbouw en hervormingen na de oorlog.

9  We hebben een nieuwe basis gelegd voor onze afschrikkings- en verdedigingshouding. De NAVO zal onze bevolking blijven beschermen en te allen tijde elke centimeter van het geallieerde grondgebied verdedigen. We zullen voortbouwen op onze onlangs verbeterde houding en onze afschrikking en verdediging voor de lange termijn aanzienlijk versterken om de veiligheid en verdediging van alle Bondgenoten te waarborgen. We zullen dit doen in lijn met onze 360-gradenbenadering, in het land-, lucht-, maritiem, cyber- en ruimtedomein, en tegen alle bedreigingen en uitdagingen. De rol van de NAVO in de strijd tegen terrorisme is een integraal onderdeel van deze aanpak. Bondgenoten hebben toegezegd om extra robuuste strijdkrachten ter plaatse in te zetten op onze oostflank, om te worden opgeschaald van de bestaande gevechtsgroepen naar eenheden van brigade-formaat waar en wanneer dat nodig is, ondersteund door geloofwaardige snel beschikbare versterkingen, vooraf opgestelde uitrusting en verbeterd commando en controle. We verwelkomen de samenwerking tussen Framework Nations en Host Nations bij het versterken van troepen en commando en controle, inclusief bij het opzetten van structuren op divisieniveau. We verwelkomen de eerste aanbiedingen van de Bondgenoten voor het nieuwe strijdmachtmodel van de NAVO, dat de NAVO-strijdkrachtstructuur zal versterken en moderniseren en onze nieuwe generatie militaire plannen zal voorzien van middelen. We zullen onze collectieve verdedigingsoefeningen verbeteren om voorbereid te zijn op operaties met een hoge intensiteit en meerdere domeinen en ervoor te zorgen dat elke Bondgenoot op korte termijn wordt versterkt. Al deze stappen zullen de afschrikking en voorwaartse verdediging van de NAVO aanzienlijk versterken. Dit zal helpen om elke vorm van agressie tegen het NAVO-grondgebied te voorkomen door te ontkennen dat een potentiële tegenstander succes heeft bij het bereiken van de doelstellingen.

10 Veerkracht is een nationale verantwoordelijkheid en een collectief engagement. We vergroten onze veerkracht, onder meer door nationaal ontwikkelde doelen en implementatieplannen, geleid door doelstellingen die door Bondgenoten samen zijn ontwikkeld. Ook versterken we onze energiezekerheid. We zullen zorgen voor een betrouwbare energievoorziening aan onze strijdkrachten. We zullen onze aanpassing op alle domeinen versnellen, onze weerbaarheid tegen cyber- en hybride dreigingen vergroten en onze interoperabiliteit versterken. We zullen onze politieke en militaire instrumenten op een geïntegreerde manier inzetten. We hebben een nieuw chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair defensiebeleid goedgekeurd. We zullen onze cyberverdediging aanzienlijk versterken door versterkte civiel-militaire samenwerking. We zullen ook de samenwerking met de industrie uitbreiden. Bondgenoten hebben besloten, op vrijwillige basis en met gebruikmaking van nationale middelen, om een virtuele cybercapaciteit voor snelle respons op te bouwen en uit te oefenen om te reageren op significante kwaadaardige cyberactiviteiten.

11 We richten een Defensie-innovatieversneller op en lanceren een multinationaal Innovatiefonds om regeringen, de  overheden, de particuliere sector en de academische wereld om onze technologische voorsprong te versterken. We hebben een strategie onderschreven die de naadloze levering van het volgende generatie Airborne Warning & Control System (AWACS) en gerelateerde mogelijkheden zal garanderen.

12  Klimaatverandering is een bepalende uitdaging van onze tijd met een grote impact op de geallieerde veiligheid. Het is een dreigingsvermenigvuldiger. We hebben ons tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen door de politieke en militaire structuren en faciliteiten van de NAVO aanzienlijk te verminderen, terwijl de operationele, militaire en kosteneffectiviteit behouden blijft. We zullen overwegingen met betrekking tot klimaatverandering integreren in alle kerntaken van de NAVO.

13   We benadrukken de centrale rol van menselijke veiligheid en zorgen ervoor dat de principes van menselijke veiligheid worden geïntegreerd in onze drie kerntaken. We werken aan een robuuste agenda voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid en integreren genderperspectieven in de hele NAVO.

