Genomen besluiten gemeenteraad

18 juni 2018 door de redactie
Genomen besluiten gemeenteraad

Personalia

De gemeenteraad benoemde Chantal Zeegers (D66) tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad van Rotterdam.

Marianne Benard, Kristel Bottinga en Jaap Rozema (Partij voor de Dieren) zijn beëdigd tot burgerleden.

De gemeenteraad heeft…

… een debat gevoerd over de Monitor Discriminatie 2016 en 2017 van de politie-eenheid Rotterdam. De fracties dienden vijftien moties in. Daarvan werden de volgende acht aangenomen:

•Samen tegen discriminatie (DENK, 50PLUS, SP, NIDA)

•Tegengaan discriminatie op de woningmarkt (DENK, SP, NIDA)

•Inzetten mystery guests tegen arbeidsmarktdiscriminatie (DENK, SP, NIDA)

•Belonen van inclusie en acceptatie 1 (DENK, 50PLUS, SP, NIDA)

•Kennisuitwisseling over burgerschap (DENK, 50PLUS, SP, NIDA)

•Inzichtelijk maken arbeidsmarktdiscriminatie van 50-plussers (50PLUS, SP, DENK, NIDA, Leefbaar Rotterdam)

•Langdurig werklozen van 45 jaar en ouder aan het werk helpen (50PLUS, SP, DENK, NIDA)

•Gelijkwaardige aanpak van discriminatievormen als moslimdiscriminatie, afrofobie, antisemitisme, homofobie en seksisme (NIDA, SP, DENK)

… de jaarrekening 2017 - inclusief de baten en lasten per programma, de baten en lasten per taakveld en de bestemming van het rekeningresultaat - vastgesteld. De jaarrekening is de verantwoording van het college over de gemeentelijke uitgaven in 2017. Een goedkeurende verklaring werd al eerder afgegeven door de accountant. De raad nam de conclusies en aanbeveling van de raadscommissie tot Onderzoek van de rekening over;

… beraadslagingen gevoerd over de loopduur van de wijkagenda’s van gebiedscommissies en wijkraden. Dit op verzoek van GroenLinks, D66, NIDA, CDA en DENK. De volgende motie is met algemene stemmen aangenomen:

•Loopduur wijkagenda’s gebiedscommissies en wijkraden (GroenLinks, D66, NIDA, CDA, PvdA, DENK, 50PLUS)

… de gebiedsvisie ‘Nieuw Kralingen’ en de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De fracties dienden acht moties in. De volgende twee moties zijn met algemene stemmen aangenomen:

•Niet alleen dure woningen in Nieuw Kralingen (D66, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA, CU-SGP)

•Voorkomen metaalmoeheid in Nieuw Kralingen (GroenLinks, CU-SGP, PvdA, D66)

… het voorbereidingsbesluit ‘Actualisatie Wro 1 juli 2018’ vastgesteld;

… ingestemd met de door het college voorgestelde zienswijzen op de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en de ontwerp-programmabegroting, meerjarenbegroting en het uitgiftestrategiekader van de gemeenschappelijke regeling RZG Zuidplas;

… de geheimhouding bekrachtigd van de brief van het college over de actuele situatie Schiekadeblok en de bijlage van de Projectenmonitor grondexploitaties jaarrekening 2017.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

•Parapluherziening Biologische Veiligheid en de daarbij behorende beheersverordening.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Lees dit bericht op de website

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.