Stalin en Ulbricht hadden toch gelijk

11 december 2014 door Ronald Sørensen
Stalin en Ulbricht hadden toch gelijk

Toen Marx voorspelde, dat het kapitalisme zichzelf onherroepelijk zou uitroeien, waren het voornamelijk kapitalisten die zijn werk ‘Das Kapital’ lazen. Ze vreesden, dat hij wel eens gelijk kon krijgen en namen hun maatregelen tegen de voorspelde ‘Verelendung’ (groeiende armoede in vrijwel alle lagen van de bevolking). Onder andere door het invoeren van sociale wetgeving, het opnemen van een deel van de onderste klasse in hun onderdrukkingsapparaat en economische emancipatie.


De onderliggende klasse zou het beter krijgen, maar in het tempo dat de toenmalige regenten wensten.

Heilstaat
Ondertussen theoretiseerden de Marxisten door. Het communistische ideaal, zoals Marx en Engels voor ogen stond, zou uiteindelijk leiden tot een heilstaat op aarde. Welvaart en daardoor welzijn voor iedereen. Mensen die niet concurreerden, maar hun dag doorbrachten ten bate van de gemeenschap waar ze deel van uitmaakte.
De weg naar het communisme moest geleid worden door ‘de dictatuur van het proletariaat’ (het volk). Een voorhoede van ideologisch geschoolde proletariërs leidde de rest van de bevolking stapje voor stapje naar de heilstaat. De heilstaat, die bereikt zou zijn als iedereen 100% belasting zou betalen en de staat als tegenprestatie ruim in behoeften zou voorzien.
 

Praktijk
Er was wel een praktisch probleem, want zo’n samenleving zou volkomen zelfvoorzienend moeten zijn en het lijkt onmogelijk om in het ene land een heilstaat te hebben en in het andere land ellende. Het zou leiden tot massale migratie.
De wereldrevolutie leek de oplossing. Het communisme kon niet in één staat tot stand worden gebracht. Toen na 1917 het eerste land ontstond, waar de dictatuur van het proletariaat werd gevestigd, was hun buitenlandse politiek ook gericht op de wereldrevolutie.
Lenin gaf de Duitse keizer grote gebieden met in zijn achterhoofd de wetenschap, dat de wereldrevolutie zou komen en alle landsgrenzen zouden vervagen. Daarnaast begon Lenin, de leider van het proletariaat, met het financieren van buitenlandse geestverwanten, o.a. in ons land, om hen tot revolutie aan te zetten.

Maatregelen
Zijn plannen werden na zijn dood door Stalin voortgezet, maar net als een halve eeuw daarvoor doorzagen de regenten het en namen ze hun maatregelen, sterker ze begonnen contra revoluties te organiseren.
In zijn wijsheid besloot Stalin tot consolidatie van zijn bezit (hij was ondertussen tiran van het proletariaat geworden) en sloot zijn grenzen hermetisch voor 'vreemde elementen' en begon met het creëren van zijn ‘heilstaat’ op eigen bodem die tot voorbeeld van andere staten moest dienen. Zo kon de revolutie ook geëxporteerd worden.
De clash van de 2e WO bracht het ideaal van de wereldrevolutie weer veel dichterbij en wederom reageerden de contra revolutionairen onder leiding van de USA d.m.v. Marshallhulp, geweld en repressie.

DDR
In Oost-Europa werd de stalinistische staat DDR opgericht. Het voorafgaande nationaal socialisme was een goede voedingsbodem voor de nieuwe dictatuur. Al snel bleek dat de westerburen, de Bondsrepubliek Duitsland (BRD), veel meer te bieden had aan haar inwoners en spoedig ontstond er een stroom van meestal goed geschoolde Duitsers uit de DDR richting BRD.

 

 

 De Oost-Duitse voorzitter van de Staatsraad Walter Ulbricht sloot de grenzen (met een muur en prikkeldraad) en vertelde de Oost-Duitse bevolking dat ze zo beschermd werden tegen het fascisme.Ulbricht sloot daarop de grenzen en vertelde zijn bevolking dat ze zo beschermd werden tegen het fascisme en de komst van vele miljoenen gelukzoekers (oud fascisten) die uiteraard graag wilden profiteren van de socialistische zegeningen van de DDR.

Trek
Op dit moment zien we mondiaal het verschijnsel van de logische trek naar rijkere landen in Europa en N. Amerika. Ook nu meestal door beter geschoolden, die eigenlijk hun eigen land zouden moeten opbouwen, maar liever een bestaan - o.a. via de sociale wetgeving - in de welvarende landen willen opbouwen.
De migratie is zo sterk, dat de spoeling, die door vorige generaties met hard werken verdiend is, te dun gaat worden en waardoor al onze verworvenheden teloor zullen gaan.

Grenzen sluiten
Stalin en Ulbricht hadden gelijk. Als het in één gebied heel goed gaat, krijg je een automatische trek naar dat gebied en alleen het hermetisch sluiten van de grenzen kan helpen.
Ook omdat een substantieel deel van die immigranten ons land wil hervormen naar het voorbeeld van het land dat ze zo graag ontvluchten en daarmee ‘Verelendung’ importeren. Dat wil toch iedereen voorkomen? (op neo- Marxisten na natuurlijk).

(Rotterdam Vandaag & Morgen geeft nu en dan gastschrijvers de gelegenheid hun mening op deze site te ventileren. Rotterdam Vandaag & Morgen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze artikelen. Gastschrijver van dit artikel is Ronald Sørensen, Rotterdammer en senator in de Eerste Kamer voor de PVV.)

 

 

 

 

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.