Tien jaar conflict in Syrië: nog lang niet voorbij

16 maart 2021 door incidentele auteur
Tien jaar conflict in Syrië: nog lang niet voorbij

(Door de buitenlandvertegenwoordiging van de EU)  Op 15 maart 2021 was het tien jaar geleden dat in heel Syrië vreedzame protesten begonnen. De gewelddadige onderdrukking daarvan door het regime leidde tot een decennium van conflicten. De brute onderdrukking van het Syrische volk door het regime, het niet aanpakken van de diepere oorzaken van de opstand en heeft geresulteerd in een geëscaleerd en geïnternationaliseerd gewapend conflict. In de afgelopen tien jaar hebben talloze schendingen en schendingen van de mensenrechten en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht door alle partijen, met name door het Syrische regime, enorm veel menselijk leed veroorzaakt. Het afleggen van verantwoording voor alle schendingen van het internationaal humanitair recht en het mensenrechtenrecht is van het grootste belang, zowel als wettelijke vereiste als als centraal element bij het bereiken van duurzame vrede en echte verzoening in Syrië.

Vluchtelingencrisis 

De Syrische vluchtelingencrisis is de grootste in zijn soort ter wereld, met 5,6 miljoen geregistreerde vluchtelingen en nog eens 6,2 miljoen ontheemden binnen Syrië, en met het nog steeds ontbreken van voorwaarden die noodzakelijk zijn voor hun veilige, vrijwillige, waardige en duurzame terugkeer in overeenstemming met het internationaal recht. Bovendien heeft het conflict in de hele regio en daarbuiten ernstige gevolgen gehad en terroristische organisaties gevoed. De EU herinnert eraan dat alle actoren in Syrië zich moeten concentreren op de strijd tegen Da'esh (Islamitische staat). Het voorkomen van de heropleving van deze terroristische organisatie blijft een hoge prioriteit.

Sancties EU

Het conflict in Syrië is nog lang niet voorbij. De Europese Unie blijft vastberaden en blijft eisen dat er een einde komt aan de onderdrukking, de vrijlating van gevangenen, en dat het Syrische regime en zijn bondgenoten zich op zinvolle wijze inzetten voor de volledige uitvoering van Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad. Zonder geloofwaardige vooruitgang en zolang de onderdrukking voortduurt, zullen gerichte EU-sancties tegen vooraanstaande leden en organisaties van het regime eind mei worden verlengd. De Europese Unie heeft haar beleid niet gewijzigd zoals uiteengezet in eerdere conclusies van de Raad en blijft zich inzetten voor de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van de Syrische staat .

De EU wil vrije en eerlijke verkiezingen

De Europese Unie zou bereid zijn vrije en eerlijke verkiezingen in Syrië te steunen in overeenstemming met Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad en onder toezicht van de VN, tot tevredenheid van het bestuur en volgens de hoogste internationale normen van transparantie en verantwoordingsplicht, jegens alle Syriërs, inclusief leden van de diaspora, die in aanmerking komen om deel te nemen. Verkiezingen georganiseerd door het Syrische regime, zoals de parlementsverkiezingen van vorig jaar of de presidentsverkiezingen later dit jaar, kunnen niet aan deze criteria voldoen en kunnen daarom niet bijdragen aan de oplossing van het conflict, noch leiden tot enige mate van internationale normalisatie met het Syrische regime.

Conferentie Brussel "Ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio"

De Europese Unie kan en wil niet wegkijken aangezien de toekomst van Syrië en zijn bevolking gegijzeld worden door conflicten. Op 29 en 30 maart zal de Europese Unie samen met de VN een vijfde conferentie in Brussel voorzitten over "Ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio", waaraan zowel regeringen en internationale organisaties als het Syrische maatschappelijk middenveld deelnemen.

Geen militaire oplossing

Er is geen militaire oplossing voor dit conflict: duurzame vrede en stabiliteit kunnen alleen worden bereikt door een echte, inclusieve en alomvattende, door Syrië geleide politieke oplossing, met de volledige en effectieve deelname van vrouwen en met de bezorgdheid van alle segmenten van de Syrische samenleving. overweging.

De Europese Unie is bereid om de dialoog tussen alle internationale actoren die invloed hebben in de Syrische crisis te versterken, en roept hen op hun krachten te bundelen op de conferentie om opnieuw de sterke steun voor een politieke oplossing te bevestigen en te consolideren in overeenstemming met Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad. 

Humanitaire steun

De Europese Unie en haar lidstaten hebben het afgelopen decennium ongeveer 24 miljard euro ter beschikking gesteld en blijven de grootste bijdrage leveren aan de behoeften die door het conflict zijn ontstaan. Het Syrische volk geniet nog steeds de volledige politieke en humanitaire steun van de Europese Unie bij het nastreven van een vreedzame en duurzame toekomst.

Net als in voorgaande jaren zal de conferentie ook internationale financiële steun genereren om te helpen voorzien in de dramatisch toenemende humanitaire behoeften in Syrië, voor Syrische vluchtelingen en voor gemeenschappen en landen in de regio die vluchtelingen opvangen. Op de conferentie zal krachtig worden opgeroepen tot vernieuwing van Resolutie 2533 van de VN-Veiligheidsraad die veilige, ongehinderde en duurzame toegang voor humanitaire hulp mogelijk maakt en grensoverschrijdende hulpverlening mogelijk maakt, wat onder de huidige omstandigheden essentieel is om te voorzien in de vitale behoeften van miljoenen mensen in Syrië.

 

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.