State of the Union 2023: Europa als antwoord op roep van de geschiedenis (volledige tekst)

16 september 2023 door gastauteur
State of the Union 2023: Europa als antwoord op roep van de geschiedenis (volledige tekst)
Ursula von der Leyen aan het begin van de State of the Union 2023 Screenshot V&M - EU video

(door Ursula von der Leyen) 

Geachte leden,
Over iets minder dan 300 dagen zullen de Europeanen naar de stembus gaan in onze unieke en bijzondere democratie. Zoals bij elke verkiezing zal het voor mensen een tijd zijn om na te denken over de toestand van onze Unie en het werk van degenen die hen vertegenwoordigen. Maar het zal ook een tijd zijn om te beslissen over wat voor soort toekomst en welk soort Europa zij willen. 

Onder hen zullen miljoenen mensen die voor het eerst gaan stemmen, van wie de jongste in 2008 is geboren. Terwijl ze in dat stemhokje staan, zullen ze nadenken over wat voor hen belangrijk is. Ze zullen nadenken over de oorlog die aan onze grenzen woedt. Of over de impact van destructieve klimaatverandering. Over over hoe kunstmatige intelligentie hun leven zal beïnvloeden. Of over hun kansen op een huis of een baan in de komende jaren.

Onze Unie van nu weerspiegelt de visie van degenen die na de Tweede Wereldoorlog droomden van een betere toekomst.  Ze geloofden dat Europa het antwoord was op de roep van de geschiedenis. 

Onze Unie van vandaag weerspiegelt de visie van degenen die na de Tweede Wereldoorlog droomden van een betere toekomst.  Een toekomst waarin een unie van naties, democratieën en mensen zou samenwerken om vrede en welvaart te delen. Ze geloofden dat Europa het antwoord was op de roep van de geschiedenis. Als ik met de nieuwe generatie jongeren spreek, zie ik diezelfde visie voor een betere toekomst. Datzelfde brandende verlangen om iets beters te bouwen. Datzelfde geloof waar Europa in een wereld van onzekerheid opnieuw gehoor aan moet geven aan de roep van de geschiedenis. Dat moeten we samen doen.

GROEN , DIGITAAL, GEOPOLITIEK

Geachte leden,

Dit begint met het winnen van het vertrouwen van de Europeanen om met hun ambities en zorgen om te gaan. En in de komende 300 dagen moeten we de klus klaren die ze ons hebben toevertrouwd.

Ik wil dit Huis bedanken voor zijn leidende rol bij het verwezenlijken van een van de meest ambitieuze transformaties die deze Unie ooit heeft doorgemaakt.

Toen ik in 2019 voor jullie stond met mijn programma voor een groen, digitaal en geopolitiek Europa weet ik dat sommigen twijfels hadden. En dat was voordat de wereld op zijn kop stond door een mondiale pandemie en een meedogenloze oorlog op Europese bodem. Maar kijk eens waar Europa vandaag de dag staat. We hebben de geboorte gezien van een geopolitieke Unie – die Oekraïne steunt, weerstand biedt aan de agressie van Rusland, reageert op een assertief China en investeert in partnerschappen.

We hebben nu een Europese Green Deal als middelpunt van onze economie, met een ongeëvenaarde ambitie. We hebben de weg vrijgemaakt voor de digitale transitie en zijn mondiale pioniers op het gebied van onlinerechten geworden. We hebben de historische NextGenerationEU – die 800 miljard euro aan investeringen en hervormingen combineert – en fatsoenlijke banen creëert voor vandaag en morgen. 

​We hebben de geboorte gezien van een geopolitieke Unie – die Oekraïne steunt, weerstand biedt aan de agressie van Rusland, reageert op een assertief China en investeert in partnerschappen.  ​

We hebben de bouwstenen gelegd voor een Gezondheidsunie, die een heel continent – ​​en grote delen van de wereld – helpt vaccineren. We zijn onszelf onafhankelijker gaan maken in kritische sectoren, zoals energie, chips of grondstoffen.

Ik wil u ook bedanken voor het baanbrekende en baanbrekende werk dat we hebben verricht op het gebied van gendergelijkheid. Als vrouw betekent dit veel voor mij. We hebben dossiers afgerond waarvan velen dachten dat ze voor altijd geblokkeerd zouden blijven, zoals de Women on Boards-richtlijn en de historische toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul.

Met de richtlijn inzake loontransparantie hebben we het basisbeginsel dat gelijk werk gelijk loon verdient, in de wet omgezet. Er is geen enkel argument waarom – voor hetzelfde soort werk – een vrouw minder betaald zou moeten worden dan een man. Maar ons werk is nog lang niet voorbij en we moeten samen blijven aandringen op vooruitgang. Ik weet dat dit Huis ons voorstel ter bestrijding van geweld tegen vrouwen steunt. Ook hier zou ik graag willen dat we nog een basisprincipe in de wet verankeren: Nee, betekent nee. Er kan geen sprake zijn van echte gelijkheid zonder vrijheid van geweld.

En dankzij dit Parlement, de lidstaten en mijn team van commissarissen hebben we meer dan 90 procent van de politieke beleidslijnen gerealiseerd die ik in 2019 heb gepresenteerd. Samen hebben we laten zien dat Europa dingen voor elkaar krijgt als het lef heeft. En ons werk is nog lang niet voorbij - dus laten we samen staan.

Laten we vandaag leveren en ons voorbereiden op morgen.

Ursula von der Leyen tijdens de State of the Union 2023 Screenshot V&M - EU video

EUROPESE GREEN DEAL
Geachte leden,

Vier jaar geleden was de Europese Green Deal ons antwoord op de roep van de geschiedenis. En deze zomer – de heetste ooit gemeten in Europa – was daar een duidelijke herinnering aan.
Griekenland en Spanje werden getroffen door verwoestende bosbranden – en werden slechts een paar weken later opnieuw getroffen door verwoestende overstromingen.
En we hebben de chaos en het bloedbad van extreem weer gezien – van Slovenië tot Bulgarije en in de hele Unie. Dit is de realiteit van een kokende planeet. 

