1 675 kinderen. CBS: dit gaat over cijfers niet de oorzaak. Wat is uithuisplaatsing?

14 mei 2022 door een van onze redacteuren
1 675 kinderen. CBS: dit gaat over cijfers niet de oorzaak. Wat is uithuisplaatsing?

Wat is uithuisplaatsing? 

Soms wordt door hulpverleners de moeilijke keuze gemaakt dat een kind - tijdelijk - beter ergens anders kan wonen. Dit heet een uithuisplaatsing. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Een vrijwillige uithuisplaatsing is mogelijk als een ouder de opvoeding tijdelijk niet aankan. Die kan dan de mogelijkheden met een hulpverlener bespreken.

Gedwongen uithuisplaatsing is een maatregel van kinderbescherming.  Een jeugdrechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing. Een kind kan uit huis worden geplaatst als:

  • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld.
  • de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen.
  • er vaak ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind.
  • het kind gehandicapt is en de zorg voor de ouders te zwaar is.
  • het kind lastig is en de zorg voor de ouders te zwaar is.

Tijdens een uithuisplaatsing woont een kind tijdelijk ergens anders. Een pleegzorginstelling vraagt eerst aan familieleden of bekenden om het kind op te vangen. Als dat niet lukt zoekt de instelling andere opvang. 

Op 30 juni 2021 waren er 32,7 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In meer dan twee derde van de gevallen betrof het een vorm van ondertoezichtstelling (OTS). In 30 procent van alle maatregelen ging het om een voogdijmaatregel, al dan niet voorlopig of tijdelijk. (Uit: CBS Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021)

Nieuwe cijfers 

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) publiceerde het CBS op 26 november jl. een uitsplitsing van de eerder gepubliceerde cijfers over uithuisplaatsingen tussen 2015 en 2020 van kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. 

Omdat de data over uithuisplaatsingen in 2021 inmiddels ook binnen zijn bij het CBS. Én omdat er sinds oktober 2021 meer gedupeerden zich gemeld hebben, heeft het ministerie aan het CBS gevraagd om de eerdere tabellenset te actualiseren. Zie daarvoor de onderstaande tabel van het CBS.

Cijfers UHT

Eind april 2022 heeft het CBS een actuele lijst gedupeerden (stand 1 april 2022) ontvangen van UHT (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) ten behoeve van deze door het ministerie gevraagde actualisatie. Van de kinderen op deze actuele lijst hebben 1 675 een uithuisplaatsing gehad in de jaren 2015 t/m 2021, waarvan er nog 555 liepen op 30 december 2021. 

Van de eerder gepubliceerde 420 kinderen van gedupeerden met een uithuisplaatsing op 30 december 2020 is gekeken wat hun situatie was op 30 december 2021. Van deze 420 kinderen, waren op 30 december 2021 280 kinderen nog uithuisgeplaatst.


Omdat er in toenemende mate behoefte is aan zicht op de situatie bij deze kinderen na afloop van de uithuisplaatsing, is in de tabellen nu ook informatie opgenomen over het stoppen van de meest recent beëindigde jeugdbeschermingsmaatregel.

CBS:  cijfers zeggen niets over verband met toeslagenaffaire 

Met deze cijfers is er een actueler beeld beschikbaar over het aantal uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerden. Het CBS heeft niet onderzocht of deze kinderen onder- of oververtegenwoordigd zijn in het totale aantal uithuisplaatsingen. Dit gaat het CBS de komende maanden onderzoeken op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het CBS zegt over haar cijfers: 'De gepubliceerde cijfers geven geen inzicht in een eventueel verband tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire, het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar oorzaken van de uithuisplaatsing.'

Een van de belangrijke redenen voor uithuisplaatsing, die overigens niets met de uithuisplaatsingen van de toeslagenaffaire te maken heeft, is kindermishandeling.  In Nederland werden volgens een opgave van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid in 2021 zo'n 119.000 kinderen mishandeld.    

 

Meer info: Tabel - Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021

Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

CBS Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021

Richtlijnenjeugdhulp.nl

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.