B&W 2018-2022: onderwijs langs de lat

06 maart 2022 door een van onze redacteuren
B&W 2018-2022: onderwijs langs de lat
Collegedoel : taal en rekenniveau omhoog Foto pixab

Regenboogcoalitie in coronatijd

De Rekenkamer Rotterdam toetste 15 doelen die het college zichzelf gesteld had aan het begin van de huidige collegeperiode van de coalitie van VVD, CDA, CU SGP, PvdA en GL in 2018. (lees over de hele procedure en hoe die tot stand kwam het artikel 20 jaar collegetargets). In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen lichten we er steeds twee doelen uit. Vandaag de laatste:  Onderwijs  

Het college wilde gedurende de collegeperiode dat meer kinderen/jongeren in de collegeperiode een hoger onderwijsniveau bereiken en formuleerde daar 6 meer gedetailleerde doelstellingen voor: 

  • a. Het percentage 3-jarige doelgroep-peuters dat gebruik maakt van het extra aanbod ‘spelen en leren’ blijft minimaal gelijk (89%). 

De score op de referentieniveaus in het primair onderwijs stijgt. Het aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen op het streefniveau van de referentieniveaus stijgt in 2022 naar het landelijk gemiddelde van 2017; dat wil zeggen: 

  • b. voor taal: stijging van 54,9% naar 56,9%;
  • c. voor lezen: stijging van 60,9% naar 67,4%;
  • d. voor rekenen: stijging van 34,8% naar 37,8%.
  • e. Het percentage leerlingen in het derde leerjaar van het vo dat zit op het niveau van het advies van de basisschool of hoger stijgt van 77% in 2017 naar 80% in 2021.
  • f. Het aandeel Rotterdamse jongeren dat de beroepsbegeleidende leerweg volgt aan een Rotterdamse mbo-instelling stijgt van 13,5% in 2017 naar 18% in 2021. 

De eindwaarden van het collegetarget zijn niet bekend, dus de rekenkamer kan niet beoordelen of het collegetarget is gehaald. Dat heeft volgens de onderstaande toelichting het college van B & W alles met de coronacrisis te maken. 

In de eindverantwoording maakt het college enkel voor de onderdelen b, c en d duidelijk waarom er geen bruikbare data voor het eindtarget is. Het college heeft de verschillende onderdelen van het target op de volgende manier toegelicht:

a De deelname aan voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters is volgens het college teruggelopen doordat ouders als gevolg van de coronacrisis wachten met deelname van hun peuter. De gemeente heeft voor onderdeel a ‘doelgroeppeuters’ een informatiecampagne georganiseerd om het bereik te verhogen. Ook werd de mogelijkheid geboden om van september 2021 tot de zomervakantie 2022 gratis en vrijblijvend kennis te maken met de voorschoolse educatie.

b, cen d Het college heeft volgens de toelichting met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), de schoolontwikkelingsbudgetten en de Dagprogrammering ingezet op het verhogen van de referentieniveaus voor taal, lezen en rekenen (onderdelen b, c en d).
e Voor het onderdeel 6e ‘derde leerjaar vo’ heeft het college afspraken gemaakt met basisscholen en middelbare scholen over de overdracht van leerlingen van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Ook wordt in samenwerking met de scholen gewerkt aan een procesbeschrijving voor het komen tot een passend schooladvies.
f Volgens het college is de daling van het aandeel Rotterdamse jongeren dat de beroepsbegeleidende leerweg volgt het gevolg van de coronacrisis. Stages en BBL-plekken werden daardoor tijdelijk stopgezet en jongeren kozen minder vaak voor een opleiding binnen tijdelijk gesloten sectoren. De gemeente heeft met scholen, bedrijven en andere instellingen een regionaal actieplan stages opgezet. Ook hebben deze partijen ingezet op een actieve monitoring van het tekort aan stageplekken en leerbanen.

Met deze toelichting is de realisatie, die de rekenkamer niet heeft kunnen beoordelen, wel voldoende volledig toegelicht. Ook heeft het college voldoende volledige toegelicht welke maatregelen zijn ingezet om het collegetarget te realiseren.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.