Spannende voorstellen in tweede ronde van het Nationaal Groeifonds

30 april 2022 door een van onze redacteuren
Spannende voorstellen in tweede ronde van het Nationaal Groeifonds

Zelfdenkende moleculen, de Einstein telescoop, H2 op zee en NXTGEN, het is maar een greep uit de plannen die de tweede ronde voor het  Nationaal Groeifonds ingaan. Dat laatste is - met alle respect- geen klein bier, want er gaat zo maar 20 miljard in om.     

Het CPB nu heeft op verzoek van het kabinet alle 34 voorstellen geanalyseerd die zijn ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). Het zijn voorstellen uit de domeinen infrastructuur, innovatie en kennisontwikkeling. De analyses van het CPB (quickscans) vormen input voor het advies aan het kabinet van de NGF-beoordelingsadviescommissie.

20 miljard

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Mooi plan, maar veel geld van ons allemaal. Alle reden er om zorgvuldig naar te kijken. Het CPB heeft een onafhankelijke rol en beslist niet mee over welke voorstellen prioriteit krijgen van de NGF-commissie. 

Breed perspectief

Het CPB hanteert voor haar analyse een economisch afwegingskader vanuit een 'breed welvaartsperspectief'. Dit kunnen commerciële kansen zijn, maar ook kansen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In economische termen is er dan sprake van ‘marktfalen’. Private partijen houden bijvoorbeeld onvoldoende rekening met de positieve en negatieve gevolgen van hun gedrag voor anderen. Zo investeert de markt zonder overheidsingrijpen te weinig, of te langzaam, in kennis of innovatie. De kern van het afwegingskader bestaat uit een probleemanalyse en een analyse van de economische legitimiteit van een voorstel.

Probleemanalyse

Bij de probleemanalyse wordt de probleemstelling in het voorstel geanalyseerd en wordt gekeken in hoeverre het voorstel aangrijpt op die probleemstelling.

Legitimiteit

Legitimiteit gaat over de mogelijke economische redenen voor de overheid om in te grijpen en de mate waarin overheidsingrijpen gepaard kan gaan met negatieve gevolgen. Voor voorstellen op het gebied van infrastructuur en kennisontwikkeling breiden we deze kern uit met aanvullende analyses op het gebied van effectiviteit en efficiëntie. Het CPB beschouwt een dergelijke uitbreiding bij innovatievoorstellen niet als zinvol, omdat baten en kosten van individuele innovatievoorstellen inherent een grotere onzekerheid kennen.

De plannen: 

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds (tweede ronde, incl. alle bijlagen)

Q1.1 Agri-Based Chemicals

Q1.2 Zelfdenkende moleculen

Q1.3 Duurzame MaterialenNL

Q1.4 Einstein Telescope

Q1.5 NXTGEN HIGHTECH

Q1.6 PhotonDelta

Q2.1 Cellulaire Agricultuur

Q2.2 CROP-XR

Q2.3 Groeiplan watertechnologie

Q2.4 NL2120 Het groene verdienvermogen

Q2.5 Switch2SFS

Q2.6 Werklandschappen van de toekomst

Q3.1 Biotech Booster

Q3.2 MedTechNL

Q3.3 Oncode-PACT

Q3.4 PharmaNL

Q4.1 BTIC

Q4.3 H2 op zee

Q4.4 NieuweWarmteNu

Q5.1 Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart city

Q5.2 Digitale Infrastructuur en Logistiek

Q5.3 Luchtvaart in Transitie

Q5.4 Maritiem Masterplan

Q5.5 Rail Gent-Terneuzen

Q5.6 Emissieloze Binnenvaart, waterstof-elektrisch

Q5.7 Zero-emissie binnenvaart, batterij-elektrisch

Q6.1 Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

Q6.2 Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen

Q6.3 Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

Q6.4 Impuls open leermateriaal

Q6.5 Ontwikkelkracht

Q7.1 LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden

Q7.2 LLO-Katalysator

7.3 Opschaling PPS beroepsonderwijs

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.