zondag 19 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Wilhelminakade verandert soms in een racebaan Bld V&M /g-maps

Zomeroffensief tegen asociaal rijgedrag in de stad

27 juli 2021 (een van de redacteuren)

'Afgelopen maanden zijn de overlast en de aantasting van het woon- en leefklimaat door, met en vanuit voertuigen, helaas in een rap tempo toegenomen tot buitensporige proporties. Op verschillende plekken in de stad is daar stevig op ingezet door politie en gemeente. Hoewel dat lokaal in de meeste gevallen tot verbetering leidde was dit soms slechts voor korte duur en/of verplaatste zich naar een nabijgelegen locatie,' dat schrijven burgemeester, politiechef en Openbaar Ministerie van Rotterdam in een brief aan de gemeenteraad eind juni.

Tij keren

Om het tij te keren hebben driehoek en wethouders Handhaving en Mobiliteit opdracht gegeven tot het komen tot een integrale, meerjarige aanpak van verkeersoverlast in brede zin. De eerste stappen hiervoor zijn reeds gezet. Met deze brief informeer ik uw raad graag over het openingssalvo van deze aanpak waartoe de driehoek in afstemming met wethouder Mobiliteit en wethouder Handhaving & Buitenruimte heeft besloten; het Zomeroffensief.

De aanpak richt zich op het stoppen, dan wel sterk doen terugdringen van asociaal verkeersgedrag (waaronder racen en roekeloos rijden) en geluidsoverlast, intimidatie, vervuiling door, met, rondom en vanuit voertuigen op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen, parken en kades).

Hotspots

Op basis van informatie en signalen vanuit onder meer de verschillende politiedistricten, team Verkeer van de politie, Stadsontwikkeling Mobiliteit, Directie Veiligheid, bewonersmeldingen en locaties waar eerder interventies nodig zijn geweest, zijn zeven hotspots geïdentificeerd die als eerste zullen worden aangepakt. Plekken met veel bewoners in de directe omgeving en/of veel impact in het omliggend gebied zijn geprioriteerd. Het is de verwachting dat deze lijst nog gedurende de zomer zal groeien tot tien tot vijftien straten en/of gebieden.

Daarbij moet worden opgemerkt dat een waterbedeffect niet geheel is te voorkomen. De eerste zeven hotspots zijn, in willekeurige volgorde:

  • het Scheepvaartkwartier (oostelijk deel)
  • de Meent
  • de West-Kruiskade de Zwart Janstraat, de Rodenrijselaan en de Bergselaan.
  • de Wilhelminapier
  • de Siciliëboulevard
  • de Oosterkade

Op deze plekken zullen, op korte termijn fysieke maatregelen genomen worden. U kunt hierbij denken aan drempels, wegversmallingen, het afzetten of afsluiten van parkeerplaatsen of kades en (kortstondig) afsluiten van de weg met hekken, zandzakken, plantenbakken of slagbomen. Deze maatregelen worden in overleg met de politie en in afstemming met de overige hulpdiensten genomen. Naast maatregelen voor de korte termijn werkt wethouder Bokhove (Mobiliteit) aan structurele maatregelen voor de hotspots.

Meent

Zo is er met bewoners, ondernemers en hulpdiensten op de Meent toegewerkt naar een oplossing om luidruchtig (show)verkeer te weren. Autoverkeer kan vanaf 8 juli van donderdag tot en met zondag niet meer over de Meentbrug na 18.00 uur. Daarmee ontstaan twee gescheiden verkeerssystemen op de Meent. Ook zullen snelheidsremmende en attentieverhogende maatregelen worden aangebracht. De effecten hiervan worden gemonitord. Bij succes kunnen deze aanpassingen, inclusief de zogenaamde ‘knip’ permanent worden gemaakt.

Zwart Janstraat

In het Scheepsvaartkwartier en de Zwart Janstraat loopt de participatie voor het nemen van permanente maatregelen nog. Naast fysieke maatregelen zal de inzet van politie en Stadsbeheer Toezicht en Handhaving op dit onderwerp en dan vooral op deze plekken worden geïntensiveerd.

31 handhavingsacties

Hiertoe hebben driehoek en wethouders Handhaving en Mobiliteit het volgende afgesproken. De vanuit politie Verkeershandhavingsteam geplande 31 handhavingsacties van juni t/m september in districten Rijnmond-Oost, Stad en Zuid worden in samenspraak met de districten zoveel mogelijk gericht op de hierboven genoemde hotspots. Als onderdeel van verkeersacties worden onder meer  geluidsmeters gebruikt om de maximaal toegestane hoeveelheid geluid te controleren, en mobiele flitspalen ingezet.

Bijlage brief aan  gemeenteraad

Reageren kan via contact@vandaagenmorgen.nl  Reacties voorzien van uw volledige naam en woonplaats kunnen geheel of deels geplaatst worden onder dit artikel   

Zie ook:

Lees meer over:

overlast verkeer asociaal gedrag
Deel dit bericht met je vrienden!