Parlementen zijn de spil van de herstel- en transformatiestrategie

05 april 2021 door Charles Michel
Parlementen zijn de spil van de herstel- en transformatiestrategie
Charles Michel bld EU via YT

(vertaling V&M) U weet dat 2020, en waarschijnlijk ook 2021, cruciale jaren zullen zijn voor de wereld, en ook voor het Europese project. We zijn en worden op een brutale en pijnlijke manier getroffen door de pandemie, die een aantal van onze vaste referentiepunten en zekerheden sterk op de proef stelt. De pandemie heeft echter ook bepaalde al bestaande trends in versnelling gebracht. Vanuit Europees perspectief was 2020 ook tevens een periode die werd gekenmerkt door het vermogen van regeringen van Europese landen, hun regeringen om samen met het Europees Parlement en de Europese Commissie, antwoorden op deze COVID-crisis te ontwikkelen.

Dat kwam tot uiting door het mobiliseren van financiële middelen voor een bedrag dat ongekend was in de geschiedenis van de Europese solidariteit. Er kan meer dan 1 800 miljard euro de komende jaren worden vastgelegd om de dynamiek van de interne markt te ondersteunen en daarmee de sociale cohesie op Europees niveau te ondersteunen.

Democratische samenwerking

Die inspanning liet zien dat goede democratische institutionele samenwerking de sleutel is om Europa in de juiste richting te bewegen. Ik ben bevoorrecht om getuige te zijn van de invloed die het Europees Parlement op de dynamiek van onze debatten in de Europese Raad. Aan één kant is die invloed uitgeoefend op de inzet inzake financiële middelen. Anderzijds kwam het tot uiting in het belang dat wordt gehecht aan eigen middelen [red. van de EU], wat een onomkeerbare hervorming betekent voor de toekomst van het Europese project.

Als het gaat om gezamelijke investeringen - na gezamenlijk te hebben geleend-  en om prioriteiten te delen, heeft u begrepen dat we allen verenigd zijn rond twee pijlers die het herstel na COVID moeten stimuleren. Die twee pijlers zijn: onze klimaat- en digitale ambities.

Beide beide pijlers zijn buitengewoon belangrijk. Waarom? Omdat ze naar mijn mening laten zien dat er nu geen ‘business as usual’ herstelplan is. Er is geen herstelplan zoals we in het verleden hebben gezien. Er is in feite een echt project dat tot doel heeft een paradigmaverschuiving teweeg te brengen, een project om het economische en politieke model op Europees niveau te transformeren.

Extreme exploitatie van natuurlijke hulpbronnen

Van de kant van de Europese Unie was er de ambitie om via de invloed van het Europese project een positieve impact op de wereld te hebben. Aangaande digitale en klimaatkwesties, wil ik de balans opmaken en terugkijken op hoe landen in Europa en elders in de wereld zich recent hebben ontwikkeld.

De welvaart, ontwikkeling en vooruitgang die de afgelopen jaren zijn opgetekend, zijn grotendeels gebaseerd op de extreme exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Dat heeft geleid tot de resultaten die we allemaal kennen, en tot dit toenemende bewustzijn over de hele wereld dat dit model van buitensporige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen niet duurzaam is. We moeten daarom paradigma's veranderen.

Digitale data: dé hulpbron van onze eeuw 

We zien, en dit is de parallel die ik wil trekken, dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, digitale ontwikkeling en de ontwikkeling van supercomputers ons steeds meer het inzicht geven dat de nummer één bron voor onze eeuw digitale data zal zijn, Big Data.

Ik zou dit platform willen gebruiken om te zeggen dat we in de Europese Unie moeten voorkomen dat we met deze digitale hulpbronnen dezelfde fouten maken die zijn gemaakt met betrekking tot de buitensporige exoloitatie van  natuurlijke hulpbronnen. Digitale gegevens moeten worden gebruikt om handel, toegang, innovatie en economische ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende sociale cohesie te vergemakkelijken. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat onze democratisch kaders, het kader dat gebaseerd is op fundamentele vrijheden, bijvoorbeeld het recht op privacy, behouden blijft.

Ik geloof niet dat burgers in Europa, of misschien zelfs elders in de wereld, op de lange termijn zullen tolereren dat gegevens, en vooral hun persoonlijke gegevens, worden misbruikt zonder respect voor het democratische kader, het kader van persoonlijke vrijheden. En daarom denk ik dat we er goed aan doen  als we namens de Europese Unie aan dit debat deelnemen, om ervoor te zorgen dat deze hulpbronnen kan worden ingezet, terwijl we rekening houden met deze politieke en democratische zorgen die naar mijn mening van cruciaal belang zijn .

COVID-generatie

Ik wil afsluiten met een speciaal beroep op politici op nationaal, lokaal en Europees niveau, met betrekking tot de jongere generaties. Degenen die ik de COVID-generatie zou noemen, d.w.z. degenen die rond de twintig jaar oud zijn in 2020 en 2021. Ik zou willen zeggen dat volledig erkennen dat de levens van deze jonge mensen volledig op zijn kop gezet zijn. Dit zijn dezelfde jonge mensen, van wie velen onlangs zijn opgestaan ​​om ons geweten wakker te schudden in relatie tot klimaatkwesties en die er op uit waren om Europa te houden aan de noodzaak van klimaattransitie.

Deze jongeren die opgesloten zitten en die vaak, als het kan, via afstandsonderwijs moeten studeren, voor wie de beroepsopleiding volledig verstoord door de gezondheidssituatie... Het is voor deze jongeren dat er elke dag opnieuw aan het Europese project gebouwd moet worden. Onze klimaatambitie voor 2050, het versterken van onze 2030-doelstellingen, de toewijding om de juiste keuzes te maken op het gebied van de digitale agenda. De wens om er ook voor te zorgen dat deze digitale en klimaattransities worden gemobiliseerd om een ​​positieve impact te hebben op jongeren. We moeten er echt voor zorgen dat we te allen tijde betrokken blijven.

Over enkele maanden zal er in Porto een belangrijke bijeenkomst plaatsvinden rond de onderwerpen digitale transitie en klimaattransitie. Ik hoop dat we de tussenliggende tijd samen heel concreet kunnen gebruiken om gemeenschappelijke doelstellingen op nationaal en Europees niveau vast te stellen om deze jongeren hoop voor de toekomst te geven. De hoop hun lot in eigen hand te kunnen nemen, en hun dromen zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Deze jonge mensen staan​​voor energie, talent en innovatie. Ik hoop dat we nooit uit het oog verliezen dat elke beslissing op deze zorg gericht moet zijn om een ​​wereld en Europa vorm te geven die ethischer, groener en eerlijker zijn. Bedankt voor dit platform en voor deze kans.

Ingekorte versie van de toespraak  uitgesproken februari jl.op de interparlementaire conferentie tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen door voorzitter van Europese Raad Charles Michel 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.