Welvarend? Sommigen komen altijd tekort

27 december 2010 door Hans Roodenburg
Welvarend? Sommigen komen altijd tekort

Anno 2010. Koopgoot Rotterdam. Mensen kunnen heel verschillend van aard zijn. Aan de buitenkant zie je niet hoe ze van binnen zijn en hoe ze leven.

De massa die winkelt ziet er welvarend uit. Mooie kleding, de portemonnee in de aanslag, goed verzorgd en op het eerste gezicht weinig te klagen.

Anno 1990. Dezelfde koopgoot in Rotterdam. De verschillen in mensen zijn veel groter.

De meeste zien er nog wel verzorgd uit. Toch lijken er meer armoedzaaiers rond te lopen dan tegenwoordig. Om de paar honderd meter word je aangesproken door junkies, onverzorgde mensen en andere non-valeurs.

Koopkracht

Hoe is de ontwikkeling van de koopkracht geweest in de laatste twintig jaar in Rotterdam en omgeving? Een vergelijking is moeilijk te maken maar het is niet gewaagd om te stellen dat gemiddeld genomen de huishoudens met het laagste inkomen (bijstandsniveau) in koopkracht nog redelijk erop vooruit zijn gegaan. Deze koopkrachtstijging is bij hogere inkomens nog veel groter geweest en is vooral gebeurd indien meerdere personen in het huishouden betaald werk zijn gaan doen.

Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam geeft per 2007 (het laatste beschikbare cijfer) aan dat het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden in de stadsregio Rotterdam 31.500 euro netto (na belastingen, sociale premies e.d.) bedroeg. Inmiddels ligt dat minstens 5 procent hoger.

De regio Rotterdam blijft enkele duizenden euro’s achter op het gemiddelde van heel Nederland. De bijstand bedraagt per december 2010 op jaarbasis (inclusief vakantie-uitkering) netto circa 15.650 euro voor gehuwden en samenwonenden. Voor een alleenwonende bijstandsgerechtigde is dat per jaar netto circa 10.932 euro.

Twee keer zoveel

Gesteld kan worden dat een gemiddeld huishouden bijna twee keer zoveel te besteden heeft dan het huishouden dat met het minimum moet doen. In de bovenste inkomensgroepen zat volgens het Centrum voor Onderzoek in Rotterdam van de huishoudens in de stadsregio 17 procent (peildatum weer 2007). Hierbij moet men niet aan de topverdieners denken want dan gaat het hooguit om een enkele procent, maar aan de huishoudens waarin (2007) vanaf 45.000 euro netto per jaar binnenkwam.

Conclusie: even de grootverdieners buiten beschouwing gelaten zijn de inkomensverschillen in Rotterdam en ook in de rest van Nederland niet absurd groter dan wel eens wordt gedacht en is het inkomensplaatje in Nederland niet ongunstiger dan in andere rijke Westeuropese landen en zeker niet in vergelijking met de Verenigde Staten waarin bijna iedereen ernaar streeft miljonair te worden (en het niet wordt!).

Feiten

Op het gevaar af dat iedereen de feitelijke cijfers op een andere manier kan uitleggen, gaan we terug naar de basis, namelijk wie kan zich welvarend – met een hoog of laag inkomen - noemen? De laagste inkomensgroepen kunnen met passen en meten daartoe nog wel gerekend worden. Inderdaad kunnen ze zich niet vaak allerlei luxe - zoals dure elektronica, een nieuwe auto en veelvuldig op vakantie gaan - permitteren. Maar ze hoeven niet om te komen van de honger en wonen in redelijke huizen.

Over lagere, modale en hogere inkomensgroepen blijven ook altijd politieke tegenstellingen ontstaan. Daarin zullen we ons niet mengen want een ieder denkt het zijne daarvan. De meeste partijen vinden dat de minimuminkomens ook bij de komende bezuinigingen zoveel mogelijk gespaard moeten worden, maar op welke manieren beginnen de politieke standpunten al uit elkaar te lopen.

Welvaartsklasse

Ieder individueel gaat heel verschillend met geld om. Hoewel velen met een besteedbaar inkomen boven de 20.000 euro netto het zullen ontkennen, kunnen zij zeker gerekend worden tot de tegenwoordige welvaartsklasse.

Echter als men ‘een gat in de hand’ heeft, zal men altijd tekort komen of – nog erger – zwaar in de schulden zitten mede door afbetalingsregelingen bij onbezonnen aankopen.

Helaas zijn er nog genoeg mensen (vaak laaggeschoold) die helemaal niet met geld kunnen omgaan of wíllen omgaan. Pas als schuldsanering aan de orde is, krijgen zij strenge begeleiding. Dan is het eigenlijk al te laat want vooral daarna plukken ze de wrange vruchten van ware armoede.

 

 

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.