Onderzoek ambtelijke integriteit Rotterdam

02 maart 2024 door een van onze redacteuren
Onderzoek ambtelijke integriteit Rotterdam
Omslag van jet rapport ambtelijk integriteit .

Eind vorig jaar publiceerde de Rotterdamse Rekenkamer haar rapport over ambtelijke integriteit binnen de gemeentelijke organisatie. Hoewel de aandacht voor integriteit is toegenomen en er veel goed gaat, is er ook nog veel ruimte voor verbetering. Medewerkers moeten betere handvatten krijgen en er moet meer nadruk komen op leren van integriteitsschendingen. Een groot deel van de vermoedens wordt nu niet gemeld, aldus de rekenkamer in haar rapport “Ambtelijke integriteit: onderzoek naar detecteren, oppakken en onderzoeken, afhandelen en leren”.  Rekenkamerdirecteur Marjolein van Asselt lichtte het rapport ‘Ambtelijke integriteit’ begin februari 2024 toe in de gemeenteraad.

Bij schendingen van integriteit gaat het om fouten die te groot zijn om te vergeven, omdat ze te veel consequenties hebben voor collega’s, de gemeente en de stad Rotterdam. Over het omgaan met zulke echte fouten gaat het rapport. De Rekenkamer Rotterdam heeft namelijk op verzoek van de gemeenteraad de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar ambtelijke integriteit. Het uitgebreide onderzoek ging over het hele proces van detecteren, oppakken, onderzoeken, afhandelen en leren van integriteitsschendingen. In een notendop is de  conclusie van het rapport dat de basis nu op orde is, maar dat elke stap verbeterd kan en ook moet worden. 

Onderzoek 2016 - 2023 

Na een aantal voorvallen heeft de gemeenteraad eind 2020 aan zowel het college van burgemeester en wethouders als de rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar integriteit. Het onderzoek van de rekenkamer gaat over de periode 2016 tot en met april 2023. Het onderzoek gaat over het hele traject rond integriteit: van het detecteren van schendingen, het oppakken, onderzoeken, afhandelen en tot slot het leren van integriteitsschendingen.

De gemeente Rotterdam hanteert nu twee aparte procedures voor ongewenste omgangsvormen en alle andere vormen van integriteitsschendingen. De rekenkamer beveelt aan om de twee procedures samen te voegen zodat er ook in geval van ongewenste omgangsvormen steviger ingegrepen kan worden. Volgens de rekenkamer voldoet de gemeente hiermee niet aan haar verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen.

Uit de enquête  (onder meer op pagina 95 van het rapport, zie link onderaan dit artikel)  blijkt dat een groot deel van de respondenten meer dan één type integriteitsschending heeft meegemaakt of vermoed. Uit de beschrijvingen van de casus door de respondenten bleek dat veel mogelijke schendingen ingewikkelde casussen betreffen waarbij verschillende type integriteitsschendingen in elkaar overlopen. Van de respondenten die aangeven een schending te hebben meegemaakt of vermoed, heeft 55% de schending in ieder geval als ongewenste omgangsvorm gecategoriseerd. Verder is verspilling of wanprestatie respectievelijk vaak meegemaakt of vermoed (door 38% van de respondenten), gevolgd door het misbruik van of niet vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie (27%) en misbruik van bevoegdheden (27%). Het is op basis van deze enquêtevraag niet mogelijk om een uitspraak te doen over het aantal integriteitsschendingen dat binnen de gemeente plaatsvindt. Verschillende respondenten kunnen immers naar dezelfde schending refereren

In een enquête onder medewerkers geeft een aanzienlijk deel aan integriteitsschendingen te vermoeden die nooit gemeld zijn. Dit komt deels door onbekendheid met de procedures, deels het idee dat er toch niets mee gedaan wordt, maar ook omdat mensen zich niet voldoende veilig voelen. Een belangrijk verbeterpunt dat de rekenkamer aankaart, is de terugkoppeling aan de melder. Als er slecht gecommuniceerd wordt over het verloop en de uitkomst van het proces, ontstaat er al snel het beeld dat melden geen zin heeft omdat er toch niets mee gedaan wordt. Naast transparanter, moet de omgang met schendingen volgens de rekenkamer ook voorspelbaarder worden. Ook is volgens de rekenkamer belangrijk dat de organisatie meer aandacht besteed aan leren van integriteitsschendingen.

Meer Info: “Ambtelijke integriteit: onderzoek naar detecteren, oppakken en onderzoeken, afhandelen en leren”.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.