Belangrijke punten uit de Miljoenennota

23 september 2023 door een van onze redacteuren
Belangrijke punten uit de Miljoenennota

'Begroten voor Brede Welvaart' is het 'Leitmotif' van de begroting van het demissionair kabinet voor 2024: koopkrachtbehoud en bestrijding kinderarmoede. Inclusief 2 miljard extra voor armoedebestrijding.

De Miljoenennota 2024 presenteert de begroting voor het aankomende jaar. Het kabinet houdt in deze Miljoenennota vast aan de besluitvorming vanuit het voorjaar, maar neemt ook een beperkt aantal nieuwe maatregelen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023. Hierbij houdt het kabinet zich aan de afgesproken financiële kaders. 

Armoedebestrijding en koopkrachtbehoud 

Het kabinet maakt in de Miljoenennota 2024 structureel € 2 miljard extra per jaar vrij om de koopkracht van gezinnen en mensen met een laag (midden)inkomen te verbeteren. Zo wordt de huurtoeslag verhoogd met maximaal € 416 per jaar. Het kindgebonden budget gaat omhoog.  Verder stijgen de uitkeringen in gelijke mate mee met het minimumloon, doordat de dubbele heffingskorting in de bijstand in 2024 niet wordt afgebouwd. Als gevolg van deze maatregelen stijgt komend jaar voor de meeste mensen de koopkracht. De doorsnee Nederlander gaat er 1,7% op vooruit. Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft, blijft komend jaar naar verwachting gelijk op 4,8% van de bevolking. 

Voor extra intensiveringen of nieuw beleid was geen ruimte en dit past ook niet bij de huidige demissionaire status van het kabinet. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om oog te hebben voor actuele problematiek. Het kabinet heeft een gericht koopkrachtpakket samengesteld om huishoudens te ondersteunen en een stijging van de (kinder-)armoedecijfers te voorkomen. Deze maatregelen zijn van budgettaire dekking voorzien.

De totale verwachte uitgaven door de Rijksoverheid ofwel de publieke zaak zijn in 2024:  433 miljard euro op een totaal Bruto Binnenlands Product van 1,07 biljoen euro.

Begroting 433 miljard. BBP 1070 miljard 

EMU saldi zijn boekhoudkundige regels om de begrotingsonderdelen Europees vergelijkbaar te  maken  
Minister Kaag: “Door de demissionaire status past het kabinet terughoudendheid. Dat neemt niet weg dat we een verantwoordelijkheid hebben om te streven naar een goed bestaan voor iedereen. Nu en in de toekomst. Totdat er een nieuw kabinet aantreedt, nemen we de maatregelen die noodzakelijk zijn. Daarom hebben we een evenwichtig pakket samengesteld met oog voor de kwetsbare mensen in de samenleving.”  

Een greep uit verdere maatregelen:

Kindgebonden budget 

In het kindgebonden budget (WKB) wordt het bedrag voor het eerste kind verhoogd met 750 euro en dat voor het tweede kind en verder verhoogd met 883 euro. Het bedrag wordt voor kinderen tussen 12 en 17 jaar extra verhoogd met 400 euro. De alleenstaande ouderkop wordt met 619 euro.
 

Huurtoeslag

De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt verlaagd met 416 euro. Hierdoor ontvangen alle huurtoeslagontvangers een hogere huurtoeslag. Daarnaast is de afspraak uit het voorjaar verwerkt dat de eigen bijdrage vanaf 2025 stapsgewijs licht verhoogd wordt.

Roken wordt duurder

Verhogen tabaksaccijns sigaretten en shag met respectievelijk 60 en 117 eurocent per pakje.

Zware stookolie

Het accijnstarief voor zware stookolie wordt verhoogd van 41,31 naar 654,54 (euro/1000kg). Reden is dat in toenemende mate zware stookolie op de markt wordt gebracht als vervanger van gasolie (diesel).

