Gelijktijdigheid maakt bouwen sneller. Dat is handig voor de woningbouw

08 april 2024 door een van onze redacteuren
Gelijktijdigheid maakt bouwen sneller. Dat is handig voor de woningbouw
Processen gelijktijdig uitvoeren, in plaats van volgordelijk. Schema uit besproken rapport

Nederland heeft bijna een miljoen woningen nodig tussen 2022 en 2031. Dit gaat niet vanzelf. Daarom versterkt de overheid de regie op de volkshuisvesting. Ook is gestart met het versnellen van processen en procedures in de woningbouw. Vooral in de planfase is tijdwinst te behalen om sneller woningen te kunnen bouwen. 

Gelijktijdig plannen

Het parallel plannen van de activiteiten in de planfase van de woningbouw leidt tot een efficiëntere werkwijze en een snellere totale doorlooptijd een winst van mogelijk meerdere jaren. Dit zijn de eerste conclusies uit een aantal pilots die gemeenten, de betrokken ontwikkelaars, corporaties en het Rijk samen zijn gestart. 

Versneld bouwen 

In één van de pilots is door tegelijktijdig te werken aan een stedenbouwkundig ontwerp, een grondexploitatie, milieuonderzoeken, contractering en een aanvraag voor de Woningbouwimpuls een aantoonbare versnelling bereikt.  Deze werkwijze moet de ‘nieuwe norm’ worden en in de toekomst breder worden ingezet. Dit vraagt om betere planningen, een andere manier van werken en het vereist een verandering in houding en gedrag.

Verkorten bezwaren 

Bezwaarprocedures zorgen vaak voor vertraging. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting voorziet in het verkorten van beroepsprocedures. Zo doet de bestuursrechter binnen zes maanden uitspraak, wordt het beroep versneld behandeld en moeten de redenen van het beroep binnen de beroepstermijn zijn ingediend. Bij vergunningverlening komt er daarnaast één gang naar de rechter in plaats van twee. Zo is veel sneller duidelijk of een plan kan doorgaan. Ook moet de stem van de woningzoekende bij de belangenafweging en de uiteindelijke besluitvorming meer gehoor krijgen. Begin april startte het ministerie BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) samen met enkele initiatiefnemers landelijke initiatieven om tot een werkbare aanpak te komen. Daarnaast moeten we leren van goede lokale voorbeelden voor het ontwikkelen van beleid.

Versnellen procedures en innovatie in bouw 

Om te zorgen dat sneller wordt vergund wat gebouwd kan worden en sneller wordt gebouwd wat vergund is. Met het plan ‘Versnellen processen en procedures woningbouw’ zijn vijf actielijnen opgestart. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een update over de voortgang. 

Naast de noodzakelijke acties voor een efficiëntere werkwijze, wil de minister ook innovatieve bouwwijzen beter benutten. De combinatie van conceptueel bouwen is daar onderdeel van. Conceptueel bouwen betekent ongeveer dat gebruik wordt gemaakt van variaties op en combinaties van bestaande voorontworpen modellen


Meer info: 

Kamerbrief over versnellen processen en procedures woningbouw.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.