B&W 2018-2022: bijstand en statushouders langs de lat

19 februari 2022 door een van onze redacteuren
B&W 2018-2022: bijstand en statushouders langs de lat
Realisatie onder de streefwaarde Foto cottonbro px

Regenboogcoalitie in coronatijd

De Rekenkamer Rotterdam toetste 15 doelen die het college zichzelf gesteld had aan het begin van de huidige collegeperiode van de coalitie van VVD, CDA, CU SGP, PvdA en GL in 2018. (lees over de hele procedure en hoe die tot stand kwam het artikel 20 jaar collegetargets). In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen lichten we er steeds twee doelen uit. Vandaag: Minder bijstandhouders en minder statushouders in de bijstand. 

Aantal uitkeringen eerst gedaald toen gestegen 

Het aantal bijstandsuitkeringen op 31 december 2021 is 34.624. Daarmee is de beoogde daling van 37.667 naar 30.000 niet gehaald. Het collegetarget is voor 40% gerealiseerd.

In de toelichting op de eindverantwoording van de is opgenomen dat het aantal Rotterdammers in de bijstand in deze collegeperiode eerst daalde en vervolgens steeg. De gezondheidscrisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende economische crisis hebben volgens het college hieraan bijgedragen. Het college heeft in de eindverantwoording toegelicht welke maatregelen zijn genomen voor de coronacrisis, middels het beleidskader mensenwerk. Ook beschrijft het college de maatregelen die tijdens de crisis zijn genomen, zoals ondersteuning in inkomens- en baanzekerheid en het opleiden van mensen.

Statushouders inburgeringstraject

Het doel in 2018 was om 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering te laten starten met een inburgeringstraject. 

De rekenkamer kon de resultaten in 2022 niet controleren. Het registratiesysteem maakte dat onmogelijk. In de toelichting op  de eindverantwoording stelt het college zelf dat de realisatie onder de streefwaarde ligt en dat het target dus niet gehaald is. Volgens het college komt dat mede door de coronacrisis, waardoor de start van trajecten (bijvoorbeeld in groepsverband) werd bemoeilijkt. Volgens het college was het ook een probleem dat de gemeente niet kon afdwingen dat statushouders zich op tijd inschreven voor het inburgeringstraject. Ook speelde volgens het college mee dat de inwerkingtreding van de Wet Inburgering naar 2022 verschoof. 

Meer statushouders in de bijstand

Het aantal statushouders met een bijstandsuitkering  was op 31 december 2021 2.180. Daarmee is er sprake van een stijging van 318 personen in plaats van een daling met 400. Het target is dus niet gehaald. Volgens het college is het aantal bijstandsgerechtigde statushouders gestegen sinds de coronapandemie. Het college zet “extra dedicated jobhunters en jobcoaches” in om statushouders te blijven ondersteunen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.