Oekraïne

Op 4 juli heeft de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Kamer geïnformeerd over het tweede steunpakket voor 2023 aan Oekraïne. Met dit steunpakket draagt het kabinet onder andere bij aan gezondheidszorg, herstel van infrastructuur, huizen en drinkwatervoorzieningen en acute noodhulp. Sinds het uitbreken van de oorlog in 2022 is circa 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld voor humanitaire ondersteuning en wederopbouw van Oekraïne, zoals de bijdragen aan de Europese Vredesfaciliteit (EPF) en internationale instellingen.
Defensie verleent steun aan Oekraïne door het leveren van militaire goederen. Sinds het uitbreken van de oorlog in 2022 is voor circa 3,7 miljard euro beschikbaar gesteld, met name voor munitieleveringen en wapensystemen als F-16 toestellen, tanks en Patriots. Voor zover de leveringen uit eigen (operationele) voorraad hebben plaatsgevonden, is de vervangingswaarde geraamd en is er een inschatting gemaakt van het moment waarop vervanging kan plaatsvinden.
De Nederlandse steun aan Oekraïne staat niet op zichzelf, ook vele andere landen ondersteunen Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het Kiel Institute for the World Economy publiceert regelmatig de Ukraine Support Tracker (UST) met daarin een internationaal overzicht van de militaire, financiële en humanitaire hulp aan Oekraïne.84 Deze internationale vergelijking laat zien dat Nederland met de beschreven steun een belangrijke bijdrage levert aan de totale internationale inzet voor Oekraïne.

Toeslagen
De gedupeerde ouders en hun kinderen is groot onrecht aangedaan. Zij krijgen hulp om geholpen een nieuwe start te maken en hun leven weer op te pakken. Tot en met april 2023 zijn bijna 59.000 eerste toetsen en bijna 24.000 integrale beoordelingen afgerond.85 Op grond van de ontwikkelde aanpak is de prognose dat ongeveer 57.000 integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 afgerond kunnen zijn en de bezwaren op de eerste toets en de integrale beoordelingen eind 2026. Daarnaast wordt continu gekeken naar manieren om te verbeteren en versnellen.

In 2024 wordt de hersteloperatie voortgezet met het bieden van financieel en emotioneel herstel aan gedupeerde ouders, hun kinderen en hun ex-partners. De ouders voor wie de vergoedingen uit de eerste toets en de integrale beoordeling niet voldoende zijn, krijgen vanaf 2024 de mogelijkheid voor een vereenvoudigde beoordeling van hun schade met een vaststellingsovereenkomst als eindresultaat. Dit is in aanvulling op de huidige mogelijkheid voor ouders (met complexe situaties) om een verzoek voor vergoeding van aanvullende schade voor te leggen aan de Commissie Werkelijke Schade (CWS).
Werkeloosheid en Vacatures

Het aantal vacatures, de mensen die gezocht worden voor banen overtreft het aanbod. Tegelijk is de inflatie hoog. Het kabinet is gevallen over asiel en migratiebeleid, zij het over een deelaspect daarvan. Teglijk loopt er een cesuur tussen links en rechts door de politiek over te voeren migratiebeleid terwijl met de komende demografie we het voor een steeds belangrijker deel van niet-Nederlandse werkers moeten hebben. Dat moge dus een punt van aandacht zijn voor de nieuw te vormen regering. 

Migratie


De begroting van dit demissionaire kabinet trekt ruim € 4 miljard beschikbaar om de migratie instroom beter te beheersen, om doorstroom te stimuleren en uitstroom sneller te realiseren. Zo verbeteren en versterken we legale migratie door zorgvuldig te beslissen op verblijfsaanvragen. Zo werken we toe naar een stabiele opvangcapaciteit om schommelingen in de instroom van asielzoekers beter aan te kunnen. Deze vaste capaciteit bij het COA wordt stapsgewijs uitgebreid naar 41.000 plekken. Gemeenten worden ondersteund in het realiseren van opvangplekken. En als mensen niet mogen blijven bevorderen we de terugkeer naar het land van herkomst. Daarnaast is de verwachting dat de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense ontheemden met een jaar verlengd wordt. 
In 2024 is daarnaast  € 3,2 miljard begroot voor de gemeentelijke en particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne.

Meer info: Miljoenennota 2024

Begrotingen 2024


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.