Gemeente bindt strijd aan met huisvuil naast containers

09 maart 2022 door een van onze medewerkers
Gemeente bindt strijd aan met huisvuil naast containers
In de vuilcontainer te gooien in plaats van ernaast. Foto Emet px

Het is terecht een grote ergernis voor Rotterdammers; stadsgenoten die hun huisvuil op straat dumpen. De gemeente neemt daarom een aantal maatregelen die er op gericht zijn om ook de notoire vervuilers ertoe te bewegen hun huisvuil op de juiste manier in de container te krijgen. Container vol dan hou je je huisvuil bij je tot je het in een container waar plek is kan doen. 

Een flink aantal maatregelen moet ertoe bijdragen dat de stad schoner wordt.   

Plaatjes op afvalcontainers

Om bewoners te stimuleren hun vuil ín de vuilcontainer te gooien in plaats van ernaast te zetten, zal vanaf het tweede kwartaal van dit jaar bij een aantal afvalbakken met biologisch afbreekbare milkpaint verschillende boodschappen op de grond bij de afvalcontainer worden gespoten. Deze boodschappen bestaan uit tekst en/of plaatjes die aanspreken op het gewenste gedrag.

Aanpak afvaltoerisme door inzet van undercover boa’s

Afvaltoerisme is strafbaar en levert overlast op als overvolle containers en naastplaatsingen. Daarom wordt hier streng op gehandhaafd door handhavers. In Nesselande zijn een aantal notoire dumpplekken waar regelmatig wordt gesurveilleerd door de handhavers van de gemeente. Daarnaast worden ook geregeld ‘undercover boa’s’ ingezet, waarbij handhavers in burgerkleding worden ingezet om de pakkans op heterdaad te verhogen. Deze werkwijze heeft het afgelopen jaar tot zo’n 30 boetes geleid. Om de overlast van afvaltoerisme terug te dringen is structurele inzet benodigd. Daarom blijven de hotspots in Nesselande de aandacht houden van de handhavers en worden ook de komende periode regelmatig acties in burger gehouden. Het instrument ‘undercover boa’s’ wordt ook op andere hotspotlocaties ingezet tegen naastplaatsingen.

Handhaven op naastplaatsingen van papier en karton

In juli 2021 is een pilot gestart in Noord en Kralingen-Crooswijk met een aantal reinigingsmedewerkers die handhavend optreden tegen naastplaatsingen van papier en karton (ongeveer 40% van de naastplaatsingen bestaat uit papier en karton). De reinigingsmedewerkers doen, naast het opruimen van de rommel, onderzoek naar wie het vuil heeft achtergelaten om de betreffende vervuiler te beboeten. Gezien de positieve resultaten van de pilot wordt deze met een half jaar verlengd. Na de zomer wordt bekeken of er verdere uitbreiding komt van de inzet van reinigingsmedewerkers op handhaving van naastplaatsingen.

Nog hogere boetes

De (huisvuil)boete wordt verhoogd van 125 euro naar 154 euro. Handhavers ruimen verkeerd aangeboden huisvuil (naastplaatsingen) op en proberen te achterhalen wie de vervuiler is. De hoogte van de boete die de overtreder krijgt, dekt de gemaakte (herstel)kosten voor deze vorm van handhaving. De kosten bestaan onder meer uit: personeelskosten, materiaalkosten, stortingskosten en administratiekosten.

Het tarief voor het verkeerd aanbieden van huisvuil is de afgelopen jaren niet gewijzigd, terwijl de kosten wel zijn gestegen. Per 1 maart 2022 wordt het bedrag voor de boete voor een naastplaatsing verhoogd van 125 euro naar 154 euro per overtreding. Daarmee wordt het verwijderen van de naastplaatsing kostendekkend gemaakt en zal er ook een preventieve werking van uit gaan.

‘Bakkie voor een zakkie on tour’

In maart 2022 wordt gestart met de pilot ‘bakkie voor een zakkie op tour’. Samen met bewoners, ondernemers en de gemeente wordt op een laagdrempelige manier de handen ineengeslagen om de uitdagende afvalproblematiek, waaronder zwerfvuil, tegen te gaan. Doel is een schonere leefomgeving in de wijk. Er is gekozen om aan de slag te gaan in Hillesluis en Bloemhof, omdat hier veel overlast door zwerfafval is. Bewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente gaan na ‘een bakkie’ koffie met elkaar de wijk in om een ‘zakkie’ vol afval te prikken, te schouwen hoe de wijk erbij ligt en te bekijken hoe bepaalde zaken vanuit de wijk het beste aangepakt kunnen worden.

Tijdig ledigen containers

De genoemde maatregelen moeten ertoe leiden dat alle Rotterdammers zich inzetten voor een schone stad. Daarbij is het wel relevant dat de mensen hun huisvuil dan ook wel kwijt kunnen in de containers. Het op tijd legen zodat de containers niet te vol raken, is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het vulgraadsysteem in de wijkcontainers wordt al geruime tijd in de hele stad gebruikt en dat werkt inmiddels goed. Het zorgt ervoor dat de routes die de vuilniswagens rijden efficiënt zijn en er wordt geleegd vóór de container vol is.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.