Nieuwe spoorlijn naar het Noorden weer dichterbij

12 augustus 2022 door een van onze redacteuren
Nieuwe spoorlijn naar het Noorden weer dichterbij
Het traject en de verbinding met Duitse havens Bld. Spoorpro

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er €3 miljard is gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelyspoorlijn te kunnen aanleggen. De aanleg van grote infrastructurele projecten verloopt in Nederland altijd via de MIRT-werkwijze. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-werkwijze houdt in dat er eerst onderzoek wordt gedaan en een voorkeursvariant in kaart wordt gebracht. Nog in deze kabinetsperiode wordt bij zicht op voldoende financiering een MIRT-verkenning gestart, waarna de planuitwerking en realisatie volgen.

In het MIRT-onderzoek dat nu wordt gestart wordt gekeken hoe economie, woningbouw en een betere bereikbaarheid elkaar kunnen versterken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de Lelylijn, maar ook naar de samen hang met de Nedersaksenlijn, verbeteringen van delen van het bestaande spoor en de spoorverbinding met Noord-Duitsland. Onder meer relevante varianten, kosten, draagvlak en mogelijke dekking worden in kaart gebracht.

Internationale verbinding

In het akkoord is afgesproken dat wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn kan bijdragen aan een betere internationale treinverbinding met het noorden van Duitsland. Begin juni heeft Nederland bij de Europese Commissie en het inkomend Tsjechisch EU-Voorzitterschap daarom aangegeven dat Nederland wil dat de Lelylijn wordt opgenomen in het TEN-T netwerk (het Trans-Europese Transportnetwerk). Opname van de Lelylijn in dit netwerk is belangrijk omdat het project daarmee ook in aanmerking komt voor subsidies uit de Connecting Europe Facility, een Europees fonds dat subsidies verstrekt aan projecten die zorgen voor betere transportverbindingen tussen lidstaten.

Wethouder van Groningen Philip Broeksma: “Voor Groningen is de aanleg van de Lelylijn van het grootste belang. De samenhang met de economische ontwikkeling, met meer woningen, met kortom de brede welvaart is evident. Tijd voor weer de volgende stap, goed dat die gezet gaat worden.” 

Lelyspoorlijn een plan op lange termijn

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben vanuit het Deltaplan Noordelijk Nederland afspraken gemaakt over het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn. Deze nieuwe treinverbinding verbindt Lelystad en de steden Groningen en Leeuwarden, waarmee de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland verkort wordt. Er wordt een gezamenlijke werkorganisatie opgericht die het onderzoek gaat coördineren. Het bestuurlijk overleg Deltaplan zal deze werkorganisatie aansturen. Ook bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden zullen bij het onderzoek worden betrokken.
Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik vind het ontzettend mooi dat we nu concreet aan de slag gaan met de plannen voor de Lelylijn. Zoals bij elk bouwproject, is de fase waarin het plan vorm krijgt en wensen onderzocht worden net zo belangrijk als de bouw zelf. We pakken dat samen met de regio voortvarend aan en willen ook graag de inwoners van de Noordelijke provincies betrekken bij dit proces.”
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.