De Europese Green Deal is ontstaan uit de noodzaak om onze planeet te beschermen. Maar het was ook bedoeld als een kans om onze toekomstige welvaart te behouden. We zijn dit mandaat begonnen met het stellen van een langetermijnperspectief met de klimaatwet en de doelstelling voor 2050. We hebben de klimaatagenda verschoven naar een economische agenda. Dit heeft een duidelijk gevoel van richting gegeven voor investeringen en innovatie. En we hebben al gezien dat deze groeistrategie op de korte termijn vruchten afwerpt. De Europese industrie laat elke dag zien dat zij klaar is om deze transitie te bewerkstelligen. Het bewijst dat modernisering en het koolstofarm maken hand in hand kunnen gaan. De afgelopen vijf jaar is het aantal schone staalfabrieken in de EU gegroeid van nul naar 38. We trekken nu meer investeringen in schone waterstof aan dan de VS en China samen.  

We hebben de chaos en het bloedbad van extreem weer gezien – van Slovenië tot Bulgarije en in de hele Unie. Dit is de realiteit van een kokende planeet. 

Hiermee moeten we een aanpak ontwikkelen voor elk industrieel ecosysteem. Daarom zullen we vanaf deze maand een reeks Clean Transition Dialogues houden met de industrie. Het kerndoel zal zijn om elke sector te ondersteunen bij het opbouwen van zijn bedrijfsmodel voor het koolstofvrij maken van de industrie. Omdat wij geloven dat deze transitie essentieel is voor onze toekomstige concurrentiekracht in Europa. Maar dit gaat net zo goed over de mensen en hun banen van vandaag. Onze windindustrie is bijvoorbeeld een Europees succesverhaal. Maar momenteel wordt Europa geconfronteerd met een unieke mix van uitdagingen.

Daarom zullen wij – in nauwe samenwerking met de industrie en de lidstaten – een Europees windenergiepakket voorstellen. We zullen het toestaan ​​van nog meer vergunningen bespoedigen. We zullen de veilingsystemen in de hele EU verbeteren. We zullen ons concentreren op vaardigheden, toegang tot financiering en stabiele toeleveringsketens. Maar dit is breder dan één sector: Van wind tot staal, van batterijen tot elektrische voertuigen, onze ambitie is glashelder: de toekomst van onze schone technologie-industrie moet in Europa worden gemaakt.

GELIJK SPEELVELD

Geachte leden,
Dit laat zien dat als het gaat om de Europese Green Deal: Wij op koers blijven. Wij ambitieus blijven. Wij houden vast aan onze groeistrategie. En wij zullen altijd streven naar een eerlijke en rechtvaardige transitie! Dat betekent een eerlijk resultaat voor toekomstige generaties – om op een gezonde planeet te leven. En een eerlijke reis voor alle getroffenen – met fatsoenlijke banen en een plechtige belofte om niemand achter te laten. Denk maar aan banen in de industrie en concurrentievermogen: een onderwerp waar we tegenwoordig veel over praten. Onze industrie en technologiebedrijven houden van concurrentie. Ze weten dat mondiale concurrentie goed is voor het bedrijfsleven. En dat het hier in Europa goede banen creëert en beschermt.

Maar concurrentie is alleen waar zolang deze eerlijk is. Te vaak worden onze bedrijven uitgesloten van buitenlandse markten of zijn ze het slachtoffer van roofpraktijken. Ze worden vaak ondermijnd door concurrenten die profiteren van enorme staatssubsidies. We zijn niet vergeten hoe de oneerlijke handelspraktijken van China onze zonne-energie-industrie hebben beïnvloed. Veel jonge bedrijven werden verdrongen door zwaar gesubsidieerde Chinese concurrenten. Baanbrekende bedrijven moesten faillissement aanvragen. Veelbelovende talenten gingen op zoek naar fortuin in het buitenland. Dit is de reden waarom eerlijkheid in de wereldeconomie zo belangrijk is – omdat het levens en levensonderhoud beïnvloedt. Hele industrieën en gemeenschappen zijn ervan afhankelijk. We moeten dus helder zijn over de risico's waarmee we worden geconfronteerd. Neem de sector van de elektrische voertuigen. 

Daarom kan ik vandaag aankondigen dat de Commissie een antisubsidie - onderzoek start naar elektrische voertuigen die uit China komen. 

 Het is een cruciale industrie voor de schone economie, met een enorm potentieel voor Europa. Maar de wereldmarkten worden nu overspoeld met goedkopere Chinese elektrische auto’s. En hun prijs wordt kunstmatig laag gehouden door enorme staatssubsidies. Dit verstoort onze markt. En omdat we dit van binnenuit niet accepteren, accepteren we dit ook niet van buitenaf. Daarom kan ik vandaag aankondigen dat de Commissie een antisubsidieonderzoek start naar elektrische voertuigen die uit China komen. Europa staat open voor concurrentie. Niet voor een race to the bottom. 

We moeten ons verdedigen tegen oneerlijke praktijken. Maar het is evenzeer van cruciaal belang dat de communicatielijnen en dialoog met China open blijven. Want er zijn ook onderwerpen, waar we kunnen en moeten samenwerken. De risico's verminderen, niet ontkoppelen – dit zal mijn aanpak zijn met de Chinese leiders op de top EU-China later dit jaar.

NATUUR EN LANDBOUW

Geachte leden,
In de Europese Unie zijn we trots op onze culturele diversiteit. Wij zijn een ‘Europa van de Regio’s’ met een unieke mix van talen, muziek, kunst, tradities, ambachten en keukens.

We zijn ook een continent met een unieke biologische diversiteit. Alleen al in Europa komen ongeveer 6 500 soorten voor. In Noord-Europa vinden we de Waddenzee, een werelderfgoedlocatie en een unieke habitat die een thuis biedt aan zeldzame soorten flora en fauna en een essentiële hulpbron voor miljoenen trekvogels. En met de Oostzee hebben we het grootste brakwatergebied ter wereld. Ten zuiden daarvan ligt de Europese Laagvlakte, gekenmerkt door uitgestrekte heidevelden en moerassen. Deze regio’s zijn belangrijke bondgenoten tegen de aanhoudende klimaatverandering. Beschermde heidevelden en wetlands absorberen enorme hoeveelheden broeikasgassen, stellen regionale watercycli veilig en herbergen een unieke biodiversiteit. 

En Europa is een continent van bossen. Van de machtige naaldbossen in het noorden en oosten, via de laatste overblijfselen van maagdelijk eiken- en beukenbos in Midden-Europa tot de kurkeikenbossen in Zuid-Europa: al deze bossen zijn een onvervangbare bron van goederen en diensten. Ze absorberen koolstofdioxide, leveren hout en andere producten, genereren vruchtbare gronden en filteren de lucht en het water. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn van cruciaal belang voor ons allemaal in Europa. Het verlies van de natuur vernietigt niet alleen de fundamenten van ons leven, maar ook ons ​​gevoel van wat ons thuis is. We moeten het beschermen.

