Rijk land, maar rijkdom zeer ongelijk verdeeld, aldus de AWEI-index

17 oktober 2021 door een van onze redacteuren
Rijk land, maar rijkdom zeer ongelijk verdeeld, aldus de AWEI-index
AWEI index (fragment) Ongelijkheid van laag (blauw) naar hoog (rood)  Bld Allianz

Nederland hoort bij de top van de rijkste landen maar teglijk ook bijde top van de landen waar die rijkdom het meest ongelijk verdeeld is. Dat blijkt uit cijfers van de AWEI-index van de verzekeringsgigant Allianz.  

(update 17-10)  Het gemiddelde netto vermogen van de Nederlander was in 2020  €128.557. Dat was  €14.000 meer dan een jaar eerder. Nederland staat daarmee op de vierde plaats van vermogensrijkdom na de VS, Zwitserland en Denemarken zo blijkt uit het jaarrapport van Allianz .

Ongelijkheid 

Behalve de vermogenscijfers, waarbij het gaat om gemiddelden staat verder veel lezenswaardigs in het rapport. Interessant is vooral de nieuwe zogeheten 'AWEI index' 

AWEI index Vermogensongelijkheid van laag (blauw) naar hoog (rood) Diagram Allianz  

De bekendste welvaarts of armoede indicator is de zogeheten Gini-index, die ook door het CPB, het Centraal Planbureau van de regering, gebruikt wordt. Nederland doet het daar goed hoe lager de GIni-coëfficient  hoe kleiner de ongelijkheid. Allianz stelt dat de Gini-coëfficiënt een instrument is dat te algemeen is en dat veranderingen die zich in de loop der tijd voordoen niet goed meet. De verschuivingen van het ene jaar naar het volgende zijn door die manier van meten van de Gini-index steeds klein.  

Allianz introduceerde daarom een nieuwe indicator, de Allianz Wealth Equity Indicator (AWEI). De AWEI-index houdt rekening met de veranderende ontwikkelingen in de verdeling van vermogens. Volgens de AWEI hoort Nederland bij de zes meest vermogensongelijke landen. De AWEI neemt anders dan Gini index de armste landen van het Midden Oosten, Midden Azië en Afrika  niet mee in zijn index wat de plek van Nederland in negatieve zin doet stijgen. Bij de overblijvende economisch meer ontwikkelde landen hoort Nederland bij de landen met de meest ongelijke vermogensverdeling.

Oost Europa 

In de AWEI valt op dat het vooral Oost-Europese landen zijn die goed presteren ofwel die een relatief evenwichtige vermogensverdeling hebben. Dat is waarschijnlijk niet in de laatste plaats te wijten aan de late start van de vrijemarkteconomie, met zijn mogelijkheden voor stapeling van privévermogen. Rijkdom en vermogensongelijkheid hebben over het algemeen tijd nodig om te groeien. Maar ook dat verhaal is niet overal hetzelfde. Rusland is een van de landen met de grootste verschillen tussen rijk en arm en dat is ontstaan in de relatief korte tijd tussen de val van de Sovjet Unie in 1991 en nu anno 2021. De AWEI gaat er daarom van uit dat niet één compleet verhaal is dat geldt voor alle landen.

Impact pandemie 

Met het aflopen van de Covid-19- staatssteun worden de directe gevolgen van de crisis opnieuw voelbaar. Bovendien is er een andere zorgelijke impact: Covid-19 leidde over de hele wereld  tot een significante beperking in het schoolonderwijs. De gevolgen – variërend van grote hiaten in kennis tot schooluitval  – zullen vooral de lager opgeleiden treffen, waar een gebrek is aan (financiële) middelen om de tekortkomingen in het onderwijs compenseren. Covid-19 zal dus waarschijnlijk de bestaande sociale verhoudingen verder bestendigen concludeert Allianz.

Onroerend goed en aandelen

Voeg daarbij de impact van de pandemie op het monetaire beleid, dat waarschijnlijk nog langer extreem soepel zal blijven. Record lage of zelfs negatieve rentetarieven zullen daarom in de nabije toekomst een drijvende kracht achter stijgende prijzen van onroerend goed en aandelen blijven. De bezitters daarvan profiteren en die horen doorgaans toch  al tot de welgestelden. Dat verklaart ook deels de relatie hoge vermogensongelijkheid in Nederland.

Vermogenskloof groter

In de toekomst zo concludeert Allianz, zullen veel (jongere) spaarders het waarschijnlijk nog moeilijker hebben om onroerend goed te verwerven, met name huizen – de kloof tussen die die al huizen bezitten (of ze in ieder geval zullen erven) en degenen die dat niet hebben kunnen zo nog verder uitbreiden. Dit zou brandstof geven aan vermogensongelijkheid, die in de heel veel gevallen  verband houdt met al dan niet bezitten van een eigen woning.   

Denemarken 

In het rijtje van de landen met gemiddeld de hoogste vermogens staan zowel de VS, Zwitserland als Nederland onderaan wat betreft de landen waar vermogens het meest ongelijk verdeeld zijn. Opvallend is dat in rijkdom medekoploper Denemarken een veel evenwichtiger verdeling van vermogen laat zien volgens de AWEI-index.   

Lees hier het hele jaarrapport van Allianz. 

Reacties aub naar:  contact@vandaagenmorgen.nl

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.