Gemeenteraad Rotterdam 16 december: alle besluiten

17 december 2021 door een van onze redacteuren
Gemeenteraad Rotterdam 16 december: alle besluiten
Screenshot V&M uit livestream Gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van Rotterdam 16 december 2021 zijn de volgende besluiten genomen: 

Personalia:

  • Mevrouw mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld is eervol ontslag verleend als Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam
  • Mevrouw drs. M.J.J. (Marianne) van den Anker is benoemd als nieuwe Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam
  • Voor de commissie verkiezingsaangelegenheden zijn benoemd: de heer J.W. (Jan Willem) Verheij als voorzitter en als leden A. (Aart) van Zevenbergen, R.C.J. (Robin) de Roon, J.P. (Jeroen) Postma en J.W. (Hans) van Putten

De gemeenteraad heeft:

  • De Verordening commissie verkiezingsaangelegenheden gewijzigd
  • De Verordening fractieondersteuning 2022 vastgesteld
  • Het bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’ (herstelbesluit hangende beroep) gewijzigd
  • Het voorstel over strategisch beleidsplan ‘Sta Open – Koers 2022-2026’, Jaarplan 2022 en Begroting 2022-2026, Tweede voortgangsrapportage 2021 van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) aangenomen
  • De Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren Hoogkwartier 2022 gewijzigd
  • De 10-maandsrapportage en wijziging van de begroting 2021 vastgesteld

Boijmans

Het raadsvoorstel met betrekking tot de renovatie van het Museum Boijmans van Beuningen is aangenomen, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Wonen

Het raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 is aangenomen. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Oliewinning

Bij het debat over ‘Oliewinning door de NAM onder Charlois’ zijn de volgende moties aangenomen:

Creatieve makers

Bij het debat over ‘Voor alle Rotterdamse creatieve makers’ is de volgende motie aangenomen:

Het bestemmingsplan ‘Urkersingel’ is vastgesteld. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Wonen

Het actieplan Middenkoop is vastgesteld, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Dierenasiel

Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisering van een dierenasiel in Rotterdam is aangenomen, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Cultuurplan

Bij de evaluatie van het cultuurplanproces 2021-2024 zijn de volgende moties aangenomen:

Stadsmuseale functie

Bij het vervolgproces inzake de stadsmuseale functie zijn de volgende moties aangenomen:

Huiselijk geweld

Bij de Quick scan van het Verwey- Jonkerinstituut naar de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de ketenaanpak huiselijk geweld zijn de volgende moties aangenomen:

Statushouders

Bij de voortgang van het actieprogramma ‘Relax. Dit is Rotterdam’, de nieuwe Wet inburgering en de Rotterdamse Aanpak inburgering en huisvesting statushouders, zijn de volgende moties aangenomen:

Parkeernormen

De Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets Rotterdam 2022 is vastgesteld, hierbij is de volgende motie en het volgende amendement aangenomen:

Verkeer

Bij het debat over ‘Verkeerscirculatieplan’ zijn de volgende moties aangenomen:

Internationaal

Bij het debat over ‘Beleidskader Rotterdam Internationaal 2021- 2024’ zijn de volgende moties aangenomen:

Wijkraden

Bij het debat over ‘Werving Wijkraadsleden’ is de volgende motie aangenomen:

Wijkraden voor iedereen (VVD, D66, CDA, Leefbaar Rotterdam)

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.