We hebben meer dialoog en minder polarisatie nodig. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat landbouw en bescherming van de natuur hand in hand kunnen gaan. We hebben beide nodig.

Tegelijkertijd blijft voedselzekerheid, in harmonie met de natuur, een essentiële taak. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te spreken voor onze boeren, om hen te bedanken voor het feit dat zij ons dag na dag van voedsel voorzien. Voor ons in Europa is deze taak van de landbouw – het produceren van gezond voedsel – de basis van ons landbouwbeleid. En zelfvoorziening op het gebied van voedsel vinden wij ook belangrijk. Dat is wat onze boeren bieden. 
Dat is niet altijd een gemakkelijke taak, aangezien de gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne, de klimaatverandering die droogtes, bosbranden en overstromingen met zich meebrengt, en nieuwe verplichtingen allemaal een steeds grotere impact hebben op het werk en de inkomens van boeren. Dat moeten wij in gedachten houden.

Velen werken al aan een duurzamere vorm van landbouw. We moeten samenwerken met de mannen en vrouwen in de landbouw om deze nieuwe uitdagingen aan te pakken. Dat is de enige manier om de voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen. We hebben meer dialoog en minder polarisatie nodig. Daarom willen wij een strategische dialoog starten over de toekomst van de landbouw in de EU. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat landbouw en bescherming van de natuur hand in hand kunnen gaan. We hebben beide nodig.

Ursula von der Leyen tijdens de State of the Union 2023 Screenshot V&M - EU video

DRIE UITDAGINGEN : DE ARBEIDSMARKT, DE INFLATIE, HET ZAKENDOEN

Geachte leden,

Een eerlijke transitie voor boeren, gezinnen en industrie. Dit is het kenmerk van dit mandaat. En dit is des te belangrijker nu we te maken hebben met sterke economische tegenwind. Ik voorzie het komende jaar drie grote economische uitdagingen voor onze sector: tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden, inflatie en het gemakkelijker maken van zakendoen voor onze bedrijven.


De eerste uitdaging heeft te maken met onze arbeidsmarkt. We zijn de begindagen van de wereldwijde pandemie niet vergeten. Toen iedereen een nieuwe golf van massale werkloosheid zoals in de jaren dertig voorspelde. Maar we hebben deze voorspelling getrotseerd. Met SURE – het allereerste Europese initiatief voor werktijdverkorting ooit – hebben we 40 miljoen banen gered. Dit is de Europese sociale markteconomie in actie. En wij mogen er trots op zijn!

Vervolgens hebben we onze economische motor onmiddellijk weer opgestart dankzij NextGenerationEU. En vandaag zien we de resultaten. 

Europa is dicht bij volledige werkgelegenheid. In plaats van dat miljoenen mensen naar banen zoeken, zijn miljoenen banen op zoek naar mensen. Het tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden bereikt recordniveaus – zowel hier als in alle grote economieën. 74% van de MKB-bedrijven zegt dat ze te maken hebben met een tekort aan vaardigheden. Op het hoogtepunt van het toeristenseizoen hanteren restaurants en bars in Europa kortere openingstijden omdat ze geen personeel kunnen vinden. Ziekenhuizen stellen behandelingen uit vanwege een tekort aan verpleegkundigen. En twee derde van de Europese bedrijven is op zoek naar IT-specialisten. Tegelijkertijd hebben miljoenen ouders – vooral moeders – moeite om werk en gezin te combineren, omdat er geen kinderopvang is.

In plaats van dat miljoenen mensen naar banen zoeken, zijn miljoenen banen op zoek naar mensen. We moeten dus de toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren. Het allerbelangrijkste: voor jongeren, voor vrouwen. En we hebben gekwalificeerde migratie nodig.  

En 8 miljoen jongeren hebben geen werk en hebben geen onderwijs of opleiding genoten. Hun dromen in de wacht gezet, hun leven stand-by. Dit is niet alleen de oorzaak van zoveel persoonlijk leed. Het is ook een van de belangrijkste knelpunten voor ons concurrentievermogen. Omdat tekorten aan arbeidskrachten het vermogen tot innovatie, groei en welvaart belemmeren. We moeten dus de toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren. Het allerbelangrijkste: voor jongeren, voor vrouwen. En we hebben gekwalificeerde migratie nodig.

Daarnaast moeten we reageren op de diepgewortelde verschuivingen in technologie, samenleving en demografie. En daarvoor moeten we vertrouwen op de expertise van bedrijven en vakbonden, onze collectieve onderhandelingspartners. Het is bijna veertig jaar geleden dat Jacques Delors de bijeenkomst in Hertoginnedal [ red. België] bijeenriep, waar de Europese sociale dialoog ontstond. Sindsdien hebben de sociale partners de Unie van vandaag vormgegeven en voor miljoenen mensen vooruitgang en welvaart verzekerd. En nu de wereld om ons heen sneller dan ooit verandert, moeten de sociale partners opnieuw centraal staan in onze toekomst.

Samen moeten we ons concentreren op de uitdagingen waarmee de arbeidsmarkt wordt geconfronteerd – van vaardigheden en tekorten aan arbeidskrachten tot nieuwe uitdagingen die voortkomen uit AI. Daarom zullen we volgend jaar samen met het Belgische voorzitterschap opnieuw een nieuwe Social Partner Summit bijeenroepen in Hertoginnedal. De toekomst van Europa zal worden opgebouwd met en door onze sociale partners. 


De tweede grote economische uitdaging is aanhoudend hoge inflatie.

Christine Lagarde en de Europese Centrale Bank werken er hard aan om de inflatie onder controle te houden. We weten dat het enige tijd zal duren om terug te keren naar de middellangetermijndoelstelling van de ECB. Het goede nieuws is dat Europa is begonnen met het verlagen van de energieprijzen. We zijn Poetins doelbewuste gebruik van gas als wapen niet vergeten en hoe dit de angst voor een black-out en een energiecrisis zoals in de jaren zeventig heeft veroorzaakt. Velen dachten dat we niet genoeg energie zouden hebben om de winter door te komen. Maar het is ons gelukt. Omdat we verenigd bleven – onze vraag bundelden en samen energie inkopen.  

