40 miljoen voor speerpunten Rotterdamse onderwijs

05 november 2023 door een van onze redacteuren
40 miljoen voor speerpunten Rotterdamse onderwijs
Zorg dat onderwijs zich kan richten op kerntaken Foto A Darmel px
Afgelopen week presenteerde onderwijswethouder Said Kasmi het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid. Centraal staat een verstevigde aanpak van het Rotterdamse college. 

Op een aantal vlakken vindt de gemeente dat zij het verschil kan maken: daar waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is en daar waar de meeste meters moeten worden gemaakt. Dit zijn de vier speerpunten binnen het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid:
• Vergroten doelgroepbereik voorschoolse educatie (ve).
• Tegengaan personeelstekort in onderwijs en kinderopvang.
• Verbeteren aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp.
• Verhogen onderwijskwaliteit.  

Speerpunten

Rotterdam zet in op 4 speerpunten: meer investeren in het jonge kind, goede onderwijskwaliteit, betere aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp en een bestendige aanpak van het aanhoudende personeelskort. Het stadsbestuur investeert structureel 216 miljoen euro in het Rotterdamse onderwijs. 40 miljoen gaat naar de aanpak van deze speerpunten.


1 Meer focus op het jonge kind

Onveranderd blijft de inzet op gelijke kansen. Dat begint op jonge leeftijd. Goede en toegankelijke peuter- en kleutergroepen leveren een onmisbare bijdrage in de strijd tegen kansenongelijkheid. In Rotterdam neemt bijna 30% van de 2 en 3-jarige peuters met risico op een achterstand nog geen deel aan voorschoolse educatie (ve). Dat zijn ruim 1.200 peuters. “Teveel”, vindt Kasmidie dit aantal sinds Corona zag groeien. “Iedere peuter die dat nodig heeft moet deel kunnen nemen aan ve, want juist op jonge leeftijd is er nog veel mogelijk om de effecten van onderwijsachterstanden te beperken”.

Daarom wil hij het aantal gratis ve-uren voor deze groep peuters (met een indicatie) verder uitbreiden. Voor ouders in de schuldsanering zijn die uren nu al gratis. Ook voor ouders met een laag inkomen (tot 110% van het wettelijk sociaal minimum) moet het aantal gratis uren omhoog van 320 naar 640 uur per kalenderjaar. Met aanvullend geld van het Rijk is de inzet in Rotterdam Zuid (NPRZ-gebied) een verdere uitbreiding naar inkomens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.

In 2017 heeft de gemeenteraad het masterplan Onderwijs ‘Bouwen aan de Toekomst’ vastgesteld. Het masterplan is veel omvangrijker dan de wettelijke taak die de gemeente heeft op het gebied van onderwijs en kinderopvang. De gemeente zet extra in op onderwijs. In het masterplan heeft de gemeenteraad het college een opdracht gegeven toe te werken naar het jaar 2030. Het Rotterdamse onderwijs moet dan van hoge kwaliteit zijn en toegankelijk voor iedereen. Het onderwijs is gehuisvest in toekomstbestendige gebouwen. En daar werken voldoende goede, zelfs de beste, leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders en instructeurs met plezier.  

2 Meer geld naar aanpak personeelstekort

Hoewel de laatste meting (okt.’22) liet zien dat de lerarentekorten in Rotterdam ten opzichte van een jaar geleden iets waren gedaald (van 13% naar 11,8%) is de verwachting dat de landelijke personeelstekorten de komende jaren verder zullen oplopen in zowel het onderwijs als de kinderopvang. De gemeente trekt jaarlijks
1 miljoen euro extra uit voor een bestendige vervolgaanpak van het personeelstekort. In totaal 8,6 miljoen euro per jaar.

Het pakket van maatregelen binnen de aanpak personeelstekort bevat o.a. de inzet op zij-instroom, regelingen waarbij docenten met voorrang woonruimte kunnen huren en studenten aan de lerarenopleiding en pabo eenmalig een woning aangeboden krijgen. Er komt een uitbreiding van de Rotterdamse lerarenbeurs en de gratis Rotterdampas voor de Rotterdamse kinderopvang. Ook de parkeerregeling voor scholen wordt verruimd. Daarmee kunnen scholen voor 75% (voorheen 50%) van hun personeel een parkeervergunning aanvragen. Dezelfde regeling gaat nu ook van kracht voor de kinderopvang in Rotterdam.

3 Kwaliteitsbudget 16,1 miljoen

Nog steeds verlaten te veel leerlingen en studenten de school zonder dat ze de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen voldoende onder de knie hebben. Een kwaliteitsbudget van ruim 16 miljoen euro moet zorgen voor een extra impuls op kwaliteitsverbetering in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Scholen hebben zelf het beste zicht op wat nodig is om de onderwijskwaliteit op hun eigen school te garanderen. Zij kunnen dit geld besteden aan interventies gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid, het leesniveau en de rekenvaardigheid.

Scholen willen zich kunnen wijden aan hun kerntaak: het bieden van goed onderwijs. Scholen blijken in de praktijk echter vaak een vindplaats voor allerlei sociaal maatschappelijke vraagstukken die kunnen spelen rond het kind, of van invloed zijn op de thuissituatie en kinderen zo belemmeren in hun ontwikkelkansen. Dit legt een enorme druk op scholen en verzwaart de werkdruk van de leerkrachten. De aanpak van veel zaken waar leerlingen mee te maken krijgen, behoort niet tot de taken van het onderwijs. Daarom ondersteunen wij de school met een schil van gemeentelijke inzet . In deze schil bevinden zich activiteiten, projecten en professionals, die ondersteunend zijn aan de kerntaken van het onderwijs. Inzet ervan draagt bij aan het verminderen van de (te) hoge werkdruk van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De Schil om de School ontlast en ondersteunt, zodat de school zich kan richten op het leveren van het beste onderwijs. Daarmee draagt “de Schil” bij aan het bevorderen van de onderwijskwaliteit. 

4 Ondersteuning ‘Schil om de School’

Scholen moeten zich daarnaast kunnen richten op hun kerntaak: het bieden van het beste onderwijs. De gemeente gaat daarbij meer ondersteunen. Met extra inzet op activiteiten, projecten en professionals die ondersteunend zijn aan de kerntaken van het onderwijs. “Want door scholen, jeugdorganisaties en sociale instanties nauwer en beter te laten samenwerken, krijgen docenten meer ruimte om te doen waar ze in uitblinken: lesgeven”, aldus Kasmi.

Jaarlijks wordt er structureel 5,8 miljoen euro gereserveerd voor het versterken van deze zogenoemde ‘schil om de school’. Denk aan de inzet van studenttutoren, mentoren, kunstvakdocenten, de uitrol van het convenant Veilige Scholen, de verdere uitbreiding van het aantal schoolzorgteams van ca. 80 naar 125 scholen en aanvullend preventief jongerenwerk op 20 scholen.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Voor deze groep investeert Rotterdam in een betere aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp. Kinderen en scholieren die worden doorverwezen naar het gespecialiseerd onderwijs moeten daar sneller terecht kunnen. Ook wil Rotterdam met deze aanpak het aantal thuiszitters en voortijdige schoolverlaters zoveel mogelijk terugdringen. De inzet is: meer maatwerk, het stimuleren van inclusiever onderwijs en onderwijshuisvesting en de nadruk op preventie in plaats van zwaardere jeugdhulp.


Meer info: Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB)

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.