Rel douceurtje Rotterdamse minima

22 november 2013 door Hans Roodenburg
Rel douceurtje Rotterdamse minima

Moet je minima met grote schulden belonen of straffen? Daarover is deze week een enorme rel ontstaan in de Rotterdamse gemeentepolitiek. De gemeente Rotterdam heeft in 2011, min of meer in het geheim, voor bijna één miljoen euro de schuld van duizenden uitkeringsgerechtigden bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis afgekocht.


Wethouder Florijn (PvdA) zou dat met heel veel anderen hebben geregeld om te voorkomen dat deze mensen nog dieper in de schulden zouden komen en onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat zij voortaan wel hun basis ziektekostenpremies zouden betalen.
Een van de niet betrokken politieke partijen, Leefbaar Rotterdam, heeft al aan de bel getrokken.

Dooremmeren
De kwestie zal nog wel even dooremmeren. Daarom is het des te opvallender dat in een deze week uitgebracht rapport over de uitgaven van gemeenten van het Sociaal en Cultureel Planbureau nogal verkapt stond dat de gemeente Rotterdam eigenlijk helemaal niet douceurtjes moet geven aan minima.

Wethouder Florijn (PvdA) en anderen hebben de schulden bij de zorgverzekeraar afgekocht om te voorkomen dat deze mensen nog dieper in de schulden zouden komen.

Uit wetenschappelijk onderzoek (2010) is namelijk gebleken dat bonussen aan bijstandsgerechtigden om hen aan het werk te helpen helemaal niet helpen. Integendeel, sancties – zoals het verminderen en/of stoppen van de uitkering – werken juist wel om dit type minima weer aan de slag te krijgen. Kennelijk voelen ze zich dan meer geroepen een baan te accepteren.

Gevoelig
Een politiek gevoelig onderdeel in een overigens voor de rest saai rapport over gemeenten in Nederland die hun uitgaven in de periode 2006-2011 gemiddeld iets (gecompenseerd voor inflatie) zagen toenemen. Op pagina 102 van het onderzoek wordt verwezen naar het betreffende wetenschappelijk onderzoek van Bas van der Klaauw bij zijn aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Deze opmerkelijke uitspraken van hem zijn aan velen – ook in Rotterdam en aan ons – voorbij gegaan. In het SCP-rapport over de gemeenten wordt gewezen op het feit dat zij sinds 2006 re-integratie ook in eigen beheer mogen uitvoeren. Een uitgangspunt daarbij is dat bij het vinden van een (al dan niet betaalde) baan bijstandontvangers actief worden begeleid.
Er is echter, aldus het rapport, weinig onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde daarvan. Van der Klaauw concludeerde al in 2010 dat financiële werkhervattingsbonussen zelfs helemaal niet werken en werkhervattingssancties juist wel.

Inventarisatie
Volgens het SCP komt uit een inventarisatie van enkele andere lokale effectiviteitstudies een iets gunstiger beeld naar voren. Wel blijkt dat begeleiding bij personen met gunstige arbeidsmarktperspectieven weinig effectief is: zij komen ook zonder begeleiding aan het werk. Begeleiding is in beginsel dus vooral effectief bij personen met slechte arbeidsmarktperspectieven.

Bas van der Klaauw: Uit wetenschappelijk onderzoek (2010) is gebleken dat bonussen aan bijstandsgerechtigden, om hen aan het werk te helpen, helemaal niet helpen.

Gemeenten (ook Rotterdam?) lijken bij de re-integratie vanuit de WWB (bijstandswet) vooral hebben ingezet op het zogenoemd ‘laaghangend fruit’: personen met goede arbeidsmarktperspectieven zijn zo snel mogelijk de arbeidsmarkt op geholpen, maar daardoor bleven gemeenten met de moeilijk plaatsbare cliënten zitten.
Per saldo zou dit weinig hebben opgeleverd, omdat de winst vooral ligt bij het aan het werk krijgen van de moeilijk plaatsbare cliënten: zij blijven langdurig aangewezen op een uitkering en kosten daardoor veel geld.

Slechte zaak
Tot zover het kostenaspect voor gemeenten. Terug naar de politieke rel in Rotterdam. Het is natuurlijk een slechte zaak dat het gemeentebestuur deze kwestie - die toch een miljoen heeft gekost en waarvan het nog maar de vraag is hoeveel uiteindelijk terugkomt van deze ‘schuldbonus’ - niet eerst heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu werkt de verantwoordelijk wethouder de indruk dat hij dat met wat ‘vriendjes’ heeft geregeld.
Misschien had de schuldhulpverlening ook wel in sommige gevallen onder delen van de bijzondere bijstand gekund. Maar als het op zo’n grote schaal is gebeurd dan had het gemeentebestuur voor alle zekerheid hierachter een meerderheid van de gemeenteraad moeten vinden.
Al met al is het ‘detail’ in het sinds vrijdagmorgen 22 november vrijgegeven rapport van het SCP nu ineens erg opvallend geworden. De vraag is of het douceurtje aan de minima van de gemeente Rotterdam hen stimuleert een baan te vinden of niet. Gezien het wetenschappelijk onderzoek uit 2010 dus niet.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.