Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

KunstbloCk: kunstavond met gratiS touR om 19 uur

KunstbloCk:  kunstavond met gratiS touR om 19 uur

KUNST­AVOND

Met gra­tis tour om 19 uur!

Gratis openstelling van 18 tot 21 uur.

featured-image

kUNST­AVOND TOUR

Be­zoek de Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem gra­tis deel aan de Kunst­avond Tour waar­bij een gids je in een uur mee­neemt langs de Kunst­block-in­stel­lin­gen. Ont­dek de veel­zij­dig­heid van de he­den­daag­se kunst in het Rot­ter­dam­se kunst­kwar­tier: bin­nen en bui­ten, van beel­den­de kunst tot mu­ziek, van fo­to­gra­fie tot film en meer! Gra­tis, re­ser­ve­ren is niet no­dig. Startpunt: MELLY/TENT, tij­dens de Kunstavonden 19.00 uur!

featured-image

beeld: jeroen lavèn

  • Radio

KUNST­AVOND RA­DIO ALS POD­CAST

  • Kunstblock

De Kunst­avond Ra­dio is nu ook be­schik­baar als pod­cast. Ie­de­re week zal de pod­cast ge-up­da­te wor­den met de laat­ste uit­zen­ding! Spotify | Apple Podcast | Google Podcast | Pocket Casts | Radio Public | Breaker

featured-image

  • Exhibition

84 STAP­PEN

84 STAPPEN neemt een vol­le­di­ge ver­die­ping van Kunst­in­sti­tuut Mel­ly in be­slag. Het ini­ti­a­tief richt zich op pro­jec­ten op het snij­punt van kunst en on­der­wijs. Deze trans­for­ma­tie van white cube ga­le­rie naar dy­na­mi­sche plek voor het so­ci­a­li­se­ren van kunst is een ver­volg op de me­ta­mor­fo­se in 2018 van de ten­toon­stel­lings­ruim­te op de be­ga­ne grond, MEL­LY. De naam – 84 STAPPEN – be­schrijft de af­stand van de be­ga­ne grond naar de za­len op de der­de ver­die­ping waar het ini­ti­a­tief zich be­vindt. Meer info en reservering

featured-image

  • Exhibition

SAS­HA HU­BER, EEN SO­LO­TEN­TOON­STEL­LING

De Zwit­sers-Ha­ï­ti­aans-Fin­se kun­ste­naar Sas­ha Hu­ber ge­bruikt on­der an­de­re per­for­man­ce, fo­to­gra­fie en film als me­dia voor het on­der­zoe­ken van ko­lo­ni­a­le over­blijf­se­len in de om­ge­ving. In haar pro­jec­ten wor­den na­tuur­ge­bie­den  – ber­gen, me­ren, rots­for­ma­ties, glet­sjers, bos­sen en kra­ters – op­ge­vat als om­stre­den ter­ri­to­ria, met na­druk op de ma­nie­ren waar­op de ge­schie­de­nis is in­ge­bed in het land­schap door mid­del van da­den van her­den­king. In haar ar­tis­tie­ke on­der­zoek is ze met name ge­ïn­te­res­seerd in het ont­le­den van da­den ter na­ge­dach­te­nis, bij­voor­beeld in de vorm van de naam­ge­ving of het op­rich­ten van mo­nu­men­ten. Meer info en reservering

featured-image

  • Exhibition

SI­MON FU­JI­WA­RA, NIEUW WERK

 

Voor zijn eerste solotentoonstelling in Nederland presenteert de kunstenaar Simon Fujiwara een omvangrijk oeuvre op papier waarin de door hem gecreëerde, originele stripfiguur Who the Bær centraal staat. Tijdens de eerste lockdown van 2020 begon Fujiwara in Berlijn met het maken van tekeningen en collages met versies van zijn beer en ontwikkelde daarmee het concept van een hedendaags figuur dat bestaat als een ‘totaalbeeld op zoek naar een zelfbeeld in een wereld vol afbeeldingen’. Sindsdien is Who the Bær uitgegroeid tot een grootschalig project met uitingen in de vorm van tekeningen, collages, sculpturen, animatie en animatronics. Who the Bær kan ook gevolgd worden op het Instagram account @whothebaerMeer info en reservering

 

featured-image

  • Exhibition

ROT­TER­DAM CUL­TU­RAL HIS­TO­RIES #19: HO­MES FOR PE­O­P­LE, NOT FOR PRO­FIT

Hoe wil­len we le­ven? Wat voor plek heb­ben we no­dig om te wo­nen en te wer­ken? Wel­ke al­ter­na­tie­ven zijn er voor de do­mi­nan­te ei­gen­doms­vor­men en het door de markt ge­stuur­de huis­ves­tings­be­leid in een tijd waar­in ruim­te steeds schaar­ser en duur­der wordt en bur­gers uit hun hui­zen wor­den ge­duwd? Wat kan de rol van kunst hier­in zijn?  Fuc­king Good Art no­digt je uit om te­rug te blik­ken en voor­uit te kij­ken. Meer info en reservering

featured-image

  • Exhibition

DOLF HEN­KES PRIJS TEN­TOON­STEL­LING 2021

In hun grote verscheidenheid hebben de genomineerde kunstenaars van de Dolf Henkes Prijs 2021 gemeen dat ze ieder op radicaal eigen wijze actuele thema’s als afkomst, erfgoed, geschiedschrijving, identiteit, queerness en lichamelijkheid onderzoeken. Kom langs en bekijk de presentaties van Kevin Osepa, Koes Staassen, Jay Tan en Geo Wyeth. Meer info

featured-image

  • Exhibition

AN­CE­STRAL FOR­TU­NE

Voorouderlijk Geluk is een kosmische reis, waarbij verleden en toekomst versmelten. De tentoonstelling nodigt je uit om je menselijke waarneming los te laten en binnen te stappen in het universum van het niet-menselijke dat naast ons leeft. In deze ruimte respecteren we degenen die kunnen zien zonder ogen, horen zonder oren en spreken zonder mond. Langzaam en gezamenlijk observeren we de vloeiende patronen van de natuur en leren we haar ritmische veranderingen beter te begrijpen. Meer info

 

featured-image

  • Event

TRY­DAY: RAUM­KLANG

Een ge­le­gen­heid om de in­stal­la­tie Raum­klang van Zeno van den Broek en Ro­bin Koek 'uit te pro­be­ren'. De in­stal­la­tie no­digt be­zoe­kers uit om on­zicht­ba­re 4-di­men­si­o­na­le ob­jec­ten in de ruim­te te er­va­ren die ze al­leen kun­nen waar­ne­men door te ho­ren. Het werk gaat vol­le­dig in op het po­ten­ti­eel van ge­luid, akoes­tiek en in­ter­ac­tie om die­pe­re re­la­ties te sme­den tus­sen de be­zoe­ker en de ruim­te waar­in hij zich be­vindt. Meer info

Wanneer?
9 juli 2021 van 19.00 tot 21.00 uur
Organisator
Kunstblock
31 (0)6 34279676.
pr@kunstblock.nl
Locatie:
Witte de Withstraat
Rotterdam
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.