14  We hebben hier in Madrid veel van NAVO-partners ontmoet. We hebben waardevolle uitwisselingen gehad met de staatshoofden en regeringsleiders van Australië, Finland, Georgië, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, Zweden en Oekraïne, evenals met de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. We verwelkomden de afspraken met de ministers van Buitenlandse Zaken van Jordanië en Mauritanië, evenals de minister van Defensie van Bosnië en Herzegovina.

15 Rekening houdend met onze ongekende mate van samenwerking met de Europese Unie, zullen we ons strategisch partnerschap blijven versterken in een geest van volledige wederzijdse openheid, transparantie, complementariteit en respect voor de verschillende mandaten van de organisaties, autonome besluitvorming en institutionele integriteit , en zoals overeengekomen door de twee organisaties. Onze gemeenschappelijke vastberadenheid om te reageren op de oorlog van Rusland tegen Oekraïne benadrukt de kracht van dit unieke en essentiële partnerschap. De deelname van onze partners uit de regio Azië-Pacific, samen met andere partners, toonde de waarde van onze samenwerking aan bij het aanpakken van gedeelde veiligheidsuitdagingen.

16  We zullen onze partnerschappen verder versterken zodat ze blijven voldoen aan de belangen van zowel Bondgenoten als partners. We zullen gemeenschappelijke benaderingen van mondiale veiligheidsuitdagingen bespreken waarbij de belangen van de NAVO worden geschaad, perspectieven delen door diepere politieke betrokkenheid, en concrete gebieden zoeken voor samenwerking om gedeelde veiligheidsproblemen aan te pakken. We gaan nu verder met het versterken van onze betrokkenheid bij bestaande en potentiële nieuwe gesprekspartners buiten het Euro-Atlantische gebied.

17  In het licht van de veranderde veiligheidsomgeving in Europa hebben we besloten tot nieuwe maatregelen om meer op maat gesneden politieke en praktische steun te verlenen aan partners, waaronder Bosnië en Herzegovina, Georgië en de Republiek Moldavië. We zullen met hen samenwerken om hun integriteit en veerkracht op te bouwen, capaciteiten te ontwikkelen en hun politieke onafhankelijkheid te handhaven. We zullen ook onze capaciteitsopbouwende steun aan partners uit het Zuiden versterken.

18  We herbevestigen onze inzet voor het opendeurbeleid van de NAVO. Vandaag hebben we besloten Finland en Zweden uit te nodigen om lid te worden van de NAVO, en we zijn overeengekomen de toetredingsprotocollen te ondertekenen. Bij elke toetreding tot het Bondgenootschap is het van vitaal belang dat de legitieme veiligheidsproblemen van alle Bondgenoten naar behoren worden aangepakt. We verwelkomen de sluiting van het trilaterale memorandum in die zin tussen Türkiye, Finland en Zweden. De toetreding van Finland en Zweden zal hen veiliger maken, de NAVO sterker en het Euro-Atlantische gebied veiliger. De veiligheid van Finland en Zweden is van direct belang voor het Bondgenootschap, ook tijdens het toetredingsproces.

19  We zijn verheugd over de aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de geallieerde defensie-uitgaven sinds 2014. In overeenstemming met onze toezegging in artikel 3 van het Verdrag van Washington, zullen we onze individuele en collectieve capaciteit om alle vormen van aanvallen te weerstaan, verder versterken. We herbevestigen onze toewijding aan de defensie-investeringsbelofte in zijn geheel. We zullen voortbouwen op die belofte en volgend jaar beslissen over toekomstige toezeggingen na 2024. We zullen ervoor zorgen dat onze politieke beslissingen voldoende middelen krijgen. We zullen voortbouwen op de geboekte vooruitgang om ervoor te zorgen dat de hogere nationale defensie-uitgaven en de gemeenschappelijke financiering van de NAVO in verhouding zullen staan tot de uitdagingen van een meer omstreden veiligheidsorde. Investeren in onze defensie en belangrijke vermogens is essentieel.

20 We brengen hulde aan alle vrouwen en mannen die zich dagelijks blijven inzetten voor onze collectieve veiligheid, en eren al diegenen die zich hebben opgeofferd om ons veilig te houden.

21  We spreken onze waardering uit voor de genereuze gastvrijheid die het Koninkrijk Spanje ons heeft verleend, op de 40e verjaardag van zijn toetreding tot de NAVO. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten, in Vilnius, in 2023.

22  Met onze beslissingen van vandaag hebben we de richting bepaald voor de voortdurende aanpassing van het Bondgenootschap. De NAVO blijft het sterkste Bondgenootschap in de geschiedenis. Door onze band en onze wederzijdse inzet zullen we de vrijheid en veiligheid van alle Bondgenoten blijven waarborgen, evenals onze gedeelde democratische


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.