donderdag 19 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Of het veel oplevert? Foto cottonbro via px

Vaccineren of vaccinatiebewijzen, waar moet Rotterdam op inzetten?

11 september 2021 (Han van der Horst)

In Brussel moet je straks een coronapas laten zien om de kroeg en andere openbare gelegenheden in te komen. Is dat een voorbeeld ter navolging? Zouden ook de Rotterdamse horeca, bioscopen en theaters gedwongen moeten worden zo’n bewijs te eisen?

Rokers

Wie deze vraag op een behoorlijke manier wil beantwoorden moet eerst vaststellen wat we met zo’n maatregel willen bereiken. Iedereen is, wat het eigen lichaam betreft, soeverein. Daarom is een vaccinatieplicht in Nederland onbestaanbaar. Aan de andere kant mag je van individuen verwachten dat zij hun medeburgers niet onnodig in gevaar brengen. Om die reden geldt in besloten ruimtes, waaronder de horeca, dan ook een rookverbod. Uitgangspunt van de wet is dat werknemers in Nederland recht hebben op een rookvrije omgeving. Ze kunnen immers schade aan hun gezondheid lijden als iemand in hun omgeving de lucht vervuilt met nicotine en andere gifstoffen. Rokers krijgen dan ook steeds minder bewegingsvrijheid. Zelfs in de open lucht zijn er steeds minder plekken waar zij er nog ongestoord eentje kunnen opsteken. Ze zijn zelfs op en langs sportvelden niet langer welkom.  

Als dat allemaal onomstreden is, als burgers recht hebben op bescherming tegen de gevolgen van nicotinegebruik door anderen, dan lijkt het redelijk zulke maatregelen ook te nemen in het kader van de covid-problematiek. Burgers hebben er in principe recht op zoveel mogelijk te worden gevrijwaard van besmetting door het coronavirus. De conclusie ligt dan voor de hand: zonder testbewijs of vaccinatie kom je de kroeg niet meer in.

Testbewijs

Dat is echter te haastig gedacht. Er ligt allerlei bewijs dat gevaccineerden wel degelijk haarden van besmetting zijn. Ze hebben zelf niet of nauwelijks last van ziekteverschijnselen maar ze kunnen het virus nog wel verspreiden. Het is dan ook de vraag of je gevaccineerden overal zo maar welkom kunt heten. Ze zouden in ieder geval over een negatief testbewijs moeten beschikken om elk risico uit te sluiten. Dat is punt één.

Gevaar 

Punt twéé: het is de bedoeling dat mensen zo min mogelijk corona krijgen. Wie volledig gevaccineerd is, geniet een stevige bescherming tegen de nare gevolgen van de besmetting. Als gevaccineerden elkaar besmetten is er niet zoveel aan de hand. En evenmin als zich ongevaccineerden in hun midden begeven. Die laatsten zijn echter wel voor elkáár een groot gevaar. Dat maakt bijeenkomsten van zulke mensen, bijvoorbeeld de gigantische manifestatie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam, levensgevaarlijk en een bedreiging voor de volksgezondheid. Daar immers besmetten mensen elkaar die zich op geen enkele manier tegen Covid beschermd hebben.

Het is dus alles bij elkaar onduidelijk of het veel oplevert als straks iedereen aan de ingang van de kroeg een test- of vaccinatiebewijs moet tonen. Plus paspoort of rijbewijs natuurlijk. Anders kan niet worden vastgesteld of de gasten ook werkelijk de eigenaar zijn van de mobiele telefoon met de coronagegevens erop.

Etnomarketing

Het getuigt natuurlijk wel van bestuurlijke daadkracht als je burgers zoiets oplegt. Dat is dan schijndraagkracht in dienst van schijnveiligheid. Urgent is doorgaan met vaccineren. Op dat gebied valt de meeste winst te boeken. Het zou goed zijn als in onze stad met haar zo gevarieerde bevolking GGD of gemeente niet zelf blijven kloten met voorlichting maar er experts in etnomarketing bij halen die doorkneed zijn in campagnes via de sociale media en reclame op straat in alle talen die behalve Nederlands in onze stad gesproken worden. Er wonen in Rottedam bovendien genoeg mensen die vanwege hun verblijfsstatus zorg mijden en dus ook vaccinaties. Misschien kan men wat dat betreft veel leren van de oude Nederlandse praktijk rond het bestrijden van venerische ziektes: patiënten kwamen door de achterdeur binnen, hoefden hun naam niet te noemen en er werden verder geen vragen gesteld. Ik weet niet of dat nog zo is maar dit lijkt me het beste uitgangspunt.

Hoe je die lui met de gele parapluutjes van hun paranoïde waandenkbeelden af helpt, is ondertussen anybody’s guess. Velen van hen lopen tenslotte ook met molentjes.

 

Zie ook:

Lees meer over:

vaccinatiebewijs
Deel dit bericht met je vrienden!