Roosevelt is het helemaal in Rotterdam

22 mei 2021 door een van onze medewerkers
Roosevelt is het helemaal in Rotterdam
Overhanding adviesrapport door Mariette Hamer (dezelfde) aan wethouder Said Kasmi. Links, Olof van de Wal (SKAR), midden Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam). Foto gem. R'dam

Op de voorkant van het advies 'New Deal Cultuur' - New Deal van Roosevelt's 'New Deal' - staat een stukje tekst van Joni Mitchell uit 1970. 'They paved paradise and put up a parking lot'. 'Ze legden een paradijs aan en maakten er een parkeerplaats van'.

De plannenmakers van de Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur willen precies het omgekeerde. Ze willen van de parkeerplaats die Rotterdam, dankzij de wederopbouw deels geworden is en die gelukkig alweer aan het oplossen is, een paradijs maken. Hoe? Dankzij een New Deal cultuur in Rotterdam.   

Hoe ziet die New Deal Cultuur eruit?

Het begrip New Deal verwijst, zo zegt het rapport, naar de jaren dertig van de vorige eeuw, het grote hervormingsprogramma van de Amerikaanse president Roosevelt om de Verenigde Staten uit het slop van de Grote Depressie te halen. Na de Tweede Wereldoorlog had het Marshallplan in feite hetzelfde doel: stel middelen beschikbaar en geef opdrachten voor publieke werken die de economie zo snel mogelijk uit het slop halen. De huidige situatie leent zich bij uitstek voor een vergelijkbaar plan voor cultuur. De sector staat er ook voor open. Saillant voorbeeld uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog: de percentageregeling voor beeldende kunst is in 1951 ontstaan om beeldend kunstenaars te voorzien van opdrachten en daarmee hun beroepspraktijk (weer) op gang te brengen. De regeling heeft een enorme, waardevolle collectie architectuurgebonden kunst opgeleverd.

Aanbevelingen 

Die analogie is de basis voor de aanbevelingen die de Denktank New Deal Cultuur in dit advies aan het gemeentebestuur doet:

• Maak de continuering mogelijk van de innovaties die voor of tijdens de coronacrisis zijn ingezet en die bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van de Rotterdamse cultuursector. Denk hierbij ook aan innovaties in bekostiging, als risicodeling door middel van collectieve fondsen;

• Zorg voor de transitie van de Rotterdamse cultuursector naar een duurzame en krachtige toekomst door versterking van: • aanbod, bereik, participatie en verdienvermogen (kernopgave) • onderlinge verbindingen (het culturele weefsel)

• interconnectie met andere domeinen van de Rotterdamse economie en samenleving (sociale- en economische verankering).

Langs drie sporen:

• door noodsteun te continueren zo lang dat nodig is,

• door een vliegwiel te creëren waarmee de sector zo snel mogelijk weer kan herstarten en

• door de sector te ondersteunen in haar transitie naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht voor de langere termijn, zodat zij daarmee onderdeel blijft van het weefsel dat nodig is voor een inclusieve, solidaire, duurzame en welvarende samenleving.

Vliegwiel

Het is van groot belang dat de gemeentelijke overheid actief en materieel bijdraagt aan het op gang brengen van de culturele activiteiten in de stad, opdat de creatieve ontwikkelingen en de culturele productie weer in de volle breedte voor burgers en publiek gaan leven. Daarmee kan cultuur haar rol als bindmiddel en reflectief medium weer ten volle gaan invullen en kan de bijdrage van de cultuursector aan de economie van de stad weer op gang komen.

• Zorg voor een campagne, met een looptijd van minimaal een jaar, gericht op het publiek in de stad en de regio om hen te attenderen op en warm te maken voor het culturele aanbod in de stad in de herstartfase. Maak daarbij duidelijk hoe hard er is gewerkt aan de veiligheid voor het publiek en welke innovaties al hebben plaats gevonden. In principe kunnen alle Rotterdamse culturele instellingen en makers hieraan een bijdrage leveren. Maak daarbij middelen vrij om als onderdeel van die campagne speciale producties door meerdere Rotterdamse instellingen en makers in samenwerking te laten ontwikkelen en aan het publiek aan te bieden. Betrek daarin stakeholders uit de stad, bijvoorbeeld uit toerisme, horeca en retail. Creative tourism5 biedt voor Rotterdam goede kansen. Besteed specifieke aandacht aan kunst en cultuur in de buitenruimte juist ook in de zomermaanden.

• Investeer in (meerjarige) experimenten, innovaties en de kennisdeling daarover, gericht op een toekomstbestendige sector. Stel daartoe een investeringsfonds in waaruit de bekostiging van die projecten en activiteiten kan plaatsvinden, in ieder geval voor de voorziene experimenteerperiode 2021- 2022. Beleg het investeringsfonds bij een organisatie of personen die actief vormgeven aan het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van ‘Van Vliegwiel naar duurzame Transitie.’

• Betrek bij de experimenteer- en innovatieprojecten derde partijen uit stad, regio en land (kennisinstellingen, ontwerpers en technologiebedrijven) die het succes kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan doorontwikkeling van experiment naar praktijk. Zorg ook voor samenwerkingsverbanden met partijen voor wie innovaties van economisch en maatschappelijk nut zijn (zorg, onderwijs, maatschappelijk werk, toerisme, retail en horeca). Denk daarbij aan All you can Art van de Kunsthal, de samenwerking van het Rotterdams Philharmonisch Orkest met zorginstellingen en de mogelijkheid voor startups rond CIC en Venture Café om hun ideeën te testen in culturele instellingen.

• Zorg voor een significante impuls voor het werk van makers en instellingen binnen de Rotterdamse cultuursector door als overheid creatief werk in de vorm van opdrachten te creëren. Werk een nieuwe percentageregeling uit voor iedere gebiedsontwikkeling (GREX) en bij nieuwbouw, verbouw of herontwikkeling van publiek vastgoed.

• Maak als gemeentelijke overheid het kader van procurement (inkoop en benutting) meer gebruik van partijen (instellingen en makers) uit de Rotterdamse cultuursector die diensten en producten kunnen leveren die voor een brede waaier van activiteiten van de lokale overheid relevant zijn.

• Doe samen met de sector onderzoek naar hoe wederzijdse inspanningen, bijvoorbeeld tussen de cultuur en de zorg, kunnen leiden tot meer structurele activiteiten, die ook door derden kunnen worden gefinancierd.

En nu maar kijken hoe de plannen uitpakken. Aan de woorden zal het niet liggen.

Lees het hele rapport:  Advies Denktank New Deal Cultuur Lees ook IABx uit 2017 en uitgangsnota cultuur 2019

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.