We hebben anders dan in de jaren zeventig, de crisis gebruikt om massaal te investeren  

En tegelijkertijd hebben we, anders dan in de jaren zeventig, de crisis gebruikt om massaal te investeren in hernieuwbare energiebronnen en de schone transitie te versnellen. We hebben de kritische massa van Europa gebruikt om de prijzen te verlagen en onze aanvoer veilig te stellen. Een jaar geleden bedroeg de prijs voor gas in Europa ruim 300 euro per MWh. Het ligt nu rond de 35. We moeten dus kijken hoe we dit succesmodel kunnen repliceren op andere gebieden, zoals kritische grondstoffen of schone waterstof.

De derde uitdaging voor Europese bedrijven gaat over het gemakkelijker maken van zakendoen.

Kleine bedrijven hebben niet de capaciteit om met complexe administratie om te gaan. Of ze worden tegengehouden door langdurige processen. Dit betekent vaak dat ze minder doen met de tijd die ze hebben – en dat ze kansen missen om te groeien. Daarom zullen we – vóór het einde van het jaar – een EU-mkb-gezant benoemen die rechtstreeks aan mij rapporteert. We willen rechtstreeks van kleine en middelgrote bedrijven horen over hun dagelijkse uitdagingen. Voor elk nieuw stuk wetgeving voeren wij een concurrentievermogencheck uit door een onafhankelijk bestuur. En volgende maand zullen we de eerste wetgevingsvoorstellen doen om de rapportageverplichtingen op Europees niveau met 25% te verminderen.

Geachte leden,
Laten we eerlijk zijn: dit zal niet gemakkelijk zijn. En wij zullen uw steun nodig hebben. Omdat dit een gezamenlijke inspanning is van alle Europese instellingen. We moeten dus ook met de lidstaten samenwerken om de 25% op nationaal niveau te evenaren. Het is tijd om zakendoen in Europa gemakkelijker te maken!

Maar Europese bedrijven hebben ook toegang nodig tot sleuteltechnologieën om te kunnen innoveren, ontwikkelen en produceren. Dit is een kwestie van Europese soevereiniteit, zoals de leiders in Versailles hebben onderstreept. Het is van economisch en nationaal veiligheidsbelang om een ​​Europese voorsprong op cruciale en opkomende technologieën te behouden. Dit Europese industriebeleid vereist ook gemeenschappelijke Europese financiering. Daarom hebben wij – als onderdeel van ons voorstel voor een herziening van onze begroting – het STEP-platform voorgesteld. Met STEP kunnen we EU-fondsen stimuleren, benutten en sturen om te investeren in alles, van micro-elektronica tot kwantumcomputing en AI. Van biotech tot schone technologie. Onze bedrijven hebben deze steun nu nodig – dus ik dring aan op een snel akkoord over ons begrotingsvoorstel. En ik weet dat ik op dit Huis kan rekenen.

 Het is van economisch en nationaal veiligheidsbelang om een Europese voorsprong op cruciale en opkomende technologieën te behouden.  


En er is meer als het gaat om concurrentievermogen. We hebben echte knelpunten gezien in de mondiale toeleveringsketens, onder meer vanwege het doelbewuste beleid van andere landen. Denk maar aan de Chinese exportbeperkingen op gallium en germanium – die essentieel zijn voor goederen als halfgeleiders en zonnepanelen. Dit laat zien waarom het zo belangrijk is dat Europa een stap verder gaat op het gebied van de economische veiligheid. Door de risico's te verminderen en niet te ontkoppelen. En ik ben er erg trots op dat dit concept brede steun heeft gekregen van belangrijke partners. Van Australië tot Japan en de Verenigde Staten. En veel andere landen over de hele wereld willen samenwerken. Velen zijn voor cruciale mineralen te afhankelijk van één enkele leverancier. Anderen – van Latijns-Amerika tot Afrika – willen lokale industrieën ontwikkelen voor verwerking en raffinage, in plaats van hun hulpbronnen alleen maar naar het buitenland te verschepen. Daarom zullen we later dit jaar de eerste bijeenkomst van onze nieuwe Critical Raw Materials Club beleggen. Tegelijkertijd zullen we doorgaan met het stimuleren van open en eerlijke handel. Tot nu toe hebben we nieuwe vrijhandelsovereenkomsten gesloten met Chili, Nieuw-Zeeland en Kenia. We moeten ernaar streven om tegen het einde van dit jaar de overeenkomsten met Australië, Mexico en Mercosur af te ronden. En kort daarna met India en Indonesië. Slimme handel levert goede banen en welvaart op.  

Geachte leden,

Deze drie uitdagingen – arbeid, inflatie en ondernemingsklimaat – komen op een moment dat we ook de industrie vragen het voortouw te nemen bij de schone transitie. We moeten dus verder vooruit kijken en vaststellen hoe we daarbij concurrerend kunnen blijven. Daarom heb ik Mario Draghi – een van de grootste economische geesten van Europa – gevraagd een rapport op te stellen over de toekomst van het Europese concurrentievermogen. Omdat Europa “alles zal doen wat nodig is” om zijn concurrentievoordeel te behouden.

DIGITAAL & AI

Geachte leden,
Als het gaat om het eenvoudiger maken van zaken en het leven, hebben we gezien hoe belangrijk digitale technologie is. Het is veelzeggend dat we de investeringsdoelstelling van 20% in digitale projecten van NextGenerationEU ruimschoots hebben overschreden. De lidstaten hebben die investering gebruikt om hun gezondheidszorg, rechtssysteem of vervoersnetwerk te digitaliseren. Tegelijkertijd heeft Europa het voortouw genomen bij het beheersen van de risico’s van de digitale wereld. Het internet is geboren als een instrument om kennis te delen, de geest te openen en mensen te verbinden. Maar het heeft ook aanleiding gegeven tot ernstige uitdagingen. Desinformatie, verspreiding van schadelijke inhoud, risico's voor de privacy van onze gegevens. Dit alles leidde tot een gebrek aan vertrouwen en een schending van de fundamentele rechten van mensen.

Als reactie hierop is Europa de mondiale pionier geworden op het gebied van burgerrechten in de digitale wereld. De DSA en DMA creëren een veiligere digitale ruimte waar fundamentele rechten worden beschermd. En ze zorgen voor eerlijkheid met duidelijke verantwoordelijkheden voor big tech. Dit is een historische prestatie – en daar mogen we trots op zijn. Hetzelfde zou moeten gelden voor kunstmatige intelligentie. Het zal de gezondheidszorg verbeteren, de productiviteit verhogen en de klimaatverandering aanpakken. Maar we mogen ook de zeer reële bedreigingen niet onderschatten.

