Besluiten Gemeenteraad 21 december: Derde Stadsbrug, Visie Volkstuinen, Grondwet Artikel 1, Oosterflank

24 december 2023 door een van onze redacteuren
Besluiten Gemeenteraad 21 december: Derde Stadsbrug, Visie Volkstuinen, Grondwet Artikel 1, Oosterflank

De gemeenteraad heeft:

 • de zesde wijziging van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 vastgesteld.
 • de Eindejaarsbrief 2023 vastgesteld en de begroting 2023 overeenkomstig gewijzigd.
 • besloten de coördinatieregeling op het project Codricoterrein toe te passen.
 • het Warmteplan Rijnhaven vastgesteld.
 • het Warmteplan Merwe-Vierhavens vastgesteld.
 • het bestemmingsplan Terbregseveld Warmoezierstraat vastgesteld.
 • de volgende verordeningen vastgesteld:
  A. Wijziging van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2024;
  B. Tweede wijziging verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2024;
  C. Legesverordening Omgevingswet 2024;
  D. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024.
 • besloten om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).
 • het jaarplan 2024 en de begroting 2024-2028 van de stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) goedgekeurd.
 • de vijfde wijziging van de Verordening Maatschappelijk Ondersteuning en Jeugdhulp vastgesteld.
 • de kaders betreffende de overdracht van het Recreatieoord Hoek van Holland vastgesteld.
 • de zesentwintigste en de zevenentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 (APV) vastgesteld.

De gemeenteraad heeft de Visie Volkstuinen ‘Meer groen voor meer Rotterdammers’ vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de eerste herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam en de bijbehorende Gebiedsuitwerking Oostflank vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeentelijke bijdrage aan de MIRT-projecten ‘Stadsbrug, HOV, Station Stadionpark 2023 en ‘Algera-corridor en langzaam verkeerverbinding’; en het raadsvoorstel 23bb007287, waarop geheimhouding rust, zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de vierde wijziging Verordening Toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 vastgesteld en hierbij de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over ‘Verhogen sociale grondprijzen’ is de Grondprijzenbrief Gemeente Rotterdam 2024 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft besloten tot deelname aan en investeren in de coöperatie Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R).

De gemeenteraad heeft de Grondexploitatie Schuttersveld vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

Ook heeft de gemeenteraad besloten tot aanwijzing van gronden gelegen aan de Pleinweg/Goereestraat waarop Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

De gemeenteraad heeft besloten tot aanwijzing van de gronden gelegen aan het Robbenoordplein waarop Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is en hierbij de volgende motie aangenomen:

Tijdens het debat over ‘Recht op rust’ is de volgende motie aangenomen:

Ook heeft de gemeenteraad de motie: ‘Permanente plek voor artikel 1 van onze Grondwet’ aangenomen.


Artikel 1 van de Grondwet:  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.