Honderden toonaangevende AI-ontwikkelaars, academici en experts waarschuwden ons onlangs met de volgende woorden: “Het inperken van het risico van uitsterven door AI zou een mondiale prioriteit moeten zijn, naast andere risico’s op maatschappelijke schaal, zoals pandemieën en een nucleaire oorlog.” 

“Het inperken van het risico van uitsterven door AI zou een mondiale prioriteit moeten zijn, naast andere risico’s op maatschappelijke schaal, zoals pandemieën en een nucleaire oorlog.”  


AI is een algemene technologie die toegankelijk, krachtig en aanpasbaar is voor een breed scala aan toepassingen – zowel civiel als militair. En het gaat sneller dan zelfs de ontwikkelaars hadden verwacht. We hebben dus steeds minder mogelijkheden om deze technologie op verantwoorde wijze te begeleiden.  
Ik ben van mening dat Europa, samen met partners, het voortouw moet nemen op het gebied van een nieuw mondiaal raamwerk voor AI, gebouwd op drie pijlers: vangrails, bestuur en het begeleiden van innovatie.

De eerste pijler: vangrails

Onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat AI zich op een mensgerichte, transparante en verantwoordelijke manier ontwikkelt. Daarom heb ik mij er in mijn politieke beleidslijnen toe verbonden om in de eerste honderd dagen een wetgevende aanpak uit te stippelen. We hebben de AI Act voorgesteld – de eerste alomvattende AI-wet ter wereld die innovatie bevordert. En ik wil dit Huis en de Raad bedanken voor het onvermoeibare werk aan deze baanbrekende wet. Onze AI Act is al een blauwdruk voor de hele wereld. We moeten ons nu concentreren op het zo snel mogelijk aannemen van de regels en ons richten op de implementatie ervan.

De tweede pijler: bestuur.

We leggen nu de basis voor één enkel bestuurssysteem in Europa. Maar we moeten ook onze krachten bundelen met onze partners om te zorgen voor een mondiale aanpak om de impact van AI in onze samenlevingen te begrijpen. Denk eens aan de onschatbare bijdrage van het IPCC voor het klimaat, een mondiaal panel dat beleidsmakers van de nieuwste wetenschappelijke inzichten voorziet. Ik geloof dat we een soortgelijk orgaan voor AI nodig hebben – over de risico’s en de voordelen ervan voor de mensheid. Met wetenschappers, techbedrijven en onafhankelijke experts aan tafel. Dit zal ons in staat stellen een snelle en mondiaal gecoördineerde reactie te ontwikkelen – voortbouwend op het werk dat is verricht door het Hiroshima-proces en anderen. 

De derde pijler: het op een verantwoorde wijze begeleiden van innovatie.

Dankzij onze investeringen van de afgelopen jaren is Europa nu een leider op het gebied van supercomputing geworden – met drie van de vijf krachtigste supercomputers ter wereld. Wij moeten hiervan kapitaliseren. Daarom kan ik vandaag een nieuw initiatief aankondigen om onze krachtige computers open te stellen voor AI-startups om hun modellen te trainen. Maar dit zal slechts een deel zijn van ons werk om innovatie te begeleiden. We hebben een open dialoog nodig met degenen die AI ontwikkelen en inzetten. Het gebeurt in de Verenigde Staten, waar zeven grote technologiebedrijven al hebben ingestemd met vrijwillige regels rond veiligheid, beveiliging en vertrouwen. Het gebeurt hier, waar we met AI-bedrijven gaan samenwerken, zodat zij zich vrijwillig aan de principes van de AI-wet binden voordat deze van kracht wordt. Nu moeten we al dit werk samenbrengen in de richting van minimale mondiale normen voor veilig en ethisch gebruik van AI.  

Ursula von der Leyen,  State of the Union 2023 Screenshot V&M - EU video

WERELD, MIGRATIE EN VEILIGHEID

Geachte leden,
Toen ik hier vier jaar geleden stond, zei ik dat als we van binnen verenigd zijn, niemand ons van buitenaf zal scheiden. En dit was de gedachte achter de Geopolitieke Commissie. Onze Team Europe-aanpak heeft ons in staat gesteld strategischer, assertiever en meer verenigd te zijn. En dat is belangrijker dan ooit. Ons hart bloedt als we het verwoestende verlies aan mensenlevens in Libië en Marokko zien na de gewelddadige overstromingen en aardbevingen. Europa zal altijd klaar staan ​​om op welke manier dan ook steun te verlenen.

Of denk aan de Sahelregio, een van de armste en toch snelst groeiende demografisch gezien. De opeenvolging van militaire staatsgrepen zal de regio de komende jaren instabieler maken. Rusland heeft zowel invloed op de chaos aldaar als dat het ervan profiteert. En de regio is een vruchtbare voedingsbodem geworden voor de opkomst van terrorisme. Dit is van direct belang voor Europa – voor onze veiligheid en welvaart. We moeten dus tegenover Afrika dezelfde eenheid en doelgerichtheid tonen als we voor Oekraïne hebben getoond. We moeten ons concentreren op samenwerking met legitieme regeringen en regionale organisaties. En we moeten een wederzijds voordelig partnerschap ontwikkelen dat zich richt op gemeenschappelijke kwesties voor Europa en Afrika. Daarom zullen we samen met Hoge Vertegenwoordiger Borrell werken aan een nieuwe strategische aanpak die we tijdens de volgende EU-AU-top kunnen voortzetten. 

Denk aan de Sahelregio, een van de armste en toch demografisch gezien snelst groeiende regio's. De opeenvolging van militaire staatsgrepen zal de regio de komende jaren instabieler maken. Rusland heeft zowel invloed op de chaos aldaar als dat het ervan profiteert. 

Geachte leden,
De geschiedenis is in beweging. Rusland voert een grootschalige oorlog tegen de grondbeginselen van het VN-Handvest. Dit heeft tot enorme zorgen geleid in landen van Centraal-Azië tot de Indo-Pacific. Ze zijn bang dat ze in een wetteloze wereld hetzelfde lot te wachten staan ​​als Oekraïne. We zien een duidelijke poging van sommigen om terug te keren naar het blokdenken – in een poging landen daartussen te isoleren en te beïnvloeden. En dit komt op een moment dat er bij veel opkomende economieën een groter onbehagen heerst over de manier waarop instellingen en de mondialisering voor hen werken. Die zorgen zijn legitiem.

Deze opkomende economieën – met hun bevolking en natuurlijke rijkdommen – zijn essentiële bondgenoten bij het opbouwen van een schonere, veiligere en welvarender wereld. Europa zal altijd met hen samenwerken om het internationale systeem te hervormen en te verbeteren. Wij willen het voortouw nemen bij de inspanningen om de op regels gebaseerde orde eerlijker te maken en de verdeling gelijker te maken. Dit betekent ook dat we moeten samenwerken met nieuwe en oude partners om onze verbindingen te verdiepen.

En het Europese aanbod met Global Gateway is werkelijk uniek. Global Gateway is transparanter, duurzamer en economisch aantrekkelijker.


Vorige week was ik in New Delhi om het meest ambitieuze project van onze generatie te ondertekenen. De economische corridor India-Midden-Oosten-Europa. Het zal de meest directe verbinding tot nu toe zijn tussen India, de Arabische Golf en Europa: met een spoorverbinding zal dat de handel tussen India en Europa 40% sneller maken.
Met een elektriciteitskabel en een schone waterstofpijpleiding – om de handel in schone energie tussen Azië, het Midden-Oosten en Europa te bevorderen. Met een hogesnelheidsdatakabel kunt u enkele van de meest innovatieve digitale ecosystemen ter wereld met elkaar verbinden en gaandeweg zakelijke kansen creëren. Dit zijn state-of-the-art verbindingen voor de wereld van morgen. Sneller, korter, schoner.

Global Gateway maakt het echte verschil. Ik heb het gezien in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en in heel Afrika – van het opbouwen van een lokale waterstofeconomie met Namibië en Kenia tot een digitale economie met de Filippijnen. Dit zijn investeringen in de economie van onze partners. En het zijn investeringen in de welvaart en veiligheid van Europa in een snel veranderende wereld.

De geschiedenis is in beweging. Rusland voert een grootschalige oorlog tegen de grondbeginselen van het VN-Handvest. Dit heeft tot enorme zorgen geleid in landen van Centraal-Azië tot de Indo-Pacific. Ze zijn bang dat ze in een wetteloze wereld hetzelfde lot te wachten staan ​​als Oekraïne. 

Ursula von der Leyen,  State of the Union 2023 Screenshot V&M - EU video


Geachte leden,
Elke dag zien we dat conflicten, klimaatverandering en instabiliteit mensen ertoe aanzetten elders hun toevlucht te zoeken. Ik ben er altijd rotsvast van overtuigd geweest dat migratie moet worden beheerst. Er is uithoudingsvermogen en geduldig werk met belangrijke partners nodig. En er is eenheid binnen onze Unie nodig. Dit is de geest van het Nieuwe Pact inzake Migratie en Asiel. Toen wij aan de macht kwamen, leek er geen enkel compromis in zicht. Maar met het pact vinden we een nieuw evenwicht. Tussen het beschermen van grenzen en het beschermen van mensen. Tussen soevereiniteit en solidariteit. Tussen veiligheid en menselijkheid.

We hebben naar alle lidstaten geluisterd en ons op alle routes geconcentreerd. En we hebben de geest van het pact vertaald in praktische oplossingen. We reageerden snel en verenigd op de hybride aanval die Wit-Rusland tegen ons lanceerde. We hebben nauw samengewerkt met onze partners in de Westelijke Balkan en hebben de irreguliere stromen teruggedrongen. We hebben een partnerschap met Tunesië getekend dat wederzijdse voordelen oplevert die verder gaan dan alleen migratie – van energie en onderwijs tot vaardigheden en veiligheid. En we willen nu aan soortgelijke overeenkomsten met andere landen werken. We hebben de grensbescherming opgevoerd. De Europese agentschappen hebben hun samenwerking met de lidstaten verdiept. Staat u mij toe in het bijzonder Bulgarije en Roemenië te bedanken voor het feit dat zij het voortouw hebben genomen door de beste praktijken op het gebied van zowel asiel als terugkeer onder de aandacht te brengen. Ze hebben het bewezen: Bulgarije en Roemenië maken deel uit van ons Schengengebied. Laten we ze dus eindelijk binnenbrengen – zonder verder uitstel.

Bulgarije en Roemenië maken deel uit van ons Schengengebied. Laten we ze dus eindelijk binnenbrengen – zonder verder uitstel.  


Dames en heren,
Ons werk op het gebied van migratie is gebaseerd op de overtuiging dat eenheid binnen ons bereik ligt. Een akkoord over het pact was nog nooit zo dichtbij. Het Parlement en de Raad hebben een historische kans om dit over de streep te trekken. Laten we laten zien dat Europa migratie effectief en met compassie kan beheren. Laten we dit voor elkaar krijgen!  

Geachte leden, 
We weten dat migratie voortdurend werk vereist. En nergens is dat belangrijker dan in de strijd tegen mensensmokkelaars. Ze trekken wanhopige mensen aan met hun leugens. En zet ze op dodelijke routes door de woestijn, of op boten die niet geschikt zijn voor de zee. De manier waarop deze smokkelaars te werk gaan, evolueert voortdurend. Maar onze wetgeving is ruim twintig jaar oud en heeft dringend een update nodig. We hebben dus nieuwe wetgeving en een nieuwe bestuursstructuur nodig. We hebben sterkere wetshandhaving, vervolging en een prominentere rol nodig voor onze agentschappen – Europol, Eurojust en Frontex. En we moeten samenwerken met onze partners om deze mondiale plaag van mensenhandel aan te pakken. Daarom zal de Commissie een internationale conferentie over de bestrijding van mensensmokkel organiseren. Het is tijd om een einde te maken aan deze harteloze en criminele business!  

OEKRAÏNE

Geachte leden,

Op de dag dat Russische tanks de grens met Oekraïne overstaken, vertrok een jonge Oekraïense moeder naar Praag om haar kind in veiligheid te brengen. Toen de Tsjechische grensbeambte haar paspoort afstempelde, begon ze te huilen. Haar zoon begreep het niet. En hij vroeg zijn moeder waarom ze huilde. Ze antwoordde: “Omdat we thuis zijn.” “Maar dit is Oekraïne niet”, betoogde hij. Dus legde ze uit: “Dit is Europa.” 

Op die dag voelde die Oekraïense moeder dat Europa haar thuis was. Omdat “thuis is waar we elkaar vertrouwen”. En de bevolking van Oekraïne kon hun mede-Europeanen vertrouwen. Haar naam was Victoria Amelina. Ze was een van de grote jonge schrijvers van haar generatie en een onvermoeibare activiste voor gerechtigheid. Toen haar zoon eenmaal veilig was, keerde Victoria terug naar Oekraïne om de Russische oorlogsmisdaden te documenteren. Een jaar later werd ze tijdens een diner met collega's gedood door een Russische ballistische raket. Slachtoffer van een Russische oorlogsmisdaad, een van de talloze aanvallen op onschuldige burgers. 

Amelina was die dag met drie vrienden, waaronder Héctor Abad Faciolince, een collega-schrijver uit Colombia. Hij maakt deel uit van een campagne genaamd “Aguanta, Ucrania” – “Resist, Ukraine”, die is opgezet om Latijns-Amerikanen te informeren over de Russische agressieoorlog en aanvallen op burgers. Maar Héctor kon zich nooit voorstellen dat hij zelf het doelwit zou worden. Naderhand zei hij dat hij niet wist waarom hij leefde en zij stierf. Maar nu vertelt hij de wereld over Victoria. Om haar nagedachtenis te redden en deze oorlog te beëindigen. En ik ben vereerd dat Héctor vandaag hier bij ons is. En ik wil dat je weet dat we de herinnering aan Victoria – en alle andere slachtoffers – levend zullen houden. Aguanta, Oekraïne. Slava Oekraïne!

Dit Parlement heeft het hardop gezegd: de toekomst van Oekraïne ligt in onze Unie. De toekomst van de Westelijke Balkan ligt in onze Unie. De toekomst van Moldavië ligt in onze Unie.

Geachte leden,

dit was Europa dat de roep van de geschiedenis beantwoordde. En daarom kondig ik met trots aan dat de Commissie zal voorstellen om onze tijdelijke bescherming uit te breiden tot Oekraïners in de EU. Onze steun aan Oekraïne zal blijven bestaan. Alleen al dit jaar hebben we 12 miljard euro ter beschikking gesteld om de lonen en pensioenen te helpen betalen. Om ziekenhuizen, scholen en andere diensten draaiende te houden.En via ons ASAP-voorstel voeren we de munitieproductie op om aan de onmiddellijke behoeften van Oekraïne te helpen voldoen. Maar we kijken ook verder vooruit. Daarom hebben wij gedurende vier jaar 50 miljard euro extra voorgesteld voor investeringen en hervormingen. Dit zal bijdragen aan de opbouw van de toekomst van Oekraïne en de wederopbouw van een modern en welvarend land. En die toekomst is duidelijk te zien. Dit Parlement heeft het hardop gezegd: de toekomst van Oekraïne ligt in onze Unie. De toekomst van de Westelijke Balkan ligt in onze Unie. De toekomst van Moldavië ligt in onze Unie. En ik weet hoe belangrijk het EU-perspectief is voor zoveel mensen in Georgië. 

We moeten een visie schetsen voor een succesvolle uitbreiding. Een Unie compleet met ruim 500 miljoen mensen die in een vrije, democratische en welvarende Unie leven.  

Geachte leden, 
Ik begon met te spreken over Europa als reactie op de roep van de geschiedenis. En de geschiedenis roept ons nu op om te werken aan de voltooiing van onze Unie. In een wereld waarin sommigen landen één voor één proberen uit te kiezen, kunnen we het ons niet veroorloven onze mede-Europeanen achter te laten. In een wereld waar omvang en gewicht van belang zijn, is het duidelijk in het strategische en veiligheidsbelang van Europa om onze Unie te voltooien. Maar afgezien van de politieke en geopolitieke aspecten ervan, moeten we ons ook een beeld vormen van wat er op het spel staat. We moeten een visie schetsen voor een succesvolle uitbreiding. Een Unie compleet met ruim 500 miljoen mensen die in een vrije, democratische en welvarende Unie leven.
Een Unie compleet met jonge mensen die in vrijheid kunnen leven, studeren en werken.
Een Unie compleet met levendige democratieën waarin de rechterlijke macht onafhankelijk is, opposities worden gerespecteerd en journalisten worden beschermd.


Geachte leden, 
Wij zullen Oekraïne bij elke stap steunen. Zolang het duurt. Sinds het begin van de oorlog hebben vier miljoen Oekraïners onderdak gevonden in onze Unie. En ik wil tegen hen zeggen dat ze nu net zo welkom zijn als in die noodlottige eerste weken. Wij hebben ervoor gezorgd dat zij toegang hebben tot huisvesting, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en nog veel meer. 

Omdat de rechtsstaat en de grondrechten altijd het fundament van onze Unie zullen zijn – in de huidige en toekomstige lidstaten. Daarom heeft de Commissie van de rapporten over de rechtsstaat een topprioriteit gemaakt. We werken nu nauw samen met de lidstaten om de vooruitgang en zorgen in kaart te brengen – en aanbevelingen te doen voor het komende jaar. Dit heeft ervoor gezorgd dat er verantwoording wordt afgelegd tegenover dit Huis en de nationale parlementen. Het heeft een dialoog tussen de lidstaten mogelijk gemaakt. En het levert resultaat op. Ik geloof dat zij hetzelfde kan doen voor toekomstige lidstaten. Daarom ben ik erg blij om aan te kondigen dat we de rapporten over de rechtsstaat zullen openstellen voor de toetredingslanden die nog sneller op de hoogte zijn. Hierdoor komen zij op gelijke voet met de lidstaten te staan. En steun hen bij hun hervormingsinspanningen. En het zal ertoe bijdragen dat onze toekomst een Unie van vrijheid, rechten en waarden voor iedereen is.  

Wij zullen Oekraïne bij elke stap steunen. Zolang het duurt. Sinds het begin van de oorlog hebben vier miljoen Oekraïners onderdak gevonden in onze Unie. En ik wil tegen hen zeggen dat ze nu net zo welkom zijn als in die noodlottige eerste weken.   


Geachte leden, 
Dit is in ons gedeeld belang. Denk eens aan de grote uitbreiding van twintig jaar geleden. We noemden het de Europese Dag van Welkom. En het was een triomf van vastberadenheid en hoop over de lasten uit het verleden. En in de twintig jaar daarna hebben we een economisch succesverhaal gezien dat de levens van miljoenen mensen heeft verbeterd. Ik wil dat we uitkijken naar de volgende Europese Dag van Welkom en de volgende economische succesverhalen. We weten dat dit geen gemakkelijke weg is. Toetreding is gebaseerd op verdiensten – en de Commissie zal dit beginsel altijd verdedigen. Het vergt hard werken en leiderschap. Maar er is al veel vooruitgang. We hebben gezien welke grote vooruitgang Oekraïne al heeft geboekt sinds we het land de status van kandidaat-lidstaat hebben verleend. En we hebben de vastberadenheid van andere kandidaat-lidstaten gezien om te hervormen.

Geachte leden, 
Het is nu tijd dat wij die vastberadenheid evenaren. En dat betekent dat we moeten nadenken over hoe we ons kunnen voorbereiden op een voltooide Unie. We moeten voorbij gaan aan de oude, binaire debatten over de uitbreiding. Dit is geen kwestie van verdieping van de integratie of verbreding van de Unie. We kunnen en moeten beide doen. Om ons het geopolitieke gewicht en het vermogen om te handelen te geven. Dit is wat onze Unie altijd heeft gedaan. Elke uitbreidingsgolf ging gepaard met een politieke verdieping. We gingen van kolen en staal naar volledige economische integratie. En na de val van het IJzeren Gordijn hebben we van een economisch project een echte Unie van mensen en staten gemaakt. Ik ben van mening dat de volgende uitbreiding ook een katalysator voor vooruitgang moet zijn. We zijn op 27-jarige leeftijd begonnen met het opbouwen van een Gezondheidsunie. En ik geloof dat we het op 30+ kunnen afmaken. We zijn op 27-jarige leeftijd begonnen met het opbouwen van een Europese Defensie-unie. En ik geloof dat we het op 30+ kunnen afmaken. We hebben bewezen dat we een geopolitieke unie kunnen zijn en hebben laten zien dat we snel vooruitgang kunnen boeken als we verenigd zijn. En ik geloof dat Team Europe ook werkt bij 30+. 

We zijn op 27-jarige leeftijd begonnen met het opbouwen van een Europese Defensie-unie. En ik geloof dat we het op 30+ kunnen afmaken. 


Geachte leden,

Ik weet dat dit Parlement hetzelfde gelooft. En het Europees Parlement is altijd een van de belangrijkste drijvende krachten achter de Europese integratie geweest. Dat is al tientallen jaren zo. En vandaag is het weer zo. En ik zal dit Huis altijd steunen – en al diegenen die de EU willen hervormen om deze beter te laten functioneren voor de burgers. En ja, dat betekent onder meer via een Europese Conventie en Verdragswijziging als en waar dat nodig is! Maar we kunnen niet – en dat mogen we ook niet doen – wachten tot de Verdragswijziging voortgang boekt met de uitbreiding. Een Unie die geschikt is voor uitbreiding kan sneller tot stand worden gebracht. Dat betekent dat we praktische vragen moeten beantwoorden over hoe een Unie van ruim dertig landen in de praktijk zal werken. En vooral over ons handelingsvermogen. 

Het goede nieuws is dat bij elke uitbreiding degenen die zeiden dat het ons minder efficiënt zou maken, ongelijk kregen. Neem de laatste paar jaar. We zijn het op 27-jarige leeftijd eens geworden over NextGenerationEU. We hebben afgesproken om vaccins te kopen op 27-jarige leeftijd. We zijn het in recordtijd – ook op 27-jarige leeftijd – eens geworden over sancties. We hebben afgesproken om aardgas te kopen – niet alleen op 27-jarige leeftijd, maar ook voor Oekraïne, Moldavië en Servië. 

Het kan dus gedaan worden. Maar we moeten elk beleid nader bekijken en zien welke gevolgen een grotere Unie hierop zou hebben. Dit is de reden dat de Commissie zal gaan werken aan een reeks beleidsevaluaties voorafgaand aan de uitbreiding, om te zien hoe elk gebied mogelijk moet worden aangepast aan een grotere Unie. We zullen moeten nadenken over hoe onze instellingen zouden werken – hoe het Parlement en de Commissie eruit zouden zien. We moeten de toekomst van onze begroting bespreken – in termen van wat deze financiert, hoe deze wordt gefinancierd en hoe deze wordt gefinancierd. En we moeten begrijpen hoe we geloofwaardige veiligheidsverplichtingen kunnen garanderen in een wereld waar afschrikking belangrijker is dan ooit. 

Dit zijn vragen die we vandaag moeten beantwoorden als we klaar willen zijn voor morgen. En de Commissie zal haar rol spelen. Daarom zullen wij onze ideeën voorleggen aan de discussie van de leiders onder het Belgische voorzitterschap. Wij zullen gedreven worden door de overtuiging dat de voltooiing van onze Unie de beste investering in vrede, veiligheid en welvaart voor ons continent is. Het is dus tijd voor Europa om opnieuw groots te denken en ons eigen lot te schrijven! 

En we moeten begrijpen hoe we geloofwaardige veiligheidsverplichtingen kunnen garanderen in een wereld waar afschrikking belangrijker is dan ooit. 

Ursula von der Leyen,  State of the Union 2023 Screenshot V&M - EU video

CONCLUSIE

Geachte leden, 
Victoria Amelina geloofde dat het onze collectieve plicht is om een ​​nieuw verhaal voor Europa te schrijven. Dit is waar Europa vandaag de dag staat. Op een tijd en plaats waar geschiedenis wordt geschreven. De toekomst van ons continent hangt af van de keuzes die we vandaag maken. Over de stappen die we zetten om onze Unie te voltooien. De volkeren van Europa willen een Unie die voor hen opkomt in een tijd van concurrentie tussen de grote machten. Maar ook eentje die hen beschermt en dicht bij hen staat, als partner en bondgenoot in hun dagelijkse strijd. En wij zullen naar hun stem luisteren. Als het belangrijk is voor Europeanen, is het ook belangrijk voor Europa. 

Denk nog eens na over de visie en verbeeldingskracht van de jonge generatie waarmee ik mijn toespraak begon. Het is het moment om hen te laten zien dat we een continent kunnen bouwen waar je kunt zijn wie je bent, kunt liefhebben wie je wilt en zo hoog kunt mikken als je wilt. Een continent dat verzoend is met de natuur en voorop loopt op het gebied van nieuwe technologieën. Een continent dat verenigd is in vrijheid en vrede.

Nogmaals: dit is het moment voor Europa om gehoor te geven aan de roep van de geschiedenis.

Lang leve